نور بود و رنگ و فرشته هایی که بوی کتاب و کاغذ و شمع های کم نور وسراسر نورانی را با خود حمل می کردند. سقف هایشان با دست های نرم ونازک فرشته های سفید سنگی یا نقش های رنگ به رنگ فرشته های نیمه عریان یک جهان تازه از بودن بود. "بودن" "شدن"
سر بالا کردن و عروج کلمه ها از کتاب و از ذهن...
از یک جایی به بعد من می توانستم پیوند والفتم را با کلمه ها وکتاب و نوشته ها پررنگ کنم. می توانستم بیتوته کنم در بروی کاغذ وهر روز با دست های پیر و کوچکم بنویسم. از یک جایی به بعد من این موهبت را داشتم که ساعت ها در جهان قصه ها وکتاب ها سفر کنم. سفر به مثابه ی هستی. سفر به مثابه ی جانی که می رود و تنی که می ماند. نزدیک بود "از یک جایی به بعدم" را به فنا بدهم. نزدیک بود گله وار در مسیری که همگان انتخاب می کنند فرو بروم. نزدیک بود فراموش کنم که چقدر همیشه آرزو داشتم عمارت ذهنم بویناک نشود. که همه ی سال های قبل از ان به حسرت گذشته بود که می شود روزی بیاید که فقط خواند وتعمق کرد ونوشت؟؟
آن روز رسیده  بود و من در مغاک آدمها- دیگران- که سارتر می گویند جهنم چیزی نیست غیر از حضور دیگران- نزدیک بود رویایم را فرامشو کنم. بدهم به دستد باد. بدهم به دست چشم های بی فروغ و لبخندهای دروغین همان دیگران. نزدیک بود.. و من نمی دانستم انتخاب کردن سخت ترین کار جهان است. یکی برایم نوشته بود به وقتت برای کتاب خواندن حسودی ام می شود. اما نمی دانست انتخاب کردن چقدر سخت. نمی داسنت حسودی و حسرت و طعنه ی تیز دیگران از ضمن کلمه ها بیرون کشیدن چقدر سخت است. یکی حسودی اش می شد و من هم حسودی ام می شد ونمی دانستم انتخاب کردن است که بیش از همه ی این ها رشک برانگیز است. که من انتخاب کردم" از یک جایی به بعدم" را به هیچ معیار ثابت ومسلم و ایده ی والا وساختن سرزمینی چوسانی به مثابه ی آنچه جومونگ در ذهن می پروارند نفروشم. گرفتمش توی دستم.توی رگ هایم فرو کردمش. هر روز با جوهر و دکمه های سیاه مربع شکل آبش دادم. با اشک گاهی. با خستگی های شبانه، با همذات پنداری با آدم های همه ی قصه هایم و قصه هایشان، با چشم های خسته که هر چند ماه یک بار عددشان بالا می رود واین شاید تنها رابطه ی ملموس ومستقیم من با اعداد باشد انچنان که چشم راستم پارسال سه بود وامسال چهار است و نمی دانم تا کجا پیش می رود. اما این عددها شاید تنها اعداد دوست داشتنی زندگی من هستند.اعدادی که در هم تنیده با خواندن ونوشتن ونور و تابش کلمات هستند. اعدادی که جانش در گرو حضور وظهور کلمه هاست.
.
پایتخت را دوست دارم. شهری ست تمیز وبزرگ و پر از نماهایی که آدم را مغروق در معماری وهنر می کند. که فرای ساختمان هستند، با اسب هایی وحشی و بدن هایی انسانی که یادآور قصه های حماسی هستند. پایتخت شان بیش از اندازه تمیز است.هوای تمیز. پیاده روهای سبز و رهاف ادم ها،.. آدم های خوش هیکل ولباس های به غایت مرتب. انگار همه قرار است بروند مجلس و کنگره و همه در راه رفتن و تصمیم گیری برای گوشه های جهان... پایتخت شان با پایتخت ما زمین تا آسمان فرق دارد. پایتخت شان بی قید وسیاستمدار است. یک استاد دانشگاه 50 ساله است با ته ریشی به اندازه که کراوات های ست شده با کت شلوار اتو خورده می پوشد که کیف قهوه ای چرم را صاف به دست می گیرد وکفش های کمی نوک تیزوبراق می پوشد. مرد سیاستمدار که استاد دانشگاه است و همیشه لبخندی به گوشه ی لب دارد، جذاب است وکاراکتر دارد. کاراکتر چیزی ست که هر ادمی ندارد.انچنان که پسر عارف ودوستان دکتر مهندس ما به ژن خوب و ژن برتر معتقدند و به ذات وجوهر... او ذاتا کاراکتر جذاب و تا حدی دخترکش دارد اما به دخترها و مسایل جنسی بی خیال است وهمین جذاب ترش می کند. همین رهایی از او او می سازد.
در پایتخت شان اتفاق افتاد.ان سقف ها، ان شکوه، آن جایی که ادم را می گرفت ومی برد به ناکجای هستی... در پاتخت شان من ایشو خوردم. ایشو خوردم وخوشحال نبودم. غصه داشتم. شبیه قصه ای شده بودم که دیروز تایپش را تمام کردم.قصه ی زنی که شب عید شکرگزاری خانواده اش را دعوت می کند و همه دیر می رسند. آنقدر دیر که غذاها می ماسد وخبری که زن از اول صبح این همه برایش شوق داشت بیات می شود. خبر صاحب بخشی از خاک آمریکا شدن...
.
توی ذهنم اتفاق های عجیب این هستی چهار ساله را که دسته بندی می کنم خوش ترین شان می شود شوی برادوی که ان جلو در معرض نور وموسیقی وصدا ورقص و روشنایی های بی کران هنر بودیم، دیگری اش می شود کروز که آن شب ماه کامل بود و ما روی آب از مجسمه ی آزادی ونورهای منهتن وساختمان های بلند و پل های پیر می گذشتیم ومن شده بودم فرهاد سنگتراش قصه ی معصوم 5 گلشیری که مجنون و واله ی ماه بود و رفت به فرازش... و صدای آقای حنجره بود که برایمان می خواند و من سن اش را با دست حساب می کردم 60 سال واین همه صدا وشعف. و بقیه همه به آب مربوط می شود. آن روز در هیوستون با بچه ها وآب و آن روز در دلور باز هم آب و آب و آب...
رودخانه ها وناتمامی شان همه ی شگفتی نستند. ح می گفت نیاگارا عظیم ترین اتفاق هستی ست. آبشارها وکوه ها من را می ترسانند. حقیر می شوم. این همه احساس حقارت را تاب نمی آورم.
.
برادوی شبیه هیچ چیز دیگری نبود. آن حنجره ها وهزار قناری که پر می زدند از داخل شان. آن دست ها و پاهای بی قرار، آن بدن های پیچان و بی تاب، آن همه ی نور و رنگ که به یکباره بر تمام اضلاع بدنت حلول می کرد.
.
یک تجربه ی دیگر هم بود که در شب های این شهر کشفش کردم. ایستادیم و عینک های چهاربعدی گذاشتیم ورفتیم توی بیابان. می لرزیدیم. ان ها یک گروه موسیقی بودند و یک گردباد طوسی همه ی بیابان را طی کرد وبه ما رسید. ما در بیابان بودیم واحاطه شده با سنگ های نارنجی... گردباد امد و ما را بلعید و به آسمان برد.
.
بعد هم رفتیم همان جایی که شبیه کافه های آذربایجانی وایرانی ست.فرش های سرخ. همانجایی که با آیدا از نوشتن حرف زدیم واز نویسنده ها و...
.
برای اولین بار فهمیدم این شهر را کمی بیشتر از معمول دوست دارم. دلتنگش شدم با اینکه در برش بودم. دلتنگی می آورد زمان و مکان. ان روز که در شلوغی ها نشسته بودم وزمان آیدا شهرهای گمشده را در همان مکان می خواندم. یعنی شهر در شهر. رمان آیدا در منهتن می گذرد ومن در منهتن خواندم وتمامش کردم وادم ها.. آی آدم ها که نمی شناسمتان اما قدم زدنتان چقدر خوب است. هیاهوی شهر من را گرفته بود.
.
شهر، رود، هنر، هیاهو، کشتی لنگر انداخته در رودخانه، نورهای منتشر شده از خیابان وانعکاسش دوست داشتنی ست اما خیلی چیزها نمی شود.همیشه نشدن ها هستند. بخشی لاینقطع از نفس کشیدن اند.
.
دیروز او را ساختم وعاشقش شدم.او 35 ساله است.استاد دانشگاه است و در یکی از رشته های علوم انسانی درس می دهد. او قد بلند ولاغر است وچشم های درشت ومژه های بلندی دارد. او شیفته ی نوشتن وخواندن است و دوست دارد فارسی یاد بگیرد چون از کودکی به آمریکا مهاجرت کرده است.او تقریبا هیچ کس را ندارد و خانواده اش را از دست داده است ویک عمه ی پیر مهربان دارد. او عاشق نوشته ها وتفکرات منسجم می شود. او از حساب کتاب کردن بدش می آید.اویک خانه ی بسیار بزرگ و ارث زیادی دارد که از خانواده ی نداشته اش برایش برجای مانده. او دوست دارد از ایران بیشتر بداند چون عاشق اشعار فارسی شده است وزبان فارسی را تا حدی می فهمد وحرف می زند. بین من و او- نور طلایی آفرودیت برقرار می شود وهمه چیز از دایره ی عقل ومنطق دور می شود.... تا اینجایش را می دانم.باید بیشتر با او ووقت بگذرانم.
.
نسرین دیروز می گفت همه در یک جایی گیر کرده اند. می گفت یکی در دانشگاه تهران وشریف اش مانده، یکی توی امآی تی واستنفوردش و.. داشت به شیوه ی منفی می گفت واشاره می کرد که ادم ها گیر می کنند و...
.
من داشتم فکرمیکردم من هم گیر کرده ام اما نه در دوره ی قبلم که دانشگاه هنر تهران باشد و فیلمنامه نویسی و فیلمسازی، که در دوره ی قبل ترم که فلسفه است که همه ی بی بدیل های زندگی ام را از آن دوره دارم. که تکرار نمی شوند آن آدم ها وآن فضاها و آن اندیشه ها و آن زندگی ها وآن نفس کشیدن ها.. که  هرچقدر فکرمی کنم چگالی هیچ کس به پای آن اندک بیشمار نمی رسد. که آزادیم و بی قید و بی هیچ پس و پشتی در برابر هم.که قرار نیست همدیگر را توضیح دهیم. که قرار نیست قضاوت شویم. که قرار نیست پکیج های از پیش تعیین شده ای باشیم برای همدیگر...
 اینجا همه پکیج هستند. دسته بندی شده. به عنوان مثال فلانی که روابط باز دارد.فلانی که تنبل است، فلانی که این کاره نیست، فلانی که ادا اصول روشنفکری ست، فلانی که آدم جدی ای در فلان عرصه نیست و... اینجا وقت نیست. فقط برچسب است وفضاهایی که باید با حجم های گوشتی پر شود. با همین برچسب ها که آدم ها لایه های دیگری هم داشته باشند در حول ومحور برچسب هایشان تفسیر می شوند. 
که من گیر کرده ام در روزهایی که با فلسفه آشنا می شدیم از زبان قوام وبرایمان داستان های عجیب می گفت وما صدایش را ضبط می کردیم و حالا بعد از ده سال که دارد می شود یازده سال در به در دنبال آن روزها می گردیم، به دنیال آن صداها، به دنبال آن ذهن های معصوم حیرت کرده، که هیچ کس این حرف ها را نمی فهمد ونمی شود با آدم ها نشست واز آن روزها گفت که محرم نیستند آدم ها که انگ می زنند وقتی برخلاف تفکرشان باشی. که در ذهنشان بسته اند تو را که دارد ادای روشنفکری درمی آورد وهیچی هم حالیش نیست. 
که فکر میکردم چرا در دبیرستان نماندم. چرا آنجا گیر نکردم. که گیر کردن نمی دانم خوب است یا بد است؟ که بد است قطعا با تعاریف از کامفورت زوون خود بیرون روید وشجاع شوید وجهان را تسخیر کنید که دنیا از آن شماست. با این تعاریف نباید ماند. اما این گیر کردن به معنای ماندن و پوسیدن نیست که بوبن می گوید در فراغ یا می شود پوسید یا می شود بالید. ما همگی از آن سوگ گذر کرده ایم. که می بالیم وهر روز هستیم و هستندگی مان را جان می بخشیم. که نه این ماندن به مثابه ی زندگی کردن بیش از اندازه بود.که بیش از توان بیست ساله مان داشتیم نفس می کشیدیم، داشتیم جان می دادیم، که همه ی بیست سالگی مان را گذاشته بودیم روی پله های سنگی هنرهای زیبا ومجمسه ی فردوسی داشت نفس نفس می زد وما کیف می کردیم. که شاید پرزندگی ترین دوره ی عمرمان بوده تا به الان. که پرزندگی ترین به معنای پربارترین نیست. که زندگی همه بار نیست، همه میوه ی معطر نیست، شاخ و برگ ونهال و میوه های ناقص وبه ثمرنرسیده نیز هست.که انگار ما انجا ایستاده بودیم در پرزندگیترین دوره ی هستیِ جوانمان.
.
در دبیرستان که بودیم 6 نفر بودیم. من و لام و الف و شین و ر و واو. 
فکرمی کردم تمام دوستیم با هم. فکر می کردم بهترین اتفاق هستی هستند. شین همان سال دوم به عشق و خانواده ناپدید شد. من هرگز بعد از رفتنش از مدرسه ندیدمش. چندباری بچه ها با شکم بالاامده دیده بودنش. شین شبیه شکم های برآمده نبود.اصلا نبود مخصوصا با تصویر وتعاریفی که از خودش به عنوان دختری روشنفکر ارایه می داد. اما شین در سال سوم دبیرستان بچه داشت و باز هم بچه داشت واین ها را دیرگان مان کشف می کردند وبه من هم می گفتند. من شین را به سرعت از ذهنم پاک کردم. دلم هرگز برایش تنگ نشد. حتی یادم هم نیامد شین را..شین اسمش شبنم بود با بینی ظریف، صورتی لاغر وکشیده که مادر من معتقد بود بانمک است. سبزه بود وبانمک.
بعد نوبت واو شد. واو دوست من بود. بین من واو الفتی بود و با هم درس میخواندیم ورقیب هم بودیم. درس خوان بود و باهوش. می آمد خانه مان و با هم عربی کار می کردیم. یادم هست وقتی زلزله آمد تهران، خانه ی ما بود وپرید بیرون. واو مهربان بود وشوخ طبع. مادرش همیشه جوان بود. همان موقع جوان ترین وزیباترین مادر جمع بود. مادری که لباس های باز زیبا می پوشید و به ما لبخند می زد وبرای واو جشن تولد می گرفت. من وواو با هم دوست بودیم و از نظر فکری به هم نزدیک بودیم. یادم هست آن سال ها من قابوس نامه خریده بودم و واو کتاب را از من قرض گرفته بود. و معلوم شد گم کرده است ورفت دوباره خرید و.. ماجراهای بامزه ای با واو داشتیم تا اینکه سال سوم عاشق شدو برای فارغ شدن رفت مشهد و من با بچه ها نرفتم ونشستم برای المپیاد عربی مرحله ی دومش خواندم. سه شب نخوابیدم. آخرش فهمیدم دبیرستان فاجعه مان یادش رفته اسمم را بدهد. 
واو را می گفتم. واو رفت مشهد و در قطار عاشق دیگری شد. حالا با همان آقای قطار یک پسر کلاس اولی دارد. واو سال پیش دانشگاهی مزدوج شد و ما هرگز همدیگر را ندیدیم تا همین دو سال پیش. همانطور مهربان وخندان ودوست داشتنی بود.
.
لام آرام بود وپر مطالعه و خواستار صلح همه جانبه. دوست داشت ودارد همه با هم دوست باشند وبمانند وهمه ی آدم های بی ربط را در گروه های تلگرامی گرد هم می آورد. لام و آرامشش وذوق نداشتنش شدیدترین نقطه ی مقابل من بود. اما با لام و الف بیشتر از همه دوست ماندم وهنوز هم هستیم. لام یک بچه دارد و در حال تلاش کردن برای فرزند دیگر است وبرای دکتری میخواند و این بار همدیگر را دیدیم. بحثهای جدی خانوادگی و... کردیم. لام فقط آمد. واو گفت متروسواری برایش سخت است و الف هم خانه شان دور بود.
.
من اما در دبیرستان گیر نکرده ام. در ارشدم هم گیر نکرده ام. هر دویشان را دوست دارم وهر دو پر از خاطره هستند و پر از بزرگ شدن. اما در آن دوره ی وسط، در آن بیست سالگی گیر کرده ام.این اعتراف خوبی نیست قطعا... اما واقعیت است. مدت هاست از واقعیت ها نمی ترسم. وقتی می نویسم شان انگار زده ام توی دهانشان تا غلط اضافی نکنند.تا جایگاهشان را به درستی درک کنند وپا را از گلیم شان فراتر نگذراند.
.
زآفتاب در حال غروب کردن از منتهی الیه شرقی آسمان است. این لحظه ی ملکوتی...
من دوست ندارم این چیزها را بنویسم اما می نویسم. یعنی از وقتی که می نویسم شجاع تر شده ام. خودم را می توانم پاره کنم و لایه لایه به زیرین ترین و تنهاترین و عنق ترین خودم برسم. این شجاعت را مدیون کلمه ها هستم و شما فکر می کنید چقدر سانتی مانتال است این حرف ها.. بی خیال بابا. کلمه کیلویی چند است؟ 
خوب شما هم راست می گویید. من خودم دیده ام که عددها کیلویی چند است و کلمه از طرف دیگر کیلویی چند؟
اصلا چرا راه دور برویم؟ همین خانه ی خودمان. یک مشت عدد و یک مشت کلمه هستیم که با هم زیر یک سقف زندگی می کنیم. من همیشه کلمه هایم را پشت برگه های سفید عددهای او می نویسم. من همیشه داستان ها و قصه ها را روی برگه های آ4 می نویسم. یک طرف عددها هستند و سمت دیگر کلمه هایی که به غایت سرعت با خودکار نوشته شده اند.
به عبارتی با این دستور نوشتن کلمه ها در درجه ی دوم عددها قرار می گیرند. یعنی اولی عددی نوشته می شود و تمام که شد کلمه های من شروع می شوند. کلمه های من خیلی فقیرند. اما عددهای او خیلی پولدارند. عددهایش عینک های اصل و گران ری بنی می زنند. یعنی می روند از خود شرکت ایتالیایی نیویورک ری بن مارک می خرند. باور کنید. بماند که همان اصلش را هم برای یکی از فامیل ها خریدیم 500 دلار. اخرش که باز کردند گوشه اش نوشته بود مید این چاینا.
و اینگونه است که من عاشق چاینا می شوم و به حال مارک بازها می خندم.
حالا کجا بودیم؟ بله عددهای او را می گفتم که گاهی بارانی چرم می پوشند و کیف وکفش لوییس ویتون و کلا هر قرتی بازی را که بخواهند در میاورند.
کلمه های من با اینکه با رنج خم می شوند و کش و قوس می آیند اما خبری از این تیپ و قیافه ها نیست. همیشه به غایت ساده اند و فوقش چیزی سنتی چشم شان را بگیرد و تن کنند.
.
می خواستم بگویم که کلمه های من با همه ی فقرشان اما مرا شجاع کرده اند. من می توانم خودم را پاره کنم. و کسی که می نویسد این را می فهمد. این قرار گرفتن خود در برابر خود و تماما به مغاک خویش رفتن آنقدر که فکر می کنید ساده وسانتی مانتال و امری لاکچری نیست که با نوشتن گاه گاهی دفتر خاطرات  کپشن های اینستاگرام به دست بیاید که ممارست می طلبد و عرق ریزی وحشیانه ی ذهن. 
بعد از این همه سال نوشتن، ذهنم گاهی چنان عرق می ریزد که بوی گندش هم دیوانه ام می کند و هم شعفی می آفریند که ناگفتنی ست.
.
دیروز داستانی می نوشتم که در ان شخصیت اول داستان در خارج زندگی می کند و هر چیزی را که با زبان دومش شرح می دهد همگان می پرسند چی؟ چی گفتی؟ میشه دوباره بگی؟
 و کلا هیچکس حرف او را نمی فهمد. حالا هرچقدر بدون غلط و مرتب حرف بزند اما لهجه یا هرچیز دیگری این سوال همیشگی را همراه دارد. و شخصیت خودش را در این وضعیت و موقیعت مزخرف مقصر می داند.
این منم. دقیقا بخشی از من است و اینکه می گویند نویسنده باید تخیل کند و از تجربیاتش کمی فاصله بگیرد و همیشه خودش را ننویسد یک دروغی بیش نیست. در همه نوشته گوشه هایی از نویسنده حضور دارد. خوب و بد ندارد. اما این انکارنشدنی ست.
همین امروز ایمیلی امد از ظرف ساختمانمان که امروز جشن است در سالن احتماعات و کاندیدیت اعلام می شود و فلان... من فکر می کنم خوب چرا این را برای من فرستادی؟ چون در این ساختمان زندگی می کنم؟ و کلا این ایمیل ها را باز نمی کنم. چون نوعی دوری بین ساختمان و اداره ی امورش و کلا کشور و اداره ی امورش و خودم می بینم. هردویمان اینطور هستیم. حیت او که پنج سال بیشتر از من در اینجا زندگی می کند.
 حتی ان دوستمان که سیزده سال است اینجا زندگی می کند و دیوانه ی کتاب است این عدم تسلط را حس می کند. این دوری و مسلط نبودم است که خیلی چیزها را حل می کند. که گاهی از خارج نشینان نوعی آرمان نگری را می بینم. چون مهم نیست. چون انقدر اتفاقات عجیب و زجرآور نیست برایمان. چون هستیم اما دوریم. در نقطه ی اصلی ماجرا هستیم اما سر شده ایم.
 یکی از مثال های بارزش را در یکی از ترس های موهوم- البته چرا موهوم در این خر تو خری های هر روزه که گاها با فاصله ی چند ساعت از بیخ گوش خودم رد شده است.- می بینم. من همیشه از اینکه در تهران باشم و مورد حمله و اتفاق و هجومی و عمیلیات تروریستی قرار بگیرم بسیار بسیار آشفته تر و ترسیده ترم تا در اینجا. یعنی حتی فکرش هم من را شب ها بیدار نگاه می دارد. اما اینجا ان ب م بی که در سطل آشغال منفجر شد من چند ساعت پیشش انجا بودم... یعنی انگار همه چیز لایه ای از مه دارد روی خودش اینجا. نمی دانم چطور برایتان بگویم.. امروز اینجا همه مه است. باید نشانتان بدهم که چطور ان کشتی غول پیکر که چند روزی ست در رودخانه لنگر انداخته در مه فرو رفته. اینجا همان کشتی هستم نه غول پیکر بلکه گم شده در رودخانه ای در مه مغروق...
امدم اینجا از شگفتی های ذبیح الله منصوری بنویسم که چقدر عجیب بود و دیشب موقع هوم لند دیدن از ح پرسیدم می شناسی؟ گفت آره همه فحشش می دن. همش از خودش ترجمه می ساخته.
راست می گفت. در روایت داستان احسان عمادی هم همین را نوشته بود که بنده ی خدا خیلی همه چیز را بسط می داده و چقدر ادم خاص و عجیب غریبی بوده. دیروز با آقای کشاورز هم که حرف می زدیم همین را یادم امد و گفتم. همیشه چیزهای بی ربط یادم می آید. در همه ی زمینه ها و در همه ی جمع ها و حرف ها.. بی ربط های آشفته حال.
امروز هم که با میم فیلسماز حرف می زدم وسط بحث های جدی سینمایی و اینکه داور سینمای جوان شده و برای جشنواره ی دیگری در ایتالیا دعوت شده و فلان... به یکباره از میم دیگری پرسیدم که عاشقش بود.
جهان ذهنی آشفته ای دارم. توی دفتر مجله هم وسط کارهای مرتبط با نوشتن خیلی بی مقدمه پرسیدم شما چه می خواندید و کجا و فلان؟
نه اینکه بخواهم بحث را عوض کنم که همیشه یک وزن فاشیسم گونه ای بر دانشگاه محل تحصیل می گذارم و اگر از دانشگاه تهران و شریف و چند دانشگاه دیگر دورتر شود تمام می شود مگر به استثنایاتی که خودش را نشان بدهد. که خیلی زشت و وقیحانه و منفورانه است نوشتن این قبیل از اعترافات در جایی که شاید پای همگان باز شود و خود شرمگینم و در راستای درست کردنش که تطهیر شود ذهن از این اقسام انسان بندی شده در تلاشم.
کجا بودیم؟
توجه بفرمایید که حتی اینجا هم این آشفتگی، بارز است و گاهی برای اطرافیان مایه ی رنج و عذاب است و گاهی دست می گیرند و می خندند که ربط و وجوه را دریابند. اما چند وقت پیش مقاله ای می خواندم که اینها نشان از خلاقیت دارد. شاد شدم و سرشار از امید.
آمدم اینجا تا از کتاب ها بنویسم امروز و خوانده ها و تجربیات و ... که ایده ای به ذهنم زده. ایده چند روزی ست مثل کرمی نیمه جان که مانده میان پیله بستن و ابریشم شدن یا پروانه  و رها شدن، در سر من می چرخد و دور می زند.
نمی دانم از کی بود که افتاد توی مغزم؟
از تعارف های آیدا بود؟
از یاسمن بود؟
کی این را انداخت و در رفت.؟ بیشتر آیدا بود که ایده های غیرواقعی اش را آنقدر واقعی و چکیده شده به خوردم داد که فکر کرد می شود. گرفت زهر نشدن را..
 بعد ح بود که با او حرف زدم تا به جای من تصمیم بگیرد. راستش گاهی در زندگی باید یک دوست و آدم نزدیکی را پیدا کنید تصمیم های عجیب غریب و روان پریشانه تان را بر دوش او حمل کنید. نه از سر ضعف باشد و حالا اینجا می توانید هویت جنسیت زده را پیش کشید و فلان.. که منظورم جنس ناب دوستی ست که بی ربط به زناشویی و آشنا و فامیل و رابطه های از پیش ساخته شده است. ح را مثل دوست رو به رویم نشاندم و رفتم در پیله ی مثبت و منفی جوانب را برای خودم با انگشت های نوازادانه ام سنجیدم.
ح دوست من شده بود. در قامت یک دوست گوش داد و به این همه چیدمان ذهنی ام خندید و گفت زندگی خودت را، خودت را جلو ببر. ادم ها را فراموش کن. اگز کلمه ای شنیده ای از جانب شان به لحظه ی ناب خودت که فقط خودت می دانی چیست و چگونه تجربه می شود نشنیده بگیر تکه پرانی هاشان را.
راستش ح را به مثابه  ی یک دوست رو به روی خودم نشانده بودم که منصرفم کند و بگوید واقعا این ایده های شاهکار از کدام سراپرده ای بر ذهن تو هجوم می اورند؟
 می خواستم مسخره ام کند و تشر بزند به مغز معیوبم. نزد. نگفت. از در دوستی درامد و فکر کردم نکند با من تعارف کند. تعارف چی را؟ گفتم هرچه باشد دوست نمی شود. از قامت دوستی بیرون کشیدمش..
 همین فردایش نشسته بودم در آفتاب گرم زمستان که همه اش نصیب خانه ی ما می شود،داشتم کتابی می خواندم از صادق بیگی که چه ساخته بود و دلم از اصفهانِ کتابش رفت و دیگر برنگشت که ایده ی لعنتی را دیدم حی و حاضر رو به رویم نشسته. با تمام جوانبش نشسته بود. انقدر پررنگ بود و جان داشت و نفس می کشید که مرا بلند کرد و پیراهن گلداری را که مرضیه از پارکینگ پروانه خریده بود را تنم کرد و تمام روز را با آن چرخیدم. خواندم و نوشتم و تایپ کردم و شب، نیویورکرم امد.
فردایش باز ایده را دیدم. پیراهنم را از تن کنده بودم و او میانه های عصر بود که سراغم امد. گفتم با دوستی باید در میانش بگذارم. حرف زدم با او. انتظار داشتم کمی بخندد و با چند استیکر و چند ایموجی، سر و ته قضیه هم بیاید و این ایده ی تیزِ نیش دار هم دست از سرم بردارد.
برایش حرف زدم در ویس های آبی تلگرام. چند تا ویس آبی گذاشتم و منتظر ماندم. جواب نمی آمد.شاید ان نبود. شاید کار داشت. هزارتا چیز وجود دارد در آن تهران شتابان که من با خود نمی سنجیدم و منتظر جواب دوست مانده بود. جواب داد.
برخلاف چیزی که فکر می کردم برایم قصه ای تعریف کرد از یکی از دوستانش که می خواست همین چندوقت پیش نهار دعوتش کند.هی نمی شد و کاری پیش می آمد و به تعویق می افتاد و هفته ی دیگر را با خود وعده می داد که حتما و هفته های دیکر هم... توی یکی از همین هفته ها دوستش مرد.. تمام. نفس های گرمش از خاک برچیده شد. این را برایم تعریف کرد و خیلی منطقی با من حرف زد. حرف هایی زد که اصلا ربطی به خنده و ایموجی و استیکر نداشت.
حالا چند روز می گذرد و هر روز در ساعاتی مختلف ایده با شمایلی گوناگون رو به روی من سبز می شود. حتی همیشه سبز هم نمی شود. رنگ عوض می کند و اینش دارد من را دیوانه می کند. نمی دانم. سایت ها را نگاه می کنم. گیر کرده ام. هر روز بین من و ایده برزخی ست ژرف... 
سرانجامش را که روشن شد همینجا می نویسم.
کاش آدم می توانست لحظه هایی را بردارد توی دست بگیرد و بین آدم هایی که شاخه های در هم تنیده ی جانش هستند تقسیم کند. این لحظه که گیر کرده اند به عمیق ترین بخش جوهر آدمی. لحظه هایی که آنقدر ژرف اند و تلخ و عمیق و هولناک که نمی دانی چطور جا شده اند رد تو؟ 
که اولین بار است می بینی حجم وهجمه اش را... که همه چیز می شود. زخم. خیسی چشم. ضربان دست، تپش رگ... که جانت را به رعشه در می آورد. یک به یک با نشانه ای نحیف...
میز کناری ام یک بچه ی آبی پوش را گذاشته اند روی میز و بچه چهار دست و پا راه می رود و اهالی خانواده فیلم و عکس می گیرند که باشد برای سال هایی دور... میز دیگر یک خانواده نشسته اند و نهار سفارش داده اند. میز جلویی یک دختری مثل من تنهاست نه با لپ تاپش. دارد سوپ می خورد و نان کروسان. من در لپ تاپم جست و جو می کنم "ژن تنهایی" وجود دارد. نوشته تحقیقات نشان داده که وجود دارد. به انگلیسی سرچ کرده ام چون فکر می کنم این چیزها به انگلیسی شبیه علم است. اما به فارسی همه ی کلمه های زیبا و فرح بخش را جست و جو می کنم. همه ی چیزهایی که می تواند من را تا خاطره های دور وجود ببرد. همه ی کلمه هایی که می تواند مثل گیاه عشقه گره بخورد به رگ های آبی ام و نفوذ کند به سال هایی دور
به انگلسی می گوید 30 تا 55 درصد ژن تنهایی با تحقیق در ده هزاز نفر ثابت شده است. اثبات تلخی که می گوید راهکار دارد و سهم محیط و طبیعت خیلی بیشتر از این هاست و من امروز وقتی درمیان کتابخانه هایی که با چوب های عتیقه ی اوک و مبل ها وظرف های گلدار و رنگی مه همه شان خیلی خیلی گران بودند راه می رفتم به او فکر می کردم. به او که خیلی دور است و خیلی نزدیک است. من بارهار از او متنفر شده ام و چقدر هر لحظه و هر روز بیشتر شبیه به او می شوم. شباهتی رفتاری، شباهتی در هرچه تنهاتر بودن. دیشب توی ماشین آن حال مهوعی که سارتر می گفت را تجربه می کردم. همان حال بود. حالی توی مغزم.. این حرف ها را اگر توی صورت هر کس نگاه کنی و توضیح بدهی متهم می شوی به بی دردی.. به اینکه درد نکشیده ای. گرسنه نبوده ای. بی پول نبوده ای.. که همه ی همه ی اینها را بوده ام. که نمی شود با آدم ها حرف زد حتی دیگر با او.. حتی او هم خسته است. من هم.. از چی؟ 
من از چه خسته ام؟ من تمام خودم را که می لرزید جمع کردم. خودی لرزان را توی پاهایم ریختم و چهل دقیقه راه رفتم و کشاندم خودم را به اینجا.. به یک تنهایی پرسر و صدا با بوی نان... که کار کنم. که معجزه بودن روز جدید را زیر سوال نبرم. که این همه ی زندگی ست. که هر روز حتی اگر گوه شروع بشود باز هم آن قابلیت معجزه آسایش را دارد. که دلم می خواست ان لحظه را که آنقدر عمق داشت و مثل مغاکی می بلعید همه ی من را، ان لحظه را با یکی... یکی نبود. هیچ کس نبود. مانده بودم میان خودم و این تلخ ترش می کرد. ادم هایی را به یاد آوردم. مانده بودم اما. ویس می گذاشتم و پاک می کردم. حرف های الکن می گفتم و دیلیت فور تو را می زدم. اس ام اس می دادم و پشیمان می شدم. من تنها بودم.حیلی تنها. خیلی خیلی... و این یک جمله ی شاد است. یک جمله ی شاد بی نهایت محزون..
ایران که بودم دو جای جدی برای نوشتن دعوت شده بودم. بعد حرف ها زیاد شد عین دیوانگان شروع کردم موبایلم را بالا اوردم و نوت را باز کردم و شروع کردم به نوشتن کارها و ایده ها و حرف در ان.. بعد هر دو دفعه آدم هایی که رو به رویم بودند با تعجب پرسیدند می خواید تماس بگیرید؟
که توضیح اینکه واقعا در حال نوشتن هستم خیلی سخت بود. یک کار کودکانه که به معنای ناتوانی در تمرکز کردن اس. نوعی از پیش یا بیش فعالی با من هست که باید با تکان دادن دست و پا درمان شود اما وقتی قرار باشد روی یک صندلی بنشینم باید با بازی کردن با موبایل یا نوشتن درمانش کنم که خوب عجیب است. یعنی طرف درک نمی کند که الان این چه کاری بود؟ من دارم واسه تو حرف می زنم.
یکی شان خیلی سریع درک کرد و گفت آهان به لحاظ اینکه علوم انسانی می خونید.
یک میلی هست که دوست دارم همه چیز را تبدیل به کلمه کنم برای نگهداری اش. اگر کلمه نشوند انگار توی زمان محو می شوند و باد می شووند و مه و مثل یک قاصدک می پرند توی هوا.. بی اینکه واقعا باشند و حضور داشته باشند.
مثلا ان روز که با یگانه رفتیم و باغ موزه ی ایرانی را دور زدیم. روز آفتابی روشنی بود از صبح با هم قرار گذاشته بودیم. یگانه شماره ی دو. از اینکه دوست هایم دو تا می شوند و باید نام گذاری شان کنم کیف می کنم. مثلا دو تا مرجان دوست دارم. دو تا ریحانه. دو تا مایده. دو تا مرضیه. دو تا لیلا. دو تا یگانه. 
یگانه ی شماره ی دو ناز بود و ملیح و می نوشت و هم دانشکده ای بود و ماشین مشکی ای داشت که نمی دانم لوگان بود یا مگان؟ وقتی این را از ریحانه پرسیدم فقط نگاهم کرد، طولانی و گفت می دونی که خیلی فرقه بین شون؟؟
نمی دانم. اما عاشق ماشینش بود و اسم داشت. یگانه ملاحت بود و مهربانی. کتابش را برایم اورده بود به همراه باقلوای قزوین. شیره ی باقلوا روی کتاب ریخته بود. با هم رفتیم در جوار گربه ها خوشمزه ترین غذای میکس تهران را خوردیم و برای هم از گذشته های دور و نزدیک و فضای دانشکده هنر و ادبیات حرف زدیم. هم دانشگاهی بودن خیلی خوب است. موهبت است که حرف می اورد. گفت برای ارشد می خواند و اگر پژوهش هنر دو دانشگاه تهران و هنر قبول شود می رود. او یک مجازی به واقعیت تبدیل شده ی دوست داشتنی بود. با او به کشف باغ موزه ی ایرانی و باغ فردوس و کافه های انجا رفتیم. یعد ریحانه را دیدم. ریحانه را همیشه با صدا و کلمه های آبی تلگرام و حرف هایی که سر پروژه های دور و نزدیک زده بودیم می شناختم. فکر می کردم باید دختر آرامی باشد و حرف ها را و موضوع ها را دسته بندی کرده بودم که بد پیش نرود دیدارمان. دیدارهای اول هراسناک اند اما پر از پسش بینی نشده ها هستند. این ها را دوست دارم. این هول دادن خود در لحظه ی ترس. همیشه دوست ندارم. گاهی.. نمی دانم دقیقا کی...
ریحانه شبیه فکر من نبود. بسیار پر انرژی تر بود. با دست هایش حرف می زد. تایپی از ادم ها که بسیار دوست دارم. آن هایی که با دست هایشان حرف می زنند. دست های پروازکننده شان که بال می شوند توی هوا. لای کلمه. که کمک می کنند به معانی، به لغزش دیدار و کلمه و قصه ها... او با دست حرف می زد و می خندید و داشت مستندی می ساخت راجع به بچه های اوتیسم. درد داشت. با درد امده بود. باید برمی گشت دوبی و فیلم را می ساخت. می گفت دخترهای اوتیسمی هیچ مدرسه ای در ایران ندارند و باید با سندروم دان ها به کلاس بروند.
ریحانه برایم یک گردنبند درخت خرید. درختی رنگ به رنگ از حوض نقره.. به شیوه ای که من را گول زد و گفت بین این دو کدام بهتر است؟
مرجان را دیدم که از کتابش لذت بسیار برده بودم. مردن به روایت مرداد. با هم در کافه تهران قرار گذاشتیم. ظهر یک روز دی ماه بود. گرم و آفتابی. کافه را بالا پایین کردم. خانه ای قدیمی همراه با حیاط و نور و رومیزی های توری و گل هایی چند رنگ با کتابخانه ای که حرف داشت برای گفتن.
مرجان را انجا دیدم. آرام و گرم و پر از قصه. با هم از قصه ها حرف زدیم. از ادبیات. از کتاب جدیدش که قرار است نشر ثالث دربیاورد.
آیدا را در کافه رایزن دیدم. قیطریه. نزدیکف زیبا، بزرگ، شیشه ای با شهر کتابی غرا بی خاطره اما.. خاطره ساختیم با آیدا. از تهران نیویورک حرف زدیم. از خودهای دورمان که دسترسی بهشان آسان نیست اما ساده شده بود. دست می انداختیم به گوشه ی خودمان و می گفتیم. برایم کتاب اورده بود. رویای آمریکایی. آن روز برای اولین بار رفتم شهر کتاب پیش صفورا. بعد هم خانه شان. دو روز و دو شب زندگی با دوست هایی که مثل شاخه در درخت زندگی ام دویده اند. 
یاسمین را دیدم که فکر می کردم شاید گرم نباشد و حرفمان فقط منتهی شود به دانشکده ی مشترک اما گرم بود. می خندید و حرف می زد و دوست شدیم و هم دیگر را صدا زدیم دوست من... در کافه ای بی نام در ظفر او را دیدم.در کافه ای که نه نام داشت نه پنجره ای نه هیچ راه درویی. یک اتاقک کوچک بود رو به خیابان با فرش های کوتاه که از در اویزان بود.
و چقدر آدم های ناگهانی دیدم. این شهر من است. ناگهانی ها.. شوق های به یکباره...
 این بار باغ فردوس قهرمان بود با قرار دادن همه ی ادم های بی قرار زندگی ام که از گذشته های دور و نزدیک در کنار هم جمع می شدند. ان روز صبح با نسیم قرار داشتم. از او گف که سیگار می کشید و کیک می خرید. از دیگری گفت که نماز می خواند و بدون گربه اش و مادرش نمی توانست زندگی کند. از نوشتن حرف زدیم. از کتاب ها. از آدم ها.. چقدر خوب بود این همه رهایی. این فهمیدن های ساده که مثل مرواریدی در ته اقیانوسی ناآرام اینجا یافت نمی شود. نسیم از دوره ی بزرگ شدن و رشد و نمو زندگی من امده بود. از ان دوره ی قد کشیدن بی نهایت چهار ساله ی فلسفه خوانی... بعد سمیه امد از دوره ی دو ساله ی خالی و پر هنرخوانی. سمیه که از دفتر مجله ی دانشگاه برایم مانده بود. از آن روز که همه ی نویسنده های دانگشاه هنر دور یک میز جمع شده بودیم و می خواستیم طرحی نو دراندازیم. اسمش شد ترنج و بعد از شش ماه آنجا هم بسته شد. سمیه اما ماند. ماند و آمد و رنگی بود. قرمز بود و تازه و آرام. از کارش می گفت. از فلزی که در دست های او جواهر می شد.
سمیه از دوره ی ارشد رفت و لادن از دبیرستان توی یک ساعت تاریکی سفید باغ فردوس پیدایش شده بود. آرین را گذاشته بود خانه. مادر همسرش را گذاشته بود امامزاده صالح و یک ساعت آمد و با هم حرف زدیم و شام خوردیم و او از تحقیق تربیت بدنی و تاثیرش روی بچه های اوتیسم گفت. دو تا از دوستانم را باید به هم معرفی کنم تا با هم روی این بیماری کار کنند. لادن همان بود. آرام، مصالحه جو، خانواده دوست. برایم از بچه ی دوم گفت که نمی آید. که نیست. که باید باشد...
خداحافظی کردین و در سیاهی شب دوباره باید بازمی گشتم به همه ی سفیدی پرنور باغ ملی. موزه سینمایی که اولین بار ح من را آنجا برد. همان جا بود که دیدم چقدر فیلم دیده و همان حوض نقره بود که دیدم چقدر کتاب خوانده. من با باغ ملی بیشتر از این ها باید دوست می بودم. نبودم اما. این بار دوست شدیم. به اندازه ی همه دوره های کوتاه و بلند زندگی ام دوست هایم را توی پیاده رو سنگی انجا دیدم. دوست های نادیده و دوست های دور و نزدیکف دوست های دوران عاشقی، دوست های دوران فراغت، دوست های دوران رنج، دوست های دوران استقلال، دوست های دوران فهمیدن، دوست های دوران آرزوهای آسمان خراش...
در سیاهی شب با لادن خداخافظی کردم و دوباره در راه بازگشت به باغ بودم که در سیاهی او را دیدم. او بود یا نبود؟ مانده بودم. یعنی جهان تا این اندازه کوچک است که اتفاقی او را که آن سوی شهر زندگی می کند در این شب رو به پایان ببینم؟ 
 یک لحظه درنگ کردم. خودش بود با همان عینک و همان چشم هایی که داشت به پروا گوش می داد. بی حرف رفتم توی نگاهش. در سکوت ایستادیم و حیرت کردیم و یکدیگر را در آغوش کشیدیم و جیغ زدیم و اشک های کمرنگ مان خیلی سریع به حلقه ی چشم برگرداندیم. با پروا دوستش دوست شدیم و عکس گرفتیم و حرف زدیم و گرم کردیم خودمان را، توی اینستاگرام همدیگر را اد کردیم و... ایستاده بودم که دو میم عزیز از روزگاری که حدفاصل بین فلسفه و سینما بودند رسیدند.
با میم و پروا خداحافظی کردم و قراری دیگر گذاشتیم که اینچنین ناگهانی نباشد- توی قرار دیگرمان من زودتر رسیده بودم. توی کافه ای به اسم حیات.از پنجره های کافه به حیاط کافه نگاه می کردم. کی را می دیدم؟ دوباره داشتم آشنا می دیدم. میم نیامده بود و ما قرار داشتیم. میم نیامده بود و من مطمین نبودم که باز هم می توانم این همه خوشبخت باشم که آشنا ببینم. آشناهایی خانه کرده در جان و روح و روان. آشناهایی گزیده. فرزانه بود. از اهالی ادبیات. که چنین می گویم اهل که دیگران غریبه اند وقتی در آن دانشکده زیست نکرده اند. فرزانه بود. گرم، ادیب، بیش از اندازه مهربان... فرزانه بود همیشه آشنا و همیشه دور... تهران، همه ی آغوشش را باز کرده بود. تهران، همه ی مهربانی اش را رو کرده بود. می گفت همه اش گلودرد و آلودگی نیست..- دو میم را می گفتم که در مرز سینما و فلسفه با هم دوست شده بودیم و دوستی مان نقش گرفته بود. دو میم آمدند و با هم نشستیم و حرف زدیم و سالاد سزار خوردیم و چه نوری پخش شده بود توی شب. با دو میم تمام تهران را گشتیم با ویز. همه ی خانه های گران نیاوران را.. همه ی لویزان را.. و رسیدیم خانه.. چقدر خوب است گاهی اتوبان های تهران کش بیایند.
هانی را هم دیدم. کجا دیدمش؟ در بهشت موعود در حالیکه برای دومین باز سرم را انداخته بودم پایین و بهشت با دست هایی باز و سبز بر من گشوده شده بود بدون نگهبان، بدون پرس و جو... من در بهشت بودم. آنجایی که نفس تبدیل می شد به جوانه ای ارغوانی. من در بهشت بودم و باران می بارید و برگ ها انگار در پاییز هزار رنگ گیر کرده باشند. در بهشت بودم و وقتی یک همبرگر از بوفه ی ادبیات سفارش دادم به گفت و گوهای میزهای بغل گوش دادم که داشتند از کلاس کلام حرف می زدند که می توانستم تک تک شان را روی یکی از دوست ها و همکلاسی هایم مچ کنم. این همسانی های ناتمام... من در بهشت و در حالی که باران نم نم می آمد رفتم هانی را دیدم و کتاب ترجمه اش را هدیه داد و با هم حرف زدیم. از نشر، از بوسنی، از فرانسه، از کلمه هاف از اینکه هر روز باید بیاید و از افلاطون بخواند و ارسطو و پایان نامه ی دکتری را تمام کند.
بعد ریحانه آمد رفتیم با هم تالار فردوسی یک چای گرم خوردیم. ان روز در بلوار کشاورز آقای کشاورز را هم دیده بودم. چقدر گرم بود و مهربان. یک نویسنده ی خیلی واقعی رو به رویم نشسته بودم. خوب شد ح آمد و این همه سوال پرسید. من به لال بودگی دچار شده بودم. همیشه اینطور می شود این مواقع.. او امد و آن روز در کافه آوانسن را تبدیل کرد به یک اینترویو.
از همانجا بود که با اوبر رفتیم خانه لیلا و شاهرخ. خانه شان همانگونه که لیلا است. همانقدر رنگ و گرم و قدیمی و عتیقه.
آدم های تازه ی زیادی را دیدم. هوای جهانم نو شد. ح می گوید پس ادم های قدیمی را چه؟ فکر می کند قدیمی ها را فراموش می کنم با دیدن تازه ها.. که آن ها پیچیده اند بر کالبدم. انقدر در هم تنیده ایم که نمی شود نباشند. ح شاید این چیزها را با توضیحات ساده من درک نکند. لبخند می زنم.
راستی این را هم بگویم که نوشته ام را با سانتی مانتالیسم تمام نکرده باشم. ادم های مجازی ای را هم دیدم که برایم قلب و بوس و مهربانی می فرستادند و در دیدار سرد بودند. دست نداشتند. لبخند را بلد نبودند. دوست داشتند ادیب باشند اما به شیوه ی تلخی مهندس بودند.
من اینجا چیزی را کم دارم که من را از من می کاهد. ان دوست های راستینم را.. آن شاخه های همگون جدامانده ام را... آن دو را که بذرهای همیشگی حیات هستند. که گفتن این حرف ها چه فایده دارد...
خوابم را می گفتم. خوابی که مکرر است و به هزار شیوه وارد شب های من می شود. در خواب هایم همه چیز تلخ است، صدای فریاد و جیغ و درد است که از پنجره های خواب داخل می شود، همه جا تاریک است و همه ی ادم ها با هم دعوا دارند و همه ی اتفاق های بد در خواب افتاده است و من ناگهان تلفن را برمی دارم و به "او" زنگ می زنم. " او" نقطه ی روشن همه ی خواب های من است که یا سر از تلفن در می آورد یا پشت در منتظر من است. یا صدایم می زند، یا پایین پنجره است و به دنیال من امده. من به "او" نوید زندگی دیگر می دهم و می گویم با هم فرار می کنیم و از این شهر و دیار می رویم. بعد توی خواب به پول فکر می کنم. بعد با هم کاستی ها را می سازیم. من " او" را نمی شناسم. " او" کیست که توی همه ی خواب های من شادی می آورد و با خودش رایحه ای از آسودگی و فرح بخشی دارد؟
"او" دیگر نیست. "او" را می شناسم؟ روزگاری "او" را می شناخته ام؟
"او" را شاید یک جایی جا گذاشته باشم. شاید در یکی از فرودگاه هایی باشد که هر بار برای دیدن دماوند که فرو می رود توی غبار بیشتر و بیشتر، از انجا رد شده ایم. ایتالیا باشد خوب است. قرارمان باشد پراگ. شاید هم سویس. نمی دانم. جاهایی که ندیده ای همگی خوب هستند. نکند دوبی باشد. در فرودگاه امارات یا ابوظبی. شاید در باکو باشد. می رویم ایران آستارا. شمال. بندرانزلی. نکند در ترکیه باشد. استانبول از فاصله ی پنجاه متری هوایی زیبا بود. آب داشت. رود داشت. کشتی داشت. شاید توی همین فرودگاه خر تو خر جی اف کی "او" را جا گذاشته باشم.
قبل ترها فکر می کردم "او" واقعا وجود دارد. اما این بار که از ایران برگشتم انگار همه ی پرهای خیال با مه و غبار و زلزله و شعار رفتند. او هم رفته بود با یکی از این بلایای طبیعی و غیرطبیعی. "او" آن نقطه ای که چشم داشت. از "او" چشم هایش را گاهی در خواب می دیدم. مثل نوری که می تابد و غیب می شود. مثل ایستادن در فضای خالی و ضدنور. چشم هایش چقدر آشنا بود. چشم هایی قهوه ای عسلی و روشن. نمی دانم قهوه ای بود؟ شاید آبی روشن بود. شاید هم سبز روشن بود. می دانم روشن بود. روشن ترین چشم های جهان را داشت. درشت و امیدوارکننده و براق.
این بار انگار با این سفر او و آن چشم ها هم رفته بودند. در سکوتی ملال آوری، در جهدی خسته کنندهف در گم شدن به زبانی دیگرف در بی حرفی و نگاه کردن به ساعت، در هیچ بودگیِ یک آرزو که قرار بود موهایی در باد رها شده همراهش باشد. مویی در کار نبود. شهری بود رو به غروب و در سکوتی که تا ریشه های رنج آلود شهر نفوذ کرده بود.
برگشتم و باز هم خواب دیدم و باز هم "او" بود. او بود با همان شمایلی که نمی شناختم. که نمی دانستم دوباره از کجا پیدایش شده... او بود دوباره روشن دوباره پر امید. دوباره گوشه ای از جهان درخشنده ی رویاپرور من داشت کماکان زندگی می کرد. توی خواب تلفن را برداشتم و وعده های همیشگی آرزومندی و....
بیدار شدم. واقعیت بر سرم انبار شده بود. "او" یی در کار نبود. "او" یی وجود نداشت. حتی اگر بود و جا مانده بود دیگر نمی شد "او" را دوباره یافت. تلاشی عبث... مثل این بود که افتاده باشد توی یکی از آن اقیانوس های سراسر آبی یا سراسر سیاه که در طول شب باید ردشان کنیم.
من برای "او " این بار گریستم. شاید که قطره شود و از جانم به در... "او" که در تمام خواب های من ظاهر می شود، سال هاست مرده است.
دوست دارم نوشتن از "او" را ادامه بدهم. دوست دارم دور" او" بچرخحم با کلمه هایم. با همین سیاهی ای که دیگر حتی از جوهر نیست. دوست دارم از "او" بنویسم به امیدی واهی که شاید جان بگیرد و نفس بزند و زنده شود. که حیات یابد و از خواب هایم پایش را توی زندگی بگذارم. بیاید پشت در بایستد و من را روشن کند. می خواهم از "او" و عطرش بنویسم. من"او" را بو می کشم. ایستادم و از فاصله ای کوتاه "او" را نگاه کردم. معطر بود. بو داشت اما مرده بود. 
"او" غریب بودن را دوست داشت. "او" یاد گرفتن را دوست داشت و از زبان تازه لذت می برد. "او" دیگر نوشابه نمی خورد و سالم می زیست. "او" کم حرف بود. "او" طراوت خواب هایم را نداشت."او" پیر شده بود. "او" نمی توانست پایش را ازخواب هایم بیرون بگذارد و من نمی توانستم باور کنم "او" مرده است....
هزار بار این خواب را به طرق گوناگون دیده ام. خواب هایی برای نوشتن. برای ماندن در یک جایی گوشه ی جهانی که زودتر از آنچه فکر می کنی ناپدید می شود.
دیروز توی متروی متروپلیتن دعوایمان شد.هنوز داخل نشده بودیم. بلیط هایمان دستمان بود و هر کدام راه خود را رفتیم. همدیگر را وسط سالن های پر از نقاشی های اروپا خانوم هایی با دامن های پف دار و یقه بسته، صورت های سرخ و سفید و دوک های انگلیسی با لباس های خیلی بلند و چاک دار گم کردیم. من به سمت ون گوگ می رفتم و او به سمت میکل آنجلو. بدین ترتیب امکان نداشت یکدیگر را در یک خط موازی ببینیم و هر کدام راه خودمان را می رفتیم.
به ون گوگ که رسیدم نقاشی های کمتر دیده شده اش بود. یک خانومی بود پشت میز تحریر با لباسی به کفایت زرد. زرد زیبای من که جان می دهد برای شروعی دوبارهف بعد هم نقاشی های بسیار ساده ی گوگن و بعد هم هنری ماتیس و کارهای دگا که مجسمه های فیگوراتیو بودند. در یکی از سالن ها پر بود از پرتره. 
و من در تمام این مدت ها سالن ها را به سرعت با عصبانیت قدم می زدم و بی دقت رد می شدم از برابر نقاشی ها. فقط به این فکر می کردم که آدم باید یک جایی در برابر خودش ثابت بایستد. نباید هرگز خودش را با دلایلی که توجیه است تا دلیل گول بزند. مثل داستان کاربردنمادین در که از فریبا وفی خواندم. گاهی کاربرد در چیزی برای داخل شدن و خارج شدن نیست. منتظر ماندن برای یک فرد خاص است. قرار گرفتن در برابر" آن خود" است. آنی که باید آن باشد. از این آن بازی های مسخره... که چرا منتظر نسشته ای رو  به روی در و نمی روی کپه ی مرگت را در تختخواب بگذاری و تمام کنی خودت را، تصمیم نیمه تمام ات را... این تردید همیشگی ماندن و رفتن را...
سرعتم در سالن پرتره ها کاسته شد. چشم های سرد و لباس های انگلیسی و دست های گوستالود.. چیزی را در من برنمی انگیخت جز یک فکر همیشگی.. حالا هم پرتره ها نبودند هم نقاش شان. همه با هم رفته بودند زیر خاک. خلاص- به قول امین که از طلال دانشجوی عربستان سعودی این کلمه را یاد گرفته و تکیه کلام کرده. چه خوب است این واژه. رهایی و آزادگی را در خود دارد.-
آن ها هنرمند و پرتره هر دو مرده بودند. به  همین سادگی. به همین آشنایی. رو به روی یکی از چهره ها روی صندلی چوبی نیمکت گون نشستم و فکر کردم این همه عمر کوتاه است. این همه... فکر کردم خوب است آشتی کنم. نکردم.
از موزه بیرون زدم. تشنه بودم و هوا سرد شده بود. تا مترو رفتم و نزدیکی مترو، کافه پنرا بود. نشستم و برای خودم لیموناد سفارش دادم ونیویوکرم را باز کردم. داستانی بود از یک نسل دوم آمریکایی پاکستانی. او زنگ زد. جوابش را دادم. آمد. با هم هات چاکلت خوردیم و دوست شدیم. در تمام این مدت فکر می کردم چقدر زود می میرم. همه ی هات چاکلت هایمان، همه ی قهرهایمان و گذاشتن ها و رفتن هایمان، موزه و نقاشی نگاه کردن مان محو می شود انگار که هرگز نبوده...
.
خوابم را یادم رفت تعریف کنم... ذهن پریشان مریض من...

 

روزی که می خواستیم برویم شب بود. شب بود و برف می آمد. برف های زیاد که تا شب سال نو باریده بودند. من نبودم و در هوای مثبت بیست که معادل اردیبهشت و خرداد اینجاست زندگی می کردم در هوایی که نفش نداشت. جان نداشت و جان می گرفت اما من بال داشتم و پرواز را به چشم خود می دیدم.
بی تاب بودم برای دقیقه ای قرار گرفتن و نوشتن در این خانه ی سرد. ننوشتم و تا مدت ها ننوشتم. شاید یک ماهی شد که ننوشتم و اینجا مرا می خواند و نمی شد. زیاد بود و گسترده حرف هایم. قصه دیده بودم. خوانده بودم. شنیده بودم. در قصه ها و کلمه هایی که تا استخوان خانه می کردند زیسته بودم. با آدم هایی حرف زده بودم که هستی شان کلمه بود و قصه... این هوا را می خواستم. این آدم هایی که مهندس نبودند.
یک لاک زرشکی روی ناخون شستم حضور دارد. بقیه ی ناخون ها را با دندان پاک کرده ام اما بخشی از این رنگ زرشکی را نه.. گذاشته ام یادگاری باشد از خانه مان که یک سبد چوبی پر از لاک های رنگی دارد. من اینجا ندارم. یک لاک مشکی و صورتی داشتم که هر دو را گم کرده ام.
این را لاک نگه داشته ام که چی؟ که هیچ.. یادگارهای بی معنا. نوستالژی های خالی از حضور. خاطره های بی خودی حجیم شده ی فراخ... یک داستانی می خواندم از نفیسه مرشدزاده به نام آکسسوار که در باب همین جینگیلی های حجیم شده ی بی مصرف بود که هزار سال با ادم از این خانه به آن خانه می آیند و هیچ...
تا رسیدم به فرودگاه جی اف کی یادم امد قاب را جا گذاشته ام. قاب عکس سه نفره مان که سفید بود و هر سه لبخند زده بودیم. قاب عکس من بود و روی شوفاژ بود. پدرم می گفت هر صبح که رو به روی تلویزیون که تبدیل یه زیست غریب ابدی و به زعم بی مفهوم اش شده ورزش می کند انگار سه دخترش که ما باشیم به او خیره می شویم. او را نگاه می کنیم و لبخند می زنیم.
من آب قاب را در کنار چراغی قرمز و شیشه ای که از همدان خریده بودم در خانه و روی شوفاژ جا گذاشتم. هواپیما که نشست یادم آمد. می خواستم برگردم. می خواستم دوباره راه آمده ی 23 ساعته را برگردم و قاب عکسم را در چمدان بگذارم. می دانم که شیشه اش می شکست بدون شک مثل قاب نقاشی بزرگی که یگان برایم کشیده بود و بسته بندی کرده بود و وقتی بازش کرده ام پر از شیشه های ریز بود.
من به آنی می خواستم برگردم و این یک حس سانتی مانتال نبود. فکر می کردم دوباره سر هواپیما را به سان اتوبوسی گذرا کج می کنم و قاب عکسم را با خودم حمل می کنم. برایش توی دیوار ذهنم جایی درست کرده بودم کنار گلدان پوتوسی که آویزان بود از دیوار زرد.آنجا نصب اش کرده بودم.
اما فکر این ناتوانی از دسترسی به قاب عکس، به آدم ها، به قصه های شفاف تر از آب روان، به دوست هایی که سخت به دستشان آورده بودم و در پناه شان، ساعت به وقت داستان بود و ادبیات، به قرارهای ناگهانی و دیدن های اتفاقی در کافه های پراکنده ی شهر... دلم را ریش کرده بود. این ناتوانی حالم را بد کرده بود. هواپیما و رسیدن به زمستانی سفید که آرزوی آن شهر دور بود بی قرارم کرده بودم. به خانه که رسیدم پنجره ها آرامم می کرد. شده بودم مرزی میان آرامش و بی تابی. هر دو به یک اندازه من را به سوی خود می خواندند. هر دو با دستانی قوی و افسونگر. هر دو با دلایلی به غایت منطقی. دو روز اول انچنان آفتاب و برف و مه در هم پیچیده شده بود، آنقدر رودخانه سحر و جادو داشت که نزدیک بود قاب عکسم را فراموش کنم. روز سوم که آفتاب، شانه های پرزورش را از سر شیروانی های آجری خانه های رو به رو برداشت بی قراری ام مثل یک زن نیرومند و سخت که بی هیچ ترسی آماده ی زایش به طبیعی ترین شکل ممکن است چشم در چشم هایم فرو کرد و به رخم کشید که شاید تا چند ماه و شاید تا یک سال نتوانی ان قاب عکس را در دست بگیری. زنی بود سنگدل که طبیعت تمام اضلاع جانش را تراشیده بود. به من ریشخند می زد و پشت دندان های طلایش بی غمی را نشانه می گرفت. آنچه که چندی ست من را نهیب می زد که با آدم ها حرف نزن. در این قاره بارها این جمله را روی نوت موبایلم نوشته ام. با آدم ها که حرف می زنی و از پس نگاه شان می خوانی بی دردی را. بی غمی را به روخت می کشند و می گویند اینها دغدغه نیستند. 
به ادم ها لبخندهای مهندس پسند گرم دوست داشتنی بزن و با آن ها از لباس ها ، برندها، حیوانات، حقوق بشر و قوانین امریکا و غیره حرف بزن. اصلا حرف نزن. کجای جهان آدم هایی که می شناسی منتظر حرف تواند؟
بی حرف باش و با کلمه های توی سرت مستربیشن کن. لاس زدن. بلی.. لاس زدن و خودارضایی می شود ترجمه ی دقیق کلمه اش..
نوشته بودم من با "الف" برگشتنا که توی نوشته های شهریار مندنی پور و حامد آرام و چند نویسنده ی شیرازی دیگر دیده امف من با این الف به عشق بازی مشغولم. این الف من را تا مرز ارضا شدن پیش می برد. من ذوب می شوم در این الف و او در من رها می شود و وقتی ادم ها سراغ بدنم را برای عشق بازی می گیرند باید بگویمشان من بارها پیش از شما ارضا شده ام. جانم تمام است و توانانم ناتوان. زارم این "الف" شده که به این سادگی ها به زیر نمی شود.
داستانی نوشتم از زار. دو هفته ای خواندم و نوشتم و سه بار بازنویسی اش کرده ام. هنوز دوستش دارم. نمی دانم کی می شود که این را هم دوست نداشته باشم. داستان ها بعد از مدتی رنگ می بازند. از جانت و از خانه های تنت بیرون می آیند. جدا از تو زندگی می کنند و تو می شوی مشاهده گری که روزگاری همخانه اش بودی. او می رود پی زندگی خودش. می رود که دور شود و برایت دست تکان بدهد.
باید داستانی تایپ می کردم از گرمای جنوب... نشسته رو به روی رودخانه ی یخ زده ی هادسون و ایمپایر استیتی که نورش به رنگ سبز روشن است و نوشتن از گرمای شرجی خلیج فارس.. این است زندگی های ممتد و موازی که می گویند، که یک تنه در خودم جمع شان کرده ام و اویخته ام به زخمه های بدنم. بدن مضرابی ست که گهگداری صدایی می زند بر سنتور بی جان زندگی. صدایش کلمه است و نقطه و جمله.. دیروز توی داستانم نوشتم " دعانویس بدون نقطه دعا و آرزوهای مردم را می نویسد که مبادا در میانه های راه نقطه ها گیر کنند بر نردبان و پله های عرش الهی" از این جمله خیلی خوشم آمد. نگاه که کردم دیدم از دهان من بیرون نیامده انگار که مال راوی داستان است. راوی داستان که این جمله را گفت زنی بود سیه چرده با چشم هایی روشن عسلی به اسم شیرحلیمه.
اسم خودش بی بی حلیمه است یا همان حلیمه ی خالی.. اما به سبب شجاعت بسیاری که دارد به او شیرزن یا همان شیر حلیمه می گویند و به این نام ملقب شده است.
بگذریم.
آمدم ادامه ی داستان جنوبی ام  را تایپ کنم که دیدم یخ های بزرگ شناور بر سطح رودخانه مثل فیلم های آخرالزمانی و عصر یخبندان در حال آمد و شد هستند. طاقتم نگرفت. بلند شدم و گرمترین لباس هایم را پوشیدم و لختی دم رودخانه قدم زدن و گذر عمر دیدن... همه جا ساکت بود و آرام و بی صدا. نه نسیمی نه صدایی نه آدمی نه دوچرخه ای.. هیچ کس نبود و گاهی هلی کوپتری نزدیکی بر فراز رودخانه گذر می کرد که دلهره ی دایم من است. 
آمدم بالای خانه و در خبرها خواندم زنش مرده است. دلم را خنج زده بودند و با خودم گفتم کاش شروه خوانی می دانستم به رسم زن های جنوبی و با خودم زمزمه می کردم شاید که آرام بگیرم. نمی دانستم. فقط در این تحقیق هایی که برای داستان هایم می کردم چندتایی گوش داده بودم. خیلی تنگ می کرد جای هستندگی را.. همین شد که تا وسط هایش رسید قطعش کردم. در همین گشت زنی های گرم و داغ جنوبی و مجازی بود که رسیدم به صدای مریم حسن زنی از شمال افریقا که با دستار و لباس دشداشه مانندش به شیوه ی مردهای جنوب می ایستد و می خواند. می گفت انا صحرا... یعنی من صحرا هستم. 
می خواستم بگویم من هم همینطور.. اصلا از کی اش را نمی دانم؟ شاید از همین سه روز پیش که از فرودگاه جی اف کی پیاده شدم و به خانه رسیدم صحرا شدم. صحرا شدم یا رود؟ 
توامان آرام و بی قرارم.. پدرم از پشت شیشه های ماشین با من خداحافظی کرد. در آغوش نگرفتیم همدیگر را.. در ما نیست این رسم ها.. بوسه برایم سخت است. آغوش برایم بی جان و بیهوده است. یک داستانی دارد فریبا وفی در "بی باد بی پارو" که روان شناس تازه از آمریکا برگشته می گوید یعنی تا به حال مادرت را در آغوش نکشیده ای؟ و زن می رود که بعد از هزار سال مادرش را در آغوش بکشد... باید از این کتاب بنویسم. همین امروز...
زنش را می گفت که مرده و دوست دارم برایش گلدانی بفرستم پر از برگ های بنفش.. گلدانی ست که نسرین برای خانه مان آورده... در خانه مان گذاشته اند و رفته اند. اسم گل را نمی دانم. همانی ست که در اتاق ریحانه است. دختر ریحانه است و صبح ها با نورآفتاب برگ هایش بنفش می شود.به آفتاب جان می دهد و این گیاه های عاشق آفتاب را می پرستم. یک بامبوی کوچک داشتم. قبل از سفر گذاشتمش جلوی آفتاب روی قشنگترین مربع رنگ به رنگی که یگانه بافته بود. یک گلدان کوچک صورتی هم برایش انتخاب کردم و با خودم گفتم کدام دیوانه ای عاشق این آفتابی نیست که هر صبح تا نیمه های ظهر همه ی فرش نارنجی خانه مان را می پوشاند؟؟
او اما یک دیوانه ی تمام عیار بود یا به لهجه ی بندری های یک گنوغ بدعنق بود که از آفتاب دوری می جست. برگشتم دیدم همه ی برگ های شبه برگ درازش زرد شده... هنوز اما همان جاست. من محافظ آفتابم.. باید با آفتاب دوست شود یا تن بدهد به مرگ.. همین دیگر...
 داشتم می گفتم که چقدر دلم می خواهد برایش یک گلدان بخرم و با اسمی ناشتاس دم در خانه شان بگذارم. بلند شوم بروم شیراز و بگویم غم تان نباشد.
اما نمی توانم. امروز در ان شهر زندگی نمی کنم. نشسته ام اینجا که از صبح هیچ کشتی و قایقی زد نشده و برف بادی اندک پشت پنجره شروع به وزیدن گرفته...
می خواستم بروم بگویم شما برای ما.. نمی دانم شاید برای من.. یک چیزی بیشتر از نویسنده اید. زخم کاشته اید بر قلب و عروقمان. رخنه کرده اید بر رگ های هوشیار آبی مان. توی نفس کلمه ها خانه دارید و سفرتان فرای اسفار خیلی از کاتبان است که سفرتان یگانه است و ثبت بر جریده ی جان و روح کیهان هزارتوی ادبیات...
 ادم چطور دلداری بدهد؟ ادم باید لال باشد و نظر کند به نام شما که فرزند خاک هستید و ابوتراب و با خودش بگوید آه از خاک گرم و پذیرا که در آغوش می کشد همه ی فرزندان خاکش را...
زمان شبیه بیست سالگی و بیست و پنج سالگی نیست؟شکل دیگری شده. 
تغییر کرده. آن زمانی نیست که در طول یک روز 50 60 نفر را می دیدیم و از کنار همدیگر رد می شدیم. بی حرف بی صدا بی هیچ قصه ای. از این خبرها نبود. اگر کلاس قوام بود باید زودتر خودمان را می رساندیم تا در ردیف اول جایی پیدا کنیم. در نیمکت های بلند و سبز
دیروز او به من گفت" به غیر از چهار تا کتاب" و.... خیری از دوستی ت به ما نرسیده. داشت شوخی می کرد. در جواب اینکه قبول نکردم با او مانیکور پدیکور بروم. اما کلا من از همه ی حرفها " به غیر از چهار دانه کتاب " را شنیدم. این مضاف مضاف الیه در گوشم زنگ زد و ماند و ثبت شد در خاطرم. به غیر از.. کتاب و کلمه را غیر جمع بستن به مثابه ی چیزیکه رخ داده  و باید هم می شده..
 چهار قرص خورده ام و یک شربت بزرگ را تمام کرده ام. به زمان فکر میکنم و رابطه ام با شبکه های مجازی..
 یادم هست جلوی کتابخانه ی مرکزی، دقیقا در پله های طبقه ی دوم ایستاده بویدم که ف که به یکباره گم شد و امد فلوریدا و بعد هم ینمی دانم کجا و کلا یک فیلسوف مزخرف سختکوش شد و خودش را از همه ی ما به غیر از چراغی رهاند گفت من هرگز وبلاگ نمی خوانم.
من آن موقع می خواندم و در مجله ی سیاه و سفید می نوشتم. وقتی قرار شد سردبیر مجله باشم برای هر روز و هر هفته برنامه ریزی می کردم و مطلبی را جدید منتشر می کردم و بعد به یاهو 360 افتادم. مدتی در آنجا می نوشتم. انجا هم خوب بود. در دوره ی خیلی جوانی ام بود. اصلا ح از همان جا پیدایش شد. خیلی ها از انجا پیدا شدند و محو شدند. ح بذرش را کاشته بود. ناخواسته کاشته بودم و ماندگار شد. شد نهال و درخت. به طرز غریبی شاخه دواند و من مانده بودم.
بعد فیس بوک بود و دوره های زجرکشی از پس دنیال کردن ان هایی که دوستشان داشتیم و نباید.
فیس بوک دوره ی طولانی و تلخی داشت اما فکر که می کنم انقدرها هم به فیس بوک وایسته نبودم چون دوره ی قبول شدن ارشدم ، فیس بوک را بسته بودم و دوره ای که سینما می خواندم نبود فیس بوک در زندگی من بعد آمدم اینجا و بی حد و مرز می شد از یوتویپ و فیس بوک استفاده کرد. معتاد شده بودم اما به یکباره دلم را زد. اینجا همه ی ادم ها زیادی حرف مفت می زدند مخصوصا که از جنس مهندس های همه چیز دان شریفی بودند که پول خوب هم درمی آوردند و کم شان بود و باید دهان به سینما و فلسفه و هنر هم می گشودند که خاک بردهانشان باد.
دلم را زد و بستم از دیار فیس بوک. برای همیشه رفتم و دیگر هرگز با تمام تلاش های بی شایبه ی فیس بوک بازنگشتم. قبرستان شد و خاک گرفت و من دلم نمی سوخت. بعد چسبیدم به اینستاگرام و تا مدت ها از تلگرام پرهیز می کردم. اما به یکباره همه ی کانال های موجود در تلگرام را دیدم که من عضو ثابت ان ها هستم و تخت هیچ شرایطی نمی توانم لیو بدهم. در حال حاضر چند سالی ست که به ایستاگرام و تلگرام معتادم. دوسشتان دارم و دلیلی برای ترک شان نمی بینم.
نوشته ی بی سر و تهی بود که قرار نبود با این شیوه خود را نمایان کند اما فوقع ما وقع...
یه لیست خیلی جالب دیدیم که نجمه درست کرده بود. خیلی با دقت و موشکافانه که از چه چیزهایی خوشش میاد. دارم فکر می کنم من چی؟ من از چه چیزهایی خوشم میاد؟
.
از تیرامیسوهای لیوانی ای که از کاسکو می خریم، شش تا ده دلار. 
از نون خامه ای های صدتایی
از رستوارن ایتالیایی که سر 68 تو کنج کوچه ست.
از قرمه سبزی زن عمو صدیقه
از شب هایی که با مرضیه ریحانه بیداریم و الکی می خندیم.
از پانتومیم بازی کردن تو همه ی جمع های غریبه و آشنا
از کاپ کافی کمپانی که کافه ی محبوب رو رودخونه ی هادسون 
از کتابخانه ی نیویورک سالن مین روزش
از "ح" وقتی موهاش یه مدلی می شه که بهش می گم "سنقل" واژه ی ابداعی و مخصوص خانواده ی دو نفره
از رستوران کوبایی دم خونمون
از چای خوردن های آخر شبی یوهویی با دوستام
از کافه فرهنگ هنر واژه
از دانشگاه تهران خیلی خوشم. دانشکده ادبیاتش بیشتر
از کتابخونه ی مرکزی دانشگاه تهران هم خیلی
از لیست اهنگ های یوتویپم
از خوندن وبلاگ دوستام 
از فیلم های کوتاه واسه اینستاگرام درست کردن
از کتاب های فارسی و کشف نویسنده های تازه خیلی خوشم میاد
از آهنگ های سیا 
از اینکه ادم ها با کیک و شیرینی و گل بیان خونم
از فرش های قرمز ایرانی که تو بیشتر خونه های ایرانی های خارج دیدم
از سریال نگاه کردن با ح خوشم میاد
از ح وقتی برام قصه های پخته میاد و به کنه وجود من راه پیدا می کنه خیلی خوشم میاد.
از وقت هایی که می افتم رو دور نوشتن و شب ها با دست درد می خوابم خیلی خوشم میاد.
از شعرهای فروغ 
از لحظه ی نشستن و بلند شدن هواپیما
از خونه های جینگیلی و رنگی خیلی خوشم میاد(به همون اندازه از خونه های کلاسیک و پخته بالغ متنفرم)
از رودخانه ی هادسون خیلی خیلی خوشم میاد. بیشتر از همه ی کوه ها و جنگل های ایران
از نامه های الکترونیکی تلگرام یا همون ویس های آبی خوشم میاد.
از اینکه تو خونمون هرگز صدای تلویزیون نمیاد و همیشه در سکوت زندگی می کنیم خیلی خوشم میاد.
از اینکه ح عاشق فوتبال و هیچ ورزشی برای نگاه کردن نیست خیلی خوشم میاد.
از شهرهای بزرگی مثل تهران و نیویورک به خاطر هیاهوی زندگی خوشم میاد.
از اینکه قصه بشنوم از دوست هام و مامانم و آشناها و فامیل خیلی خوشم میاد.
از آش درست کردن، شله زرد، فرنی و حلوا درست کردن خوشم میاد.
از فیلم های تارکوفسکی و برگمان و ترنس مالیک و کیم کی دوک و همه این فیلم ها که باید تنهایی ببینم و ح عمرا بشینه باهام ببینه خیلی خوشم میاد.
از موسیقی بی کلام خیلی خوشم میاد و ترجیح اولمه.
از پنجره ی خونمون خیلی خوشم میاد.
از پرورش گیاه در خانه خوشم میاد.
 از آفتاب و نورش خیلی خوشم میاد و از بارون و برف و همه ی این رمانتیک بازی ها متنفرم.
از مسجد وکیل شیراز خیلی خوشم اومد.
از پارکینگ پروانه خیلی خوشم میاد.
از گریل گاردن بالای بیمارستان که شده بود پاتوق ص و همبرگرهاش خوشم میاد.
از همه ی خیابون هایی که به دانشگاه تهران منتهی میشن خوشم میاد.
از جومپا لاهیری خوشم میاد.
از شیوه ی زندگی کردن امریکای لاتین ها خوشم میاد.از مدل سرخوشی شون.
از کوچه پس کوچه های بوستون خوشم میاد.(از هاروارد و ام آی تی بدم میاد.)
از دانشگاه کلمبیای نیویورک خیلی خوشم میاد.
از یه کوچه تو تورنتو که یه کافه گالری داشت خیلی خوشم میاد.
از چشم ابرو مشکی ها خوشم میاد و بینی های عمل نشده.
از رقصیدن تو یه جای تاریک با آهنگ های عربی خوشم میاد.
از مارلین و شیوه ی زندگی ش خوشم میاد.
از شهر کتاب ص اینا خوشم میاد.
از سبزی خشک شده و پیاز سرخ کرده ی آماده و لوبیا نخود کنسروی خیلی خوشم میاد.
از دسرهای شیرین عربی خوشم میاد.
از داستان کوتاه خوندن هر روزه به شیوه ی روتین زندگیم خوشم میاد.
از یونان که تا به حال نرفتم و ندیدم خوشم میاد.
از عکس های مرتضی نیک نهاد خوشم میاد.
از جشنواره ی فیلم های کوتاه خوشم میاد. (جشنواره فیلم های فارابی دانشگاه هنر خیلی)
از جمع شدن دوباره ی دوست های دوره ی لیسانس خوشم میاد.
از بچه های کوچیک خوشم میاد. (از دور بیشتر)
از روابط عاشقانه ی بافاصله خوشم میاد (که آدم ها با هم زندگی نکنن و هفته ای دوباره همدیگرو ببین)
از آشنا شدن ها و کشف ادم های مجازی و خوندنش خیلی خوشم میاد. (و بعد به دوستی انجامیدن)
از ادم های با هیجانی که لبخند زدن رو بلدند خیلی خوشم میاد.
از سورپرایز شدن خیلی خوشم میاد و همینطور سورپرایز کردن و نقشه هاش.
از اهنگ های ترکی خیلی خوشم میاد با اینکه نمی فهمشون.
از سه تایی سفر رفتن خواهرانه خوشم میاد.
از گروه خواهران قریب که توی تلگرام داریم خوشم میاد.
از عضو شدن تو کانال های تلگرامی خوشم میاد.
 از موزه ی متروپلیتن رفتن خوشم میاد. (بیشتر از موما و ویتنی و آرت میوزم)
از جمعه شب ها خیلی خوشم میاد که دو روز بعدش تعطیله
از صبح ساعت هشت بیدار شدن خوشم میاد.
از جوراب های رنگی و خریدن شون خوشم میاد. کلا جوراب دوست دارم.
از موبایل سامسونگ و ایسر و لپ تاپ های ایسوز سفید خوشم میاد(از آیفون متنفرم.)
از ساعت هایی که نغمه و مرجان دارن خوشم میاد.(اسمش رو یادم نمی آید. از اپل واچ متنفرم.)
از آنتروپولوژی هوبوکن و پیر وان خوشم میاد.
از برلینگتون نیویورک و مال های بزرگ خوشم میاد.(از مغازه های ایران که خیلی کوچیک اند بدم میاد.)
از دونیت کردن لباس هام خیلی خوشم میاد.
از هدیه دادن خیلی خوشم میاد.
از رنگ های فانتزی موها مثل بنفش و صورتی خوشم میاد.
دیدن شهرها از فاصله ی هوایی نزدیک رو دوست دارم مثل دیدن رم و استانبول که خیلی قشنگ بودند.
از مسافرت رفتن با ماشین سین که همش اهنگ های درخواستی میذاریم خوشم میاد.
از کنسرت ابی خیلی خوشم میاد.
از اینکه یه روزهایی خونه تنها باشم به مدت چند روز و فاصله خوشم میاد.
از کیک خریدن و خونه ی دوستام رفتن خوشم میاد.
از ترکوندن بابل ها و ریختن هسته های نارنگی تو گلدون خوشم میاد.
از کفش های اسپرت و ورزشی خوشم میاد. (از کفش های پاشنه بلند متنفرم.)
از دخترهای قدبلند خوشم میاد.
از ماجراهای قبل از انقلاب مامانم خوشم میاد.
از کشتی سوار شدن و همه ی حرکت هایی که مربوط به رودخونه و دریا می شه خوشم میاد.(از کوه و جنگل خیلی خوشم نمیاد.)
از چمدون پر از کتابم که هر بار از ایران میارم خیلی خوشم میاد.
از جمعیت امام علی و کارهایی که ریحانه انجام میده خوشم میاد.
 از پول فرستادن فارسی به خیریه ها خوشم میاد.(از بذل و بخشش خیلی خوشم میاد.)
از دنیای ش و نقاشی ها و مدل راحتش با زندگی خوشم میاد.
از 
دو روز است در بی صدایی زندگی می کنم. صدا ندارم. تصویر و هجاهای گوش خراش و کلمه هایی نخراشیده که از گلو خارج می شود و نامفهوم است و خنده دار است. پریشب اتفاق افتاد وقتی پنج نفری رفتیم و خانه های تزیین شده در شهر را دیدیم و بعد هم وارد یک رستوران ایتالیایی که سین کشف کرده بود شدیم. رستوران شبیه یک رویا بود. ساعت یازده شب رسیده بودیم و با ریشه های نور همه ی سقف و دیوارها را تزیین کرده بودند. زیبایی شگفت آوری داشت. کاش می شد آدم دوباره عاشق شود و هی بگوید" دوستت دارم" از این حس های بیست سالگی که جوان اند نه نوجوانی اند و خریت محض شان و نه پختگی و بلوغ سی سالگی.. یک میانه ای هستند برای خواستن و نخواستن. برای ماندن و کندن. یک چیزی برای کیف کردن و امید داشتن. خوف و رجا هستند به مصداق واقعی کلمه...
شاید دیگر نشود. شاید تمام شده باید خواند این حس را..
 شب بود که رفتیم یک پیتزای مستطیلی هف اند هف گرفتیم. یک سمتش وجی بود و سمت دیگرش گوشتی بود. بزرگ بود و برای پنج نفرمان کافی بود. پیترایش اما گران بود. شد 40 دلار. و خوب مسلم است که من همه چیز را ضربدر 4 می کنم. لذتی ست در این کار. در این نزدیک کردن دو دنیا به یکدیگر.. یعنی می شود 160 هزارتومان. خوب است دیگر.پنج نفر را سیر کرد.
بعد رفتیم خانه ی سین که چای بخوریم. یک دارچین هم توی چای انداخته بود. اصولا خانه اش با زعفران و دارچین و فال حافظ و کره ی آبی زمین که با نور می چرخد در یاد می ماند. از همان موقع شروع شد. از سر شب صدایم کم شد و بعد از خوردن پیتزا کم کم از بین رفت.آمده بودیم نیم ساعت بنشینم و بلند شویم. ساعت دو بلند شدیم. شب گرمی بود با صدایی که نداشتم و عطر دارچین و میم که ابروهای قشنگ و موهایی شبیه استاد لیپ داشت و با آرامش حرف می زد. بیرون نزدیک کریسمس بود و خیابان ها را چراغانی کرده بودند. ما مهاجران بودیم که تنهایی مان در پیتزای چرب ایتالیایی و بوی دارچین و کلمه های فارسی ریخته بودیم.
من این شب های زمستانی را در ذهن سیو می کنم. شب هایی که حافظ می خواندیم و از بازی های بچگی حرف می زدیم و با بچه های آمریکایی مقایسه می کردیم و همه شان خاطراتی از جنگ داشتند. من این گوش کردن ها را دوست دارم. انگار وارد جهانی می شوم که هرگز نبوده ام. من از همه ی ادم های اینجا کوچکترم و این نظاره ام را به جهانشان تازه تر می کند.
.
صدایم رفت و تبدیل شد به هجاهایی نصفه نیمه. خنده دار و دلخراش... همین الان که دارم اینها را  می نویسم کنارم یک معجون بی مزه ی لیموترش و جینجر همان زنجفیل و عسل و آب جوش است. می نوشم و باور نمی کنم صدایم برگردد.
همین است زندگی. یک آن صدا داری و بعد محو می شود. مگر نون نبود که قوی ترین زن روی زمین است. یک آن خم شده بود و بعد کمرش بالا نیامد. گیر کرد. 
مگر فارمر نبود دوست میم که می گفت به خاطر یک معامله ی بزرگ که فردا صبح باید می رفت و قرارداد خانه را می بست چقدر خوشحال بود و چقدر با خودش تمرین کرده بود و فردا صبح وقتی بیدار شده بود کلمه نداشت. سکته کرده بود و کند شده بود. همه ی این ادم ها که می گویم 20 تا 30 و خورده ای ساله شان است. یعنی به این جوانی که نام خامی نباید خام شد. همین است بدن. همین است آدمیزاد. ان زمانی.
این حرف ها البته تکراری ست و خودش کلیشه ای ست . اصلا همه ی ما و زندگی مان و سر و ته داستان هایمان کلیشه هایی بیش نیستند.
.
صدا ندارم و دلم برای خودم می سوزد که وقتی می خواهم با ح حرف بزنم باید تلاش زیادی کنم و به لال ها فکر می کنم. به کر و لال ها.. به اینکه پریسا دوست ریحانه یک دایی دارد که کر و لال است و یک زن هم گرفته که کر و لال است و در مهیمانی ها با هم حرف می زنند و می گویند و می خندند و دردنیای خودشان زندگی می کنند. باید یک قصه ای از ان ها نوشت. 
ح می گفت حتما بقیه را مسخره می کنند و با خودشان دوتایی حال می کنند.
با ح رفتیم رستوران محبوب کوبایی مان و سوپ خریدیم و فیله مینویم که تبدیل شده به غذای هفتگی مان.
.
از صبح بیدار شده ام و انقدر وبلاگ وکتاب و شر و رو خوانده ام که در آستانه ی بالا آوردن اطلاعات و قصه و داستان هستم. اما دریغ از یک کلمه نوشتن که این هفته حاصل شود. نشده. مانده ام اگر ناشر برتیانیایی ایمیل بزند چه جوابی بدهم. دارم چه غلطی می کنم. هی می خوانم که خودم را جبران کنم. هی فکر می کنم هیچی نخوانده ام و هیچی بلد نیستم و کل یک هیچ بی پایانم.
امروز از لوا ززند می خواندم و تا دو سال وبلاگش را پایین رفتم. یک عادت گندی دارم که باید یک چیزی را از این قبیل تمام کنم و نصفه نگذارم. به سر درد رسیده بودم اما جذاب بود و می خواندم و ول نمی کردم تا اینکه ساعت 4 از گشنگی داشتیم می مردیم و جمع کردم تا وقتی برگشتم. کتاب قاب های خالی فهیم عطار را تمام کردم و برایم عجیب بود ادمی که اینقدر خوب و عمیق در وبلاگ و کانال تلگرامش می نویسد چرا داستان را به ان خوبی که باید و از قلم او انتظار می رفته پیش نبرده.با این حال من تا پایان کتاب را خواندم و از ان مفصل خواهم نوشت.
من داشتم دقت می کردم به خودم که در دوره ی کارشناسی و ارشد چقدر کشیده شده بودم به فلسفه ی اروپا و سینمای هانکه. اینکه همش از سارتر و دوبوارو بوبن و کامو و این اسم های در ایران مطرح بخوانی و هی بروی پاشنه ی کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران را از جا بکنی و از این دست کتاب ها بگیری و بعد هم دوره ی ارشد که روی سنیمای میشاییل هانکه از هزار جنبه ی مختلف وانهادگی و خشونت و رسانه و فولان کار کرده باشی و هی عشق سینمای ترنس مالیک باشی و با خودت فکر کنی اولین کاری که بعد از رسیدن به آمریکا باید انجام بدهی رفتن به بوستون و پیدا کردن ترنس مالیک است.
این عشق به اینور را در آن زمان نمی توانم با این سال هایی که در اینحا زندگی می کنم و بی سبب و مشتاقانه ادبیات ایران و سینمای ایران را پیگیری می کنم و می خوانم و انقدر نویسنده ی ایرانی یافته ام از گوشه و کتار دنیا و برایشان ایمیل تشکر فرتساده ام که خودشان سال هاست ایمانشان را به کلمه از دست داده اند و حالا من گیر داده ام به کندن رویایی نصفه نیمه... این فاصله است یا نمی دانم سن و بلوغ و پختگی یا هر چی.. نمی دانم چیست که من را اینچنین به ایران چسبانده در این سال ها.. ولع خواندن از نویسنده های فارسی زبان، ولع کشف داستان های کوتاهی که در این سال ها نوشته شده و... رضا قاسمی در یکی از مصاحبه هایش می گفت " گذشته" یک مفهوم دیگر است برای مهاجر. بک بازسازی و فروریختن و از نو ساختن است. بازسازی خود است. شاید همین است که هر کارگردان و نویسنده ی مهاجری یک فیلمی کتابی از گذشته می نویسد یه امید رهایی به امید نگاهی دوباره به امید یافتن دوباره ی خود شاید. مثلا " گذشته" اصغر فرهادی مگر نبود؟
.
من و او در دو اتاق نشسته ایم و با برگه هایمان لاس می زنیم. این ما را خوشحال می کند و پیش خودمان فکر می کنمی اینگونه ادم بهتری خواهیم شد. هر دو در پناه کاغذهایمان. سرپناه کاغذی. او درخت هایش را روی برگه ها می کشد و کنارشان عدد و خرچنگهای زیگما و.. می نویسند و من با دستخطی که خیلی بد است به دلیل تندنویسی و باوری خرافی که الان است این کلمه ها از ذهنم بپرد می نویسم. پنج روز دیگر بیشتر نمانده تا دیدن ان ها که دوستشان دارم.
ادم هایی زیادی را می خواهم در این سفر ببینم. باید به خودم قول هایی هم بدهم که درک کنم ادم ها در ایران کار و زندگی شان است و اینطور نیست که واقعا بخواهند برای تو وقت بگذارند یا درجه ی خیلی اولایی برایشان داشته باشی. باید جایگاه خودم را به درستی بشناسم و با توقعات بیجا خودم را دلخور نکنم. حتی اگر یک نفر الکی هزار بار گفته دلم تنگ شده تو بزرگ تر از آن شده ای که به این جمله های مجازی دل خوش کنی. یادت باشد.
.
من بروم بقیه ی معجون بی مزه ام را بخورم...
داستان لگاح و رود از نسیم مرعشی را خواندم. به نظرم داستان کوتاه هایی هستند زیبا پر از جزییات اما بیشتر پاره های یک رمان هستند و همین است که نسیم مرعشی را در ذهنم به عنوان یک رمان نویس حفظ می کند.
.
داستان عینک دودی نیکزاد نورپناه
شروع خیلی خوب از کانادا و فرار مغزها و بعد زندگی یک مهندس که شبیه ممزوج شدن با کامپیوتر و صندلی اش می ماند و زندگی کارمندی مرتب و منظم.
اما به شدت داستان به بی راهه رفت و خیلی خیلی زیاد و طویل شد. به عبارتی تبدیل به تکه پاره های طویل یک وبلاگ شد.
.
داستان کوسه و اعدام عدنان غریفی و کشف این نویسنده بار دیگر که در اتریش زندگی می کند و از حال و احوال مهاجرت اش در هلند و اتریش و داشتن دو زندگی گفت و بسیار این دو داستان جان دار هستند.
کوسه نماد انسان های بزرگی ست که می میرند و جان ندارد اما آدم ها از ان ها و حضورشان کماکان حتی پس از مرگ هم واهمه دارند و می خواهند هیچ اثری از ان ها باقی نماند تا با خیال راحت به روزمرگی شان بپردازند.
.
داستان اعدام. دیالوگ ها خیلی خوب هستند. دیالوگ های پیرزنی که قرار است شوهرش را اعدام کنند و می رود به سربازهایی که تیر می زنند توصیه می کند که چطور این کار را انجام دهند تا پیرمرد زیاد درد نکشد.
.
آمبولانس خسرو دوامی
خیلی طولانی بود و داستان هیچ کششی نداشت و شرح ماجرای ادم هایی بود که به ترتیب به مراسم ختم می آیند.
.
خانه یابی در بیلیز
سودابه اشرفی
یکی از تجربه های خوب برای گرفتن هاستل. بیشتر روایت بود اما تازه و جالب بود.
.
بمب ساعتی تیک تیک
مرضیه ستوده که قبلا هم یک داسنتان از او خوانده بودم به اسم غلیشاه. فکر می کنم این دو داستان دو نقطه ی مقایل هم باشند. در یکی سرنوشت مرد است که زن های گوناگون بگیرد و در دیگری سرنوشت زن. 
داستان خوب و پخته ای بود که سیر زندگی یک زن را در کانادا نشان می دهد و قصه اش را از طریق نامه برای یکی از دوستانش می نویسد و همه ی این هارا می گوید.
.
نامه حمید صدر
یکی از داستان های خیلی خیلی خوبی بود که خواندم. دنیال کردن یک دویوانه ای که در هلند بلند بلند فارسی حرف می زده و قصه ی او و رسیدن به نامه ای که او در سنگ رودخانه بر جای می گذارد. به شدت باورپذیر و جذاب
.
 
به این حرف زدن های تلفنی عادت کرده ایم. هر دویمان به این روزهای جمعه و شنبه یکشنبه ی آخر هفته که با هم از داستان حرف می زنیم و داستان می خوانیم عادت کرده ایم. چه پول باشد چه نباشد. چه زمان باشد چه نباشد. از دو نسل دوریم. از نسلی که پدرم می خواست بجنگد یا اعتقاد داشته باشد به آرمانی یا زیر سایه ی خدا عطر بهشت را لمس کند اما کم آورد. همه ی آرمان ها در برابر زندگی کم می اورد. زندگی قوی تر از این حرف های اکلیلی و انتزاعی ست.
 اکلیلی کلمه ای بود که وقتی پانزده ساله  بودم در شعرهایم می نوشتم. کلمه ای که فکر می کردم شاعرانه ترین اتفاق روی زمین است. کلمه ای قرار است همه ی احساسات موهوم بشری را یکجا ترجمه کند.نمی کرد البته.پدرم با همه ی آرمانش به کلمه ها ایمان داشت. هنوز داشت. هنوز کتاب هایش را در خانه پخش می کرد و مادرم با او دعوا می کرد و وقتی مهمان می آمد اولش باید کتاب های او را از وسط خانه جمع می کردیم. بعد کتاب هایش را برد در یک زیرزمین و ابناری گذاشت بعد توی بالکن و بعد خودش دیگر تصمیم گرفت کتاب نخواند انگار. در شصت سالگی خودت شده ای یک کتاب زمخت از تجربهو دیده و شنیده.. خودت کم اورده ای در صفحه های کتاب خودت...
 نمی دانم. او هم کم اورده بود. حالا که بزرگ تر شده ام او را بیشتر می فهمم. به او شبیه تر می شوم تا مادرم. به انزوای او که توی رستوارن هم نیمکتی نزدیک به ما و دور از ما را انتخاب می کرد. که همیشه فاصله ای بود میان ما و او..
که او تنهایی را مثل یک زن مرموز و قوی از مادرش به ارث برده بود و در تمام سال های زندگی اش حمل و نقلش می کرد. از این شهر به ان شهر. از این جاده به آن جاده...
قرار نبود این ها را بنویسم. قرار بود از کتابی که در این چند روز تمام کرده ام بنویسم. کتاب پایکوبی را خواندم.
 یک هفته است سی صحه نوشته ام و پخش کرده ام روی میز نهارخوری شاید که ادامه بدهم. نمی دهم. خشکی زده بر ذهنم و فکر می کنم چه بیهوده است این انگاره ها..
 میم می گفت با نون دوست شده و چقدر عاشق نوشته هایش شده و از من می پرسید که چرا تا به حال نون را به او معرفی نکرده بودم و چرا هیچ وقت از نون برایشان حرف نزده بودم که همچین دوستی دارم.
به میم و رهایی اش در دنیای آدم ها عبطه می خورم. اینکه می تواند به راحتی بدون مرزها و دیوارهای دانش و کتاب و دانایی که پرده های زخیم " تر" و "ترین"می شوند در بسیاری از موارد دوست باشد. مهربان باشد. شاد باشد و ادم ها را دوست داشته باشد و ادم ها هم او را.. او زندگی را با خودش جمل می کند رها و بی مرز.. در او زندگی تلخی دارد. درد دارد. نفس تنگی دارد اما وسیع است و پهناور...
دوست یعنی از خودت بیرون بروی. بنشینی در مرزی میان خودت و دیگری. دوست وازه ی آسانی نیست. 
تا قبل از این ها معیارهای سختی داشتم برای دوست یا شاید هم نه معیاری نیود. محیط و شرایطی بود که دوست پرور بود و من ان ها را به مثابه ی پرچم زعفران گلچین می کردم. 
اما بعد از مهاجرت باید معیار پیدا می کردم. باید دوباره به خودم رجوع می کردم. خودی که معیارهایش را وقتی می دیدم از این همه سختی و محدودیت شگفت زده می شدم. 
اما نمی دانم چطور پیش رفت که دوست های کم اما زیادی پیدا کردم. دیروز داشتم به او فکر می کردم که شاید در ایران هرگز در موقعیت هایی برای دیدن و آشنایی با هم قرار نمی گرفتیم. اما او را اینجا میان رنگ و نور و نقاشی های ون گوگ و کتاب های کریستن بوبن و ان شخصیت فانتزی طرح و نقش هایش پیدا کردم. 
هر دوستی که به گسترش مرزها کمکی نکند، حجم گوشتیِ موقتی ست برای پر کردن فضا و زمان...
.
دیروز در تونل زیرآبی نیوجرسی به نیویورک که بودم ایمیل نون را گرفتم که نوشته بود" من هر روز به اینجا سر می زنم ببینم چیزی نوشتی یا نه؟ اما خبری نیست."
راست می گفت. افتاده بودم توی بی خبری. منتظر یک خبر ویژه بودم اما یادم رفته بود هیچ خبری ویژه نیست آنقدرکه انتظاراش را بکشی. 
رسیده بودم به جمله ی پارمیندس مرحوم" مگذار عادت ناشی از راه طولانی چشم هایت را کور کند."
 عادتی که حاوی موادی ست برای کور شدن و ندیدن چشم. عادتی که با خودش گردوغبار به همراه دارد. چشم هایم کور شده بود. هیچ چیزی نبود برای نوشتن. همه چیز جزییات پیش پاافتاده ی روزهای نزدیک کریسمس بود آن در دیوانه خانه ی نیویورک.
چطور ممکن بود هیچ چیزی نباشد. مشکل از من بود بدون شک. دوباره نگاه کردم. موبایلم را که داشت یکی از داستان های صوتی احمدمحمود را پخش می کرد، پاوز کردم و در سکوت اتوبوس خیره شدم به پنجره که کثیفی و دوده ی دیواره ی زیرگذر را نشان می داد نه هیچ چیز دیگری. هیچ...
به یکباره یادم امد که سال اول وقتی فهمیدم این پل که ما را به منهتن می رساند زیر رودخانه ی هادسون دوست مهربان من ساخته شده است. یعنی ما داریم از زیر آب رد می شویم. ان موقع خیال پردازی بود که هجوم اورده بود. خیالات مثل  کاش جنش پل را شیشه ای می ساختند که آب و ماهی ها را ببینم.
ما داشتیم از زیر آب رد می شدیم و این شبیه معجزه بود. این ویژه ترین خبری بود که من به مدت دو سال فراموشش کرده بودم. معجزه های دست ساز آدم ها که آنقدر در اطرافمان زیاد شده، که از فرط حصور، پنهان شده اند. دیروز دوباره به معجزه ها بازگشتم. به چشم های تازه ام.
زبه خانومی که سگش را در خیابان پنجم نیویورک راه می برد و لباس و شلوار ورزشی آدیداس به سگ پوشانده بود و در میانه های راه یک لحظه ایستاد و از توی کیفش، یک کلاه سانتا از همان قرمزهای گلوله دار که بابانویل می پوشد بیرون آورد و گذاشت روی سر سگ. و بعد هم هیاهوی رنگی شهر و فروشنده های خاورمیانه ای و ترک و کرد وپاکستانی و اروپایی و برزیلی که امده بودند توی پارک تا محصولاتشان را بفروشند. یک لباس کشمیر دیدیم 250 دلار. همین.
به فتیش تازه ای در خودم پی برده ام. کانال های تلگرامی. 
کشف کردن، عضو شدن و هرگز خارج نشدن.
همین دیروز کانال "فهیم عطار" را کشف کردم. همه را در یک عصر بارانی خواندم. خندیدم. گریه کردم. به فکر فرو رفتم و کتابش را در " گودریدرز" علامت زدم و امروز 70 کتاب را لیست کردم و برای ص فرستادم تا وقتی رفتم ایران همه را از او بگیرم. چقدر خوب است او هست. او با کتاب محشور است هرچقدر هم خودش اینطور فکر نکند. الان اگر بیاید این ها را اینجا بخواند حتما فحشی جاندار نثارم می کند.
.
کانال های تلگرامی برای من قسمتی از زندگی ست که باید کمی بیشتر به عمق اش رفت و تار و پودش را شکافت. 
همین پریروز، تلفنم را که روشن کردم دیدم وارد یک گروه 55 نفره شده ام. ادم هایی که تقریبا هیچ کدامشان را به غیر از 7 8 نفر نمی شناختم. که از این هفت هشت نفر دو تاشان خواهرها و یکی مامان بود و بقیه دخترهای فامیل. اسم گروه بود " فامیل فابریکا" و 55 نفر در ان عضو بودند. فامیل هایی که من به سختی ده نفرشان را می شناختم و به هیچ روی نمی توانستم آن را به این دوری و این سال هایی که در ایران زندگی نمی کردم ربط بدهم. این شیوه ی از زاد و ولد و بذرافشانی را نمی شود با یکی دو سال منطقی و معقول به تماشا نشست.
مثل همه ی گروه های تازه تاسیس همه جیز با ذوق و شوق کشف و یافت یکدیگر از گوشه کنار جهان شروع شد و ادم ها با بحث هایی ساده و پر از هیجان شروع به حرف زدن با هم کردند. از بچه هایشان، از عروسی ها و احوال پرسی ها و سفرهای زیارتی و...
همه چیز با نشاط همراه بود. گروه داغ بود و گرمایش خیلی سریع دهه ی هفتادی های باهوش و دنیای مجازی دیده را ذوب کرد. آن ها جهان دیدگان بی بدیل این زمانه اند.  دلشان را به این سوال های دم دستی و خالی از ژرفای رابطه خوش نمی کنند. می دانند دیر یا زود بزرگترهای امیدوار به روابط اجتماعی و مبادی آداب هم از همین الگو پیروی خواهند کرد. پس در همان لحظه ی اول بعد از پدیداری دیالوگ ها و احوالپرسی پر از حرارت بزرگ ترها که گروه را در میان انبوه کانال ها واضح و مبرهن کرده بود، سیل لفت های پشت سر هم بود که صفحه ی آبی تلگرام را با خط های خاکستری بی جان و نازک که برجای مانده ی آدم هایی بودند که با شجاعت تمام رفته بودند و تنها اسم شان را باقی گذاشتنه بودند، کودتازده کرد.
"کودتا شگردی سیاسی و کوششی از سوی یک ائتلاف سیاسی غیرقانونی برای براندازی رهبران حکومت موجود است که از طریق خشونت یا تهدید به آن انجام می‌گیرد.[۱] این خشونت معمولاً محدود و ناگهانی است و از سوی عده‌ای اندک (برخلاف انقلاب که از سوی بیشتر مردم انجام می‌گیرد) به کار بسته می‌شود.[۱][۲] عاملان کودتا ممکن است کنترل نیروهای نظامی را در اختیار داشته‌باشند.[۲][۳] یک کودتا به ندرت بر سیاست‌های بنیادین اقتصادی و اجتماعی یک کشور تأثیر می‌گذارد."
کودتا را در ویکی پدیا سرچ کردم و این سه خط  آمد که به نظرم باید در معنا و مفهوم "کودتا"در عصر جدید و رسانه های دیجیتال تجدیدنظر کرد.
عصر جدید، این دهکده ی جهانی کوچک با رسانه است که می چرخد، که استعمار می کند و با آغوش گرم مستعمره می پذیرد. 
"خشونت" شاید در این پارادایم همان فشردن دکمه لیو و بیرون رفتن از جمع خانوادگی ای بود که قرار بود همبستگی و صمیمت بیشتری ایجاد کند اما ان ها توی دلشان گفتند "زهی خیال باطل" و انگشت شصت شان را روی گزینه ی "لیو د چنل" فشردند.
حالا مرحله ای ست که همه چیز در گروه خانواده ای که نیمی شان، نام یکدیگر را برای اولین بار است که شنیده اند مفهوم دیگری یافته است. حالا قبح رفتن و ترک کردن این دورهمیِ آبی ریخته است اما هنوز به رسم تعارف های ایرانی همه صاف و محکم ایستاده اند و تلاش می کنند سکوت حاکم بر فضای گروه را با فوروارد کردن عکس و جوک از گروه های دیگر، بشکنند و به روی خودشان نیاوردند که ادم هایی رفته اند و فقط اسم شان با فونت بولد بر جای مانده است. آنفدر عکس و جوک فرستاده می شود که نام آدم ها به خاطره ها می پیوندد و با جهد بسیار در اسکرول کردن می توان یادشان را زنده کرد. 
حالا مرحله ی سکوت است و بسیاری از جمله مادر من، اندر خم یک کوچه اند که چطور وارد گروه پهناور و منبسط " فامیل فابریکا" شده اند و کلا نمی دانند ماجرای این گروه از چه قرار است؟
مرحله ی سکوت که به مدت یک شب به طول می انجامد و صبح هنگام وارد وادی حیرت می شود که از گروه 22 نفر باقی مانده اند و حتی اسم خالق گروه را می توان می توان در میان ادم هایی که ترجیح داده اند کودتا را به انقلاب بدل کنند دیده می شود.
بعد از سه روز، گروه در مرحله ی فقر و فنا به سر می برد و از 55 نفر روز اول فقط هشت نفر باقی مانده ایم که از بین این هشت نفر، من فقط مامانم را می شناسم که می دانم هنوز در مرحله ی سکوت و استغنا غوطه ور است. من و هوشنگ و علی و ایرج و مطی و محمدجواد که جلوی اسم چهارتایشان نوشته است" آخرین دیدارشان از تلگرام بازمی گردد به دوران پارینه سنگی" و چه بسا اصلا دیگر این شماره را نداشته باشند. 
به هرحال ما هشت نفر که نیمی مان از اصحاب کهف هستیم ونیم دیگرمان حواریون، از راسخانِ ایستادگی در گروه های تلگرامی هستیم. از امیدواران به سخن و پیوند و ارتباط از طریق این موشک آبیِ محال، اما " زهی خیال باطل"
 
من دوست ندارم خاطره ها را با " بچه که بودم" شروع کنم. بچگی برای من دور و شیرین نیست. یچگی برای من دوره ی خاطره های خیلی خوب و به یاد ماندنی نیست که بخواهم به نوستالژی بازی درباره ی ان بپردازم اما نمی دانم چرا بیشتر ادم ها فکر می کنند من ادم خاطره بازی هستم. مخصوصا عین که خفن ترین کتابخوانی ست که در دنیای کنونی دیده ام. عین که فلفسه می خواند و درس می دهد و مهربان است و تعارفی ست و شبیه ترین به نون است و این دو را برای هم ساخته اند. اما هیچ کس نمی خواهد این را بفهمد. گل ها را اما ریخته اند در گوشه های خیلی دور دنیا. من اما می بینم و کشف می کنم و همه به من می خندند و می گویند دیوانه ای...
.
بچگی را می گفتم که برای من یک دوره ی گذار بود. مثل بقیه ی دوره های زندگی. برای من همیشه بهترین دوره همین الان است. حسرت بازگشت هیچ چیز را نمی توانم بخورم حتی حسرت بازگشت ان روزهای فلسفه خوانی و ان روزهایی که در کتابخانه ی مرکزی داشنگاه تهران عاشق ترین بیست و یک ساله ی زنده ی دایره ی زمین بود. حتی بازگشت آن روزها را نمیخواهم می خواهم در اکنون انقدر سحر شوم که برایم جامع و مانع باشد. هست. حتی اگر پوچ تر و بیهوده تر از دوره های دیگر یافت شود باز هم بهترین حالت ممکن است. باز هم همان ضرورتی ست که اسپینوزا می گفت. اصل ضرورت لحظه ها که روی کیک نوزده سالگی یگان نوشتیم و رفتیم بالای برج سفید پاسداران با آدم های خیلی دور غریبه تولد گرفتیم و همه ی ان ادم ها گم شدند. من و یگان ماندیم و همه ی اصول ضرورت و فلسفه ای که رفت توی گوشتمان و کنده نشد از تار و پود بدنمان.
.
از این پرش ذهنی مجنون و واله ام. بچگی را می گفتم. می گفتم که دوست ندارم نوشته هایم را با این جمله شروع کنم. بچگی برای من دور است اما به خصوص نیست. برایم دوره ای ست که می توانم زندگی ام را روی ان به نظاره بنشیم. که می توانم با فاصله خودم را و تجربه ی زیسته ام را توی دو ترازو یا شاید یهتر بگویم دو تشکیک زمانی بگذارم.
گزیری نیست.
بچه که بودم یک رویایی بود که هر ماه چند بار به ما سر می زد اما اینطور نبود که همیشه براورده شود. گاهی می شد و گاهی باید در حسرت اش می ماندی اما نقطه ی روشن رویا این بود که امید داشتی دوباره می آید و شاید دفعه ی بعد آنی باشد که براورده می شود. پس امید دخیل ترین روزنه ی این قصه بود. توی همه ی رویاها باید امیدی کورسو بزند وگرنه رویا نیست. چیزی ست برای رنجیدن.
ماهی چندبار آقایی می آمد با چرخ فلکی که با دستانش حمل می کرد. بچه های کوچه ردیف می شدند و به نوبت توی صف می ایستادند و پول های 5 تومانی شان را می دادند تا آن آقا که خدای آرزوی ان روزهای ما بود ما را به آسمون آبی برساند.
وقتی به آن نقطه ی آسمان می رسیدیم. وقتی روی آن صندلی که عمود می شد به همه ی کاینات هستی، به زمین، به مادرمان که با چادر رنگی در انتظار ما بود، به خواهرمان که صندلی پایین تری از ما بود و هنوز لذت رسیدن به آسمان را درک نکرده بود، به پنجره های کوچه، به آقای آرزوها... به همه ی چیزهایی که جهان بسیط یک کودک است، وقتی به آنجا می رسیدیم جهان و آرزو نمود دیگری داشتند. رویا توی دستانمان بود و آقایی که چرخ و فلک را می چرخاند برای چند دقیقه ای مکث می کرد تا آن فردی که به اوج رسیده، ان لحظه را مزه مزه کند آنچنان که حضیض برایش آنقدر با یاد ان فراز، قرین باشد که ملالی نباشد برای پایین آمدن.
دیروز در بیست و نه سالگی در برایان پارک نیویورک دوباره این حس را تجربه کردم. آقای چرخ و فلکی تبدیل شده بود یه یک دکمه و سه دلار پول. اما ما را در سرمای دسامبر و پارک نورانی ای که خودش را برای کریسمس آماده کرد روی اسب هایی که با موسیقی بالا پایین می رفتند چرخاند. در اوج که بودم به کاینات و گستره ی مرزهای بیست و نه سالگی نگاه کردم. به جای میم که ان سال ها چشم دیدن همدیگر را نداشتیم، شین روی اسب آبی کنارم نشسته بود و می خندیدیم و فیلم می گرفتیم. خنده های او خوب بود وگرنه جهانم خیلی خلوت می شد چون خبری از مامان با چادر رنگی اش، پنجره های همسایه و کوچه و ان بچه های منتظر در صف نبود. 
جهان همیشه با نیمه ی خالی و پرش، با عروج و صعودش در کمین است حتی در لحظه ای که آسمان بیش از اندازه نزدیک است.
 
نشستن به مثابه ی نوشتن. باید یک فکری برای لپ تاپم بکنم. باز باشد گوشه ی خانه. چسبیده به برق و اینترنت منتظر من باشد. بی قرار انگشست های من. باید با هم دوست تر باشیم. به او نیاز دارم. به او. به تو.. هی. با تو ام. می شنوی؟
.
عید شکرگذاری رفتیم خانه ی پزشک ها. 12نفر بودند. زن و شوهر. نورولوژیست. چشم پزشک. دندان پزشک. جراح قلب و..
 خانه شان ده تا اتاق داشت و سه طبقه بود وسط جنگل رو به پاییز. هیزم ها را چیده بودند کنار قایق شخصی شان و پنج ماشینی که در دشت پارک شده بودند. ماشین های خیلی بزرگ آمریکایی. به شیوه ی آمریکایی ها که دوست دارند همه چیز در سایزهای بزرگ باشد. بزرگی به مثابه ی زیبایی و کاربردی بودن و خوب و مفید بودن و .. همه چیز...
آن پایین، توی زیرزمین، کارگاه بزرگ نجاری و بوی چوب با 5 ماشین پورش و کوپه زرد و سبز و بنفش و 6 موتورسیکلت که جکی امشب در شیم لس سوارش بود. دلم برای جکی تنگ شده بود. آمد و رفت. 
دلم برای فیونا و لیپ می سوزد. یک جا هم دلم برای مندی خیلی سوخت. آن جایی که لیپ با بچه های کالج ام آی تی به رستوران آمده بودند و مندی روی میز را تمیز کرد و از آن ها اوردر گرفت. مندی بود که برای لیپ فرم ورود به کالج را پر کرده بود.
خانه شان را می گفتم و اتای چوبی که اتاق ساعت ها بود. کلکسیون ساعت های مختلف و لاکچری و صدادار و پاندول دار و... ساعت ها را دوشت داشتم. ساعت ها بهشت اند.
میم قشنگ ترین خوشامدگویی آمریکا را داشت. با لباسی قرمز و لب هایی سرخ و لبخندی گشاده. میم شبیه پولدارها نبود. حتی دال هم که چهار بورد تخصصی داشت هیچ ربطی به آن چیزهایی که در ذهن ما به عنوان پولدار شکل گرفته نداشت. آن ها لبخند را بلد بودند. گرم بودن را بلد بودند. گرم بودن را به آسانی به ادم ها نمی دهند. این را من فهمیده ام. گرم بودن، کلاس درس سختی ست که با لبخند آغاز می شود.
دخترها را دوست داشتم. زیبا. لوند. مهربان و گرم.
دخترهایی فراموش شده در این دیار.. مدت ها بود فراموششان کرده بودم.
 داستانی نوشتم از دو کاراکتر پرنده ها. زبان شان را دوست دارم. یکی شان خیلی بی ادب است و دیگری ادیب است و مودب. با استاد خواندیم و گفتیم از پس ضد کلیشه خوب برآمده ای اما هنوز جا دارد. باید بازنویسی شود. این سخت ترین کار عالم.
 امروز تا امدم به خودم بجنبم و به کتابخانه برم ساعت گذشته بود. افتادم به جان خانه و فرش ها را بلند کردم و مبل ها و میزنهارخوری و گلدان ها و کتابخانه را جا به جا کردم. به نور نشسته ام در دوردست. یکی از مبل ها را به پنجره چسباندم و رمان یاسمن را خواندم و دیدم بعضی از شخصیت ها را هردویمان می شناسیم. باید مسیج بزنم و بگویم دکتر فرامرزی کتاب همان دکتر عین خودمان در گروه سینما و تیاتر نیست. قطعا هست. حتی زن و بچه اش هم در تورنتو زندگی می کنند.
چیزهای زیادی بود که می خواستم بنویسم. نمی دانم کجا رفته اند. کتاب هایم را می خوانم و آشفته ام. ذهنم دوباره از جا ردرفته است. باید برش گردانم. منتظر جواب مریم و سارا و ریچل و کارلر می مانم. داستان هایم رامی دهم دست ان ها. آن ده هزار کلمه ی الکن را...
ح سرفه می کند و شطرنج بازی می کند. روزها را می شمارم. بیست روز مانده تا اتاق آبی مان. تا خواهرانم. تا جوانه های سبز بودنم تا ازغوان هایم، شاخه های خونی جداافتاده از من
 
با نون حرف زدیم. ساده شروع شدو ادامه پیدا کرد و چهار ساعت می نوشتیم برای هم. 
من و نون هرگز همدیگر را ندیده ام. حتی من از نون می ترسید در زمانی که هر روز مجبور بودیم به دلیل هم رشته بودن و زندگی کردن در یک دانشکده از کنار هم رد شویم. به خودش هم گفتم که چقدر می ترسیدم از او و با هم خندیدیم اما تا به حال توی این دو سال دوستی از راه دور پیش آمده که ساعت ها برای هم بنویسم. نوشتن های جدی. نوشتن هایی که از بطن وجودمان از مناطق ممنوعه مان برمی آید.
یکی اش همین دیشب بود.
 این را هم بگویم که من می خواستم یک بار با نون بروم به دیدن نون. خانه ی نون بودم و زمان از دستم دررفته بود و در جد کف کردن دهان با هم حرف زده بودیم و ساعت را که نگاه کردم دیدم شش عصر تهران است. همان ساعت ترافیک لعنتی که تا هشت و نیم طول می کشد و همه جا قفل است.
باورم نمی شد بدقولی کرده ام. این را اصلا در خودم نداشته و ندارم اما نمی رسیدم. هرگز به انقلاب نمی رسیدم. سه تا آژانس و اسنپ و تپسی گرفتم و گفتند نه نمی رویم. انجا طرح است و هیچ راهی نبود برای دیدن نون.
در ان سفر نون را ندیدم. این دفعه حتما او را می بینمم. حتی برایش کتاب هم گرفته ام. موراکامی که اصلا راهی برای ندیدن ش باقی نماند. می بینمش. قول می دهم.
نون را می گفتم. که دوست های نون دارم خیلی فرهیخته ان. و دبشب داشتیم با هم از نویسنده های شیرازی حرف می زدیم که روح از بدنمان برده اند و نون هم اهل شیراز است. اهلی آن شهر و آن زبان و آن نویسندگان و ان کتابخانه ی شرق بنفشه است. از ابوتراب و مندنی پور و آرام و کشاورز و پروین روح و.. حرف می زدیم و از داستان ها گفتیم و من شدم وجدان بیدار نون.
 یک بار دیگر هم با میم این کار را کرده بودم. میم گفته بود برخلاف نون.- این یک نون دیگر است- که وبلاگ برایش جایی ست برای تنها بودن و نبودن و نوشتن برایش معنی دیگری دارد ،برای من مثل عریانی ست وبلاگ و.. گفتم یعنی دوست نداری جلوی بقیه لخت باشی؟
میم البته ترجمه های جدی و فلسفی می کند و در روزنامه ها و نشریات حضور فعال فیلسوفانه ای دارد. 
نون برایم نوشته. نوشته اش راست است. مگر چه می شود مخاطب بود فقط؟ این یک سوال جدی ه قابل فکر است. من هم می خواهم بنشینم و فکر کنم و ببینم راست می گوید مگر چه می شود؟؟؟ 
شاید فکر می کنم این به معنای منفعل بودن است و عرصه را برای بی سوادان با اعتماد به نفس فراوان باز کردن. ان هایی که از صدق سری ه دانشگاه هایی که رفته اند ادم های بزرگی ندیده اند و به همین دلیل فکر می کنند پدیده اند. 
شاید فکر می کنم به " بنویس و غلط می افتد چون خدا که هزاران سال است می نویسند و پاک می کند" را باید رعایت کرد در قاموس نوشتن و عرق ریزان فکر..
 نمی دانیم. این ها فکر های خام است.
.
نوشته ی نون را اینجا می گذارم.
.
.
.
.
 
یک زمانی خواهرم گفت زندگی که همش کتابخونه رفتن نیست. بزرگ می شی تغییر می کنی و تازه می فهمی.
نه بزرگ شدم و نه فهمیدم.
مدت ها بود که کتابخانه نرفته بودم. پایین خانه ام یک کتابخانه است که کتاب قرض می دهد و جایی برای نشستن و میز و صندلی و.. اهالی ساختمان هم گاهی می آیند و جشن می گیرند و فیلم می گیرند و...
جایی نیست برای به نظاره ایستادن و از ادم ها انرژی گرفتن. اینجا را می شناختم. انقدر می شناختم که بهشت دوم زندگی م بود. اما مدت ها بود نرفته بودم. نمی دانم چرا تبلی می کردم. دلیل های واهی داشتم مثل اینکه این همه کتابخانه ی دور و نزدیک که می توانی بدون سوار شدن اتوبوس به آن برسی. یا می گفتم اوه نه اگر ساعت هشت صبح بیدار شدم و بلافاصله رفتم خوب است و در غیر اینضورت نمی روم. یا می گفتم رفت و برگشتش می شود هفت دلار و برای اینکه به خودم عذاب وجدان بیشتری تزریق کنم به ریال ضربدر چهار می کردم و خیلی سریع می گفتم خانه ی به این قشنگی و مرتبی و ساکتی مگر مریضی؟
و بدین ترتیب بهشت تا مدت ها خموش بود.
رفتم. شهر نورانی بود و همه جا درخت های کریمس گذاشته بودندو میسیس داشت عروسک هایش را پشت ویترین می چید و موسیقی های مخصوص کریسمس از همین حالا در شهر بود و..
از پارک رد شدم و وارد بهشت دوم زندگی شدم. در ورودی بهشت کیف را نگاه می کنند. من یک نان کروسان داشتم که تعذیه ی روزم بود.به نان زنده ام و این باعث می شود از این رنج لذت ببرم. از اینکه صرفا نانی می خورم و بطری آبی. این به نوعی هفت دلار رفت و برگشت را جبران می کند.
بهشت داشت من را عروج می بخشید. حال خوبی داشتم. آدم ها. آدم های زیاد با خودکار و لپ تاپ و کاعذ و نوشتن وئ سرچ کردن و کتاب ها و سقفی که پر از فرشته و نقاشی بود و توریست ها که هر ثانیه داحل سالن ها می شدند و ما توی عکس هایشان بودیم و در سرتاسر جهان پخش می شدیم.
بهشت من را زنده کرده بود. هیجده ساله بودم تا بیست و یک ساله.در بهشت اولم که کتابحانه ی مرکزی دانشگاه تهران بود. آن سال های سالم و پر نفس انگار ریخته بود توی جانم. 
از ماه بعد بلیط ماهیانه می گیرم و هر روز به بهشت سرازیر می شوم. این راز زنده ماندن من است. در بوی کتاب و آدم های کاغذی زیستن. خانه را تا مدت ها نمی توانستم ترک کنم. 
من را بلعیده بود. زیبایی بی بدیل ش. رودخانه اش. کشتی هایی که رد می شدند. پاییزش. همه چیزش باعث می شد پایم را بیرون نگذارم. دیوانه اش بودم. اما انقدرذوب شده بودم که خودم را از یاد برده بودم.
این من بودم. شبیه ترین به من چسبیده به میزچوبی قهوه ای کتابخانه و چراغی که هر دو نفر در میان تکرار شده بود.
این من بودم با تایپ کردن و کتابی که در کیفم بود - گودی جومپا لاهیری- بود و آبی که هر چند دقیقه یکبار جرعه جرعه می نوشیدم و نانی که یواشکی توی دهان می گذاشتم.
این شبیه ترین من بود. من این آدم را می خواهم. من این ادم را دوست دارم تا ابد در خودم نگه دارم.راست می گویم. شاید فکر کنید سانتی مانتال است و لاکچری ست.کمی هم هست واقعا. اما نمی دانم دیگر برای از بین بردن این بخشش چه باید کرد. به نان کروسان و بطری آب و بلیط ماهیانه زنده بودن و شاد بودن.
.
.
سرما خوردگی مدام و گلودردی که برمی گردد و توشه ای از داستان ها که جمع می شوند.
داستان ها را می نویسم که یادم باشد. خوب و بدشان را..
.
داستان عشق- شهسواری را خواندم. در کتاب داستان های اکوتاه ایرانی پشت مدرن
داستان را برای دومین بار می خواندم. اولین بار بسیار مسحورش شده بودم و دومین بار نگاه معقول تری داشتم. حکایت هایی از زوایای دید مختلف. شاهد سرخ گل سر و شاهد بندهای کتانی. عشقی که در آستانه ی شهادت است.
.
داستان غریبه و اقاقیا. علی اصغر شیرزادی
داستان پست مدرنی که شخصیت اصلی از داستان بیرون امده و حالا دارد زندگی خودش را ادامه می دهد. داستان قوی و بسیار دوست داشتنی و خاصی بود.
.
داستان نازی- علی اصغر عزتی پاک
شخصیت اصلی داستان زنی ست که از نویسنده سرپیچی می کند درحالیکه نویسنده به او دل باخته اما او با دیگران می رود.
.
شنگول - محمدرضا گودرزی
روایت پست مدرن شنگول و منگول و حبه انگور که آیفون دارند و با کامپییوتر کار می کنند و آرایش می کنند و.. 
.
داستان لنگه به لنگه زویا پیرازد
از داستان های خوبی که خواندم. داستان پر از جزییات و روان.
" کاش ادم چیزهایی برای چمگ زدن داشته باشد. رخت با نزده های طلایی یک ضریح یا شغلی در یک اداره و امید به ترفیع و عیدی و اضافه حقوق. دفترچه پس انداز در یک بانک، امید به خانه ی بزرگ تر، اتومبیل، انگشتر برلیان، کیف و کفس لوییس ویتون، ساعت رولکس و کارنامه ی پر از نمره های بیست."
داستان موجز و سوریال. ارتباط مراجع به روان پزشک که هر دو روانی هستند. 
.
داستان خیلی خاص با فضای ترسناک و وهم آلود به نام عسلویه نوشته ی کاملیا کاکی
سوژه بسیار ناب بود و فضا عسلویه بود. دوستی سگ با زنی که شوهرش در آتش سوزی سوخته بود چون سگ هم جفتش سوخته بود. " سگ ها هیچی یادشون نمیره."
فضاسازی با دقت و جزییات- زن و آتش و صدای زوزه ی سگ در آتش از دوردست ها در شب های پرسکوت
.
دستنوشته های قابیل کیوان حسینی
یکی از خاص ترین و وهم آلود ترین داستان هایی که خواندم. سوژه بی نهایت عجیب بود و آدم دچار پارادوکس شدید واقعی بودن و نبودن می شود.
داستان پر از رمز و راز و کشش و تعلیق و به شدت عجیب
.
امن ترین جای دنیا. مریم میرزایی بسطامی
شروع پر کشش لحظه ی به دنیا آوردن یک بچه و دردها و توضیح دقیق فعل و انفعالات فیزیکی بدن زن و بازگشت به قصه ی کودک و عشقی که مرده و شوهری که خودش را دار زده.
داستان ایجاز نداشت. احساساتی و غلیظ بود. نیاز به بازنویس و حذف دوباره داشت. اما سوژه ی خوب و دقیقی رو انتخاب کرده بود.
.
به دیوار برلین تکیه داده ام. کاملیا کاکی
یک قصه ی پر تمثیل. رابطه به مثابه ی درخت و پایانی که یک بار در فیلم برای راوی اتفاق افتاده بود. دیوار برلین منظور سفارت است. از صحنه ی آتش گرفتن درخت شروع می شود و تصمیم راوی برای تمام کردن یک رابطه که نمی تواند. ایده ی خوبی داشت داستان.
.
داستان اشکاف حامد حبیبی
ماجرای شکافی در یک خانه و همسایه ها و نظرات و روابط شان در خلال بستن شکاف. نزدیک شدن آدم ها و همسایه ها به همین دلیل ساده ی کوچک
.
پیردختر ترشیده ی اخمو 
داستان به شدت بد. توضیحات احساسی غلیظ و بی استفاده. فضاسازی ظاهری چهره ها بدون پرداخت داستانی و کاربردی روایت. سه موقعیت الکی از دیالوگ های دو نفره و در نهایت اسم شرم آور داستان
.
من - پریسا جلالیان
شروع داستان خیلی خوب بود.
عکس سه در چهار و بازپرسی که می گوید بنویس.
این جمله من را به هیجان اورد که قصه ای قرار است از این صحنه شروع شود.
اما در ادامه ی داستان فضا مشوش می شود.
.
 
رازی صبح ها که از خواب بیدار می شود مثل یک بچه ی لوس و ننر است. بهتر است با او حرف نزنید چون بیشتر از سر تکان دادن فقط فحش خواهید شنید. البته بعضی از صبح ها که کمتر خوابیده شاد و شنگول از خواب بیدار می شود. حرف های بامزه ای می زند و تمامی اعضای خانواده را می خنداند و دو ساعت بعد با خنده دوباره به خواب می رود اما این به ندرت اتفاق می افتد. آنچه معمول است اینکه باید بدخلق یک ساعت در تخت دراز بکشد و ساعات اولیه ی صبح را به چک کردن تمامی عکس های منتشرشده در اینستاگرام و خواندن تمامی پیامهای همه ی کانال های موجود در اینستاگرام بگذراند.
رازی هیچ وقت موهایش را شانه نمی زند. اولین چیزی که در بار اول آشنایی با اودر چشمان شما فرو می رود،موهای وزوزی او هستند که مثل شاخه های هرس نشده ی درختان جنگلی می باشند. حتی یک بار چند نفر از دوستانش تصمیم گرفتند به عنوان" رزولوشن یک ماهه" از او بخواهند که هر روز موهایش را شانه کند ولی مگر می شود رازی بیشتر از دو روز این کار را انجام دهد؟
رازی یک شلخته ی پست مدرن است. اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم تا کانفیوز نشوید یا به زبان خودمان" گ گیجه"نگیرید. رازی عاشق رنگ و زیبایی ست و تمام خانه را با اشیا کوچک رنگی تززین می کند و در هرگوشه ای یک گلدان سبز می شکند. گلدان های رازی در تمام خانه پراکنده اند. گلدان های عجیب در طرح ها و رنگ های متنوع، یک بطری آب، یک تنگ ماهی، یک پارچ،یک لیوان بزرگ و یک انگشت دانه ی کوچک. اما اگر فکر می کنید زیبایی به معنای تمیزی هم هست سخت در اشتباهید. رازی برای دور ریختن آشغالها همیشه سریع ترین روش ممکن را انتخاب می کند. جای هسته های میوه، پشت مبل است. موهای کنده شده روی قالی و دستمال کاغذی های مفی را می توانید زیر تخت پیدا کنید. از او در مورد جای جارو یا میز اتو سوال کنید متوجه می شوید اصلا اطلاعی درمورد وجود این اشیا در خانه ندارد. 
و چون همیشه فراموش می کند چای ته لیوان را بشوردف می توان فال قهوه اش را در کف لیوان های خانه خواند.
اهمیت رنگ های متنوع در زندگی رازی به دکوراسیون خانه محدود نمی شود. مثلا رازی عذاهای هنری درست می کند که رنگ های زیبایی دارند. بعضی غذاها زرد هستند، بعضی ها مثل آش رشته سبز که با ماکارونی و لوبیای کنسروی درست می شود. اگر میز عذا فاقد یکی از رنگ های اصلی باشد رازی می تواند با اضافه کردن نوشابه ی سیاه،آب پرتغال زرد،آب انار قرمز یا دوغ سفید، رنگ های تازه ای به سفره اضافه کند و آن را اماده ی عکس اینستاگرامی کند.
رازی دوست ندارد با کسی تلفنی صحبت کند مخصوصا حرف زدن با " اکستندد فمیلی" را وقت تلف کردن می داند ولی اگر از شما خوشش بیاید با دست هایی که در هوا تکان می خورند ساعت ها برایتان از هر زمان و مکانی داستان تعریف می کند اما باید مواظب باشید چون وقتی هیجان زده می شودبا مشت شما را می زند. این است که در حین داستان شنیدن، رقص پا را فراموش نکنید و گارد خود را پایین نیاورید.
رازی عاشق خانه های گوشه دار است. " گوشه" در فرهنگ لغت رازی معادل " قناسی" در فرهنگ لغت بقیه است. او مثلا عاشق خانه ی ماست که در کنار چهار گوشه ی مستطیل شکش، یک برآمدگی بزرگ دارد. 
خانه ی ما؟
بله درست حدس زدید. رازی همسر من است. من چهار سال است که با رازی ازدواج کرده ام و او شش سال از من کوچکتر است. راستش رازی" هت تیریک" من به حضرت مرگ است. من زندگی را در چشم های زیبای او دوباره زندگی می کنم. با او جاهایی را که بارها دیده ام دوباره برای اولین بار تجریه می کنم. مسیرهایی را که بارها رفته ام به تازگی کشف می کنم.عطرهای تکراری را دوباره از بینی او بو می کشم. با ذوق کردن او ذوق می کنم و هیجان گذران امتحاناتی را که داده ام دوباره تجربه می کنم.
گاهی اوقات فراموش می کنم که رازی شش سال از من کوچک تر است. که خیلی از چیزهایی را که من یاد گرفته ام نمی داند. راستش خودش هم گاهی فراموش می کند که کوچک است و بیشتر سال های زندگی پیش رویش است. که رشد کردن و بزرگ شدن با پوست انداختن و درد و ناراحتی همراه است.
رازی خودش یک گوشه ی بزرگ در زندگی مربع شکل من است. گوشه ای که سرش را از کنار مربع بالا کشیده و بزرگ شده، چنان بزرگ که بقیه ی اضلاع مربعرا به دنبال خودش می کشد. یک گوشه ی قشنگ که تمامی مربع را مجذوب خودش کرده. هی، گوشه ی قشنگ من! خوشحالم که قناسی ِ زندگی مربع شکل من شدی.
آن روز آمد دنبالم و رفتیم خرید. رفتیم ادل و برلنگتون و دالر تیری و... و دو تایی رفتیم رستوران ایتالیایی و حرف زدیم و شب بود و تاریک و تنها و موسیقی و گرمای توی ماشین و سرمای منفی سه درجه ی بیرون و ماه نصفه. یک کیلو ماه.
روز تولدم یک اتفاق عجیب افتاد. نمیدانم عجیب می شود اسمش را گذاشت یا نه.
 پنجشنبه بود. نیمه آفتابی و نیمه ابری. داستان نیویورکر را شروع کردم و تا ته همه را خواندم. شاید دو ساعت روی مبل نشسته بودم و نمی توانستم از جایم تکان بخورم.
عجیب بود.
این داستان را به زبان دومم داشتم می خواندم و یکی از فرضیه های من را برای همیشه نابود کرد. درس روز پدیداری بود. همیشه فکر می کردم در زبان دوم آن اتفاق که باید بیفتد نمی افتد و زبان دوم مثل یک دیوار و حجاب، حایل می شود بین قصه و خواننده. اما این بار نه تنها از زبان فرا رفته بود بلکه من تکان نمی خوردم و غرق شده بودم در قصه. قصه فرای زبان است. قصه به آدم وصل ی شود. به شباهت ها. قصه مرزهای جغرافیایی را پاره کرده بود و من داشتم گریه می کردم. ساعت ها به قصه ی دختر بچه ای که تومور مغزی داشت و ان ماجرا فکر کردم و گریه کردم و.. یادم امد زبان محو شده و آنچه باقی مانده آدم های قصه و ماجرای آن هاست. با کلمه هایی ساده. با قصه ای ساده و به دور از بازی های زبانی و فرم های پیچیده.
رفتم کلاس داستان و با میم و میم و پ با هم داستان هایی در باب تلفن خواندیم. این بار قرار بود با یک عکس سوریال و تلفن کار کنیم و من در پنج قسمت آن را نوشته بودم.
بعد هم یک ساعت بیرون در سرما ایستادیم و حرف زدیم و هوا رفت به میانه های سال چهارم دانشگاه تهران رو به روی کتابخانه ی مرکزی.
بعد هم با میم رفتیم و سوار مترو شدیم و از بروکلین بریج رد شدیم و داشتیم می رفتیم ته دنیا. وقتی روی نقشه نگاه کردیم و دیدیم رودخانه را هم رد کردیم پیاده شدیم.
محله ی عجیبی بود و همه جا را چراغانی کرده بودند و ادم ها همه سه برابر ما بودند. کمی ترسیده بودیم و بالاخره قطار برگشت را گرفتیم و رسیدیم به خانه.
.
به خانه که رسیدیم شده بود نوزده آبان. ظهرش با ص ساعت ها حرف زدیم و اس ام اس بازی کردیم و خندیدیم و چرت و پرت گفتیم و ان وسط من به دنیا امدم و در واقع ص اولین کسی بود که به من تبریک گفت تولدم را... و من خندیدم و گفتم وسط تو و اون اخه من به دنیا آمدم و او هم گفت نکنه... خیلی خندیدیم. دلم برای بودن شان تنگ می شود. در موقعیت های خاص . در لحظه های باید بودگی.
مثلا برای ان دو و برای دوستانم.
س پرسید چه کادویی برایت باید خرید؟ من هم بدون لحظه ای گفتم مجله های نیویوکر. 
شب که به خانه برگشتم سرم درد می کرد روی مبل دراز کشیدم. به هیچ کدام از لحظه های فیلسوفانه ی پدیداری و وجود فکر نکردم. روی مبل خوابم برد و فردایش با چشم هایی پف کرده بیدار شدم.
دوش آبگرم وبساط آش هایی که به قول ح با ماکارونی و لوبیایی کنسرویی درست می شود. پیازها را خورد می کردم و داستان های صوتی دیوید سداریس را گوش می دادم و می خندیدم. از کارولینای شمالی به نیویورک مهاجرت کرده بودند.
برعکس م و همسرش که من را یاد میم می اندازد. 
دیشب یک اتفاق عجیب هم افتاد. حاج سین به من اس داد بعد از هزار سال.حالا دیگر عاشق او نیست. خیلی وقت است همسر دارد و خوشحال است. اسم زنش اسماست. برایم چیزهایی را نوشت که من می دانستم اما نمی دانستم چه باید کرد. نمی دانستم از دست من چه کاری برمی آید. هیچ نمی دانستم. فقط غصه خوردم. غصه خوردن اما خوب است. من از این استراتژی فامیل ح خیلی بدم می آید که به دلیل اجتناب از غصه ورزی هیچ چیز را به ح نمی گویند. ادم باید غصه بخورد. به همین دلیل موجود شده. برای خوردن و بالا آوردن غصه های دیگران. آن ها حتی فکر می کنند برای ح افتادن از پله س عموی فلانی آنقدر مهم است که به او نمی گویند و با هم در اشتراکی دسته جمعی همه چیز را سانسور می کنند. اما ح وقتی فهمید دوستش پوریا مرده فقط سه دقیقه و نیم با دوست دیگرش که در هیوستون زندگی می کند حرف زد. همین. 
ح حانه را تمیز کرد و دستشویی را شست و جارو کشید و من هم سالاد و میوه ها را چیدم و چیپس و پفک و شیرینی ها و ...
ان ها امدند و با هم بادکنک ها را قوت کردم. سیاه و زرد که ستار داشت تحلیل ریاضی می کرد و می گفت دوست دارد هیستوری انتخاب رنگ ایرانی ها را بداند. بامزه بود. نگاه یک برق شریفی ع تا ابد برق خوان در پرینستون و کورنل واستنفورد و این دانشگاه های مریض احوال را داشت. رفته بود ایران استاد شود و درس بدهد که گفته بودند شرمنده. دانشگاه آزاد هم شاید نتونیم. و با کلی ماجرای خنده دار.
دوازده نفر بودیم و من می ترسیدم همه چیز خوب پیش نرود. از این ترس هایی که نه تو مفصر و نه مسبب و نه می توانی برایش کاری انجام دهی. خنده دار بود. میم اما آرام بود و خوب بود حضورش. با آرامش کباب ها را توی فر گذاشت که اگر من بودم حتما سه تا سکته می زدم. در حضور و لحظه جاری شدن و ساختن برای من ترسناک ترین کار دنیاست.
پانتومیم بازی کردیم وبرای اولین بار باختیم در گروه مان. تقصر الف بود که همه ی کلمه ها را به طرز عجیبی می گفت. میم و ح دوست داشتنی بودند و گرم. ر آمد و من را کشاند تا روزهای کارشناسی خواندن و تا ساعت یازده در کتابخانه زیتسن. ر تنها ادمی ست که من از بچه های علوم انسانی دانگشاه تهران می شناسم و اینجا آمده. ان روزها ح و میم ر می گفتند او زیباترین است با موهای روشن آبشاری.
خوب بود. سرد بود و منفی سه درجه. یک نامه ی بامزه از ح گرفتم و خیلی خندیدم.به نامه اش عاشق شدم. باید اینجا تایپ کنم و بماند. یک کادوی عجیب گرفتم. سازی که مربوط به اهالی آفریقایی و بودایی ست. تا ساعت چهار صبح داشتم اهنگ می ساختم و ضبط می کردم.
.
.
فکر می کردم سی ساله می شوم و می توانم بنویسم سی سالگی یعنی ساعت سه بعدازظهر آنگونه که دکارت می گفت. می خواستم بنویسم چقدر ذوق دارم که سی ساله می شوم. این در میانه ایستادن معلق که خیلی چیزها را زیست کرده ای، خوانده ای، یاد گرفته ای، دیده ای و به همان اندازه می دانی چیزهایی هست خیلی زیاد که باید بخوانی و تجربه ی زیست شان در کوله ی عمرِ گذار ذخیره کنی. بعد فهمیدم بیست و نه ساله ام.
.
بیست و نه ساله ام و دارم می روم به سمت آشپزخانه تا آش را هم بزنم. آش به مثابه ی غایتی دور از دسترس و تفکر روی گاز است و دست های من پای ان اثر به ثبت رسیده.در کودکی آرزوی سیب زمینی سرخ کرده هایی بود که خودم بی حد و حصر ان ها را درست کنم و ترسی از تمام شدن و دزدیدن یواشکی اشان نداشته باشم. آن آرزوها در نوجوانی توی دست هایم بود و حالا آش جای ان را گرفته بود و تا مدت ها همانقدر دور و بی نهایت باقی ماند.
آش برای من نماد تفکر ناممکن است. نماد ممکن الوجود هایی که بت شده ی ذهنی هستند. آش را در بیست و نه سالگی باید یک گوشه ای ثبت می کردم. باید آنقدر مانا و فصیح باشد که در روزهای سخت، عطر پیاز سرخ کرده اش از لای این عکس بیرون بزند.
.
بیست و نه ساله ام و دوست دارم آدم ها را در همه جای دنیا دور هم جمع کنم تا با هم پانتومیم بازی کنیم. پانتومیم به مثابه ی بی زبانی و در سکوت به کلمه و مفهوم دوباره نگریستن. گروه ما دیشب باخت اما من فهمیدم برای جسم معادل هایی مثل بدن، پیکر، کالبد، تن،روح و جثه را بلدم. کلمه " بطن" بود که نگفتیم و باختیم.
.
ظهر روز تولدم فهمیدم قصه ها فرای زبان هستند. این یکی از نقطه ی عطف بود.
یکی از داستان های نیویوکر را با همان پیش فرض شروع کرده بودم به خواندن- پیش فرض اینکه زبان حجاب است و حایل و در زبان دوم هرگز ان ارتباط عمیق با داستان برقرار نمی شود.- با همین فرض می خواندم و نمی توانستم بلند شوم. وقتی بلند شدم صورتم خیس بود و دوست داشت ساعت ها برای دختربچه ی توی داستان با صدای بلند به مانند نوزادی که در همسایگی مان به تازگی به دنیا آمده گریه های دلخراش سربدهم. فهمیدم قصه ها فرای زبان هستند. از مرزهای جغرافیایی و فرم های پیچیده ی معنا می گذرند و خودشان را به بطن دریافت و مفاهمه ی انسان می کشانند. ایمانم به کلمه و قصه به نوعی دیگر بازآفرینی شده بود و خوشحال بودم.
..
در بیست و نه سالگی خنده دارترین و قشنگترین نامه ی زندگی ام را از کسی که انتظار نداشتم گرفتم. او برای من نوشته بود و سه بار بازنویسی کرده بود و من باور نمی کردم این همه یک کتاب باز شده ام برایش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیروز را نشستم و هرچه از کتاب " به دیگر سخن" بود را نوشتم. خوب بود. دوباره همذات پنداری بود و چیزهایی برای خودم نوشتم با تیکه برسفر دورنی جومپا و زایر زبان بودن او. نوشتم و تا آخر شب تمام شده بود و به یکباره از بین زفت.
 به همین فضای مجاز و کلمه های سیاه شده دل بستن بود که دلم ریخت. امدم. توی درفت ها بود. اما نبود. هرچه گشتم نبود. بیخیال شدم و دوباره نمی کشیدم که بنویسم.
این روزها با میم که مثل من در نیمه ی پاییز به دنیا آمده برنامه ریزی می کنیم و می خواهیم تولد بگیریم.
یاد روزهایی می افتم که با میم سبز ادم ها را با دست هایمان می شمردیم و کارمان بود تا پایان تولد و ریحانه هر روز دیوانه می شد ومی گفت روانی م کردید.
انگار قصه ی انگشت ها باشند و ادم هایی که به اندازه ی انگشت ها پیدایشان می شود در زندگی و باید مشت کرد دست را تا بمانند و باشند و گیر کنند به ضریح متبرک انگشت ها..
.
این روزها توی مه و غبار نشسته بر جزیره ی دور و هوای مه آلود که انگار پشت ایمپایراستیت گیر کرده باشد، داستان های ناتمام بیژن نجدی را می خوانم و بیشتر دچار ان وهم سبز و سوریال می شوم. انگار همه چیز را یک لایه ی نامریی کشیده باشند و چاره ای نیست و گریزی هم نیست.
داستان هایش در فضای سبز شمال و دشت های بوی علف گرفته و مردن پدر و رابطه ی عجیب با مادر است. شاعرانه است و کلمه ها را خوب می شناسند اما با قصه فاصله دارد
.
داستان بامزه ی دیوید سداریس را گوش می کنم. قصه هایی با پدرش و کارهای عجیب و خنده دار او.
.
 امروز با دو نوشته  از دو نویسنده آشنا شدم. پاکسیما مجوزی که " چهل و هشت پله" و " مرد سیاه پوش" که ترکیبی از اسطوره و زن برهنه در دریاچه و ادم های کور روستا. 
اسم قصه " من ماندم و قصه  ای ناتمام" سیر روایت دایره وار و جست و جو و تیدل شدن خواننده به شخصیت اصلی قصه . نکته های ظریف و قشنگی داره اما به نظرم راه داره که بهتر بشه. کمی از احساسات غلیظ ش کم بشه.
.
داستان چهل و هشت پله از پاکسیما مجوزی 
که جایزه ی بهرام صادقی را گرقته بود. زنی میانسال که دچار روزمرگی در زندگی زناشویی و رابطه با همسرش است و چهل و هشت پله به نوعی نماد بازگشت به جوانی و گذشته و سرشاری رابطه است.
.
یک داستان خیلی بامزه ی سرشار و خنده دار خواندم. 15 صفحه بود  گفتم بعدا بخوانم زیاد است اما اینقدر خوب و گیرا بود که تا آخرش را راحت خواندم. دیروز در توصیه های استیون کینگ می خواندم که داستان باید طوری نوشته شود که خواننده متوجه نباشد داستان می خواند یعنی راحت و روان.
 یکی از اتفاق های جالبی که برایم افتاد خواندن داستان های نیویورکر بود دقیقا همینطور بود. یعنی من در زبان دوم زود خسته می شوم و دوست دارم زود کتاب و داستان را بگذارم زمین اما نیویورکر را که شروع کردم اصلا اذیت نمی کرد. کلمه های روان و قصه ی سرراست و خواندنی
.
داستان شب های چهارشنبه ی آذردخت بهرامی را می خواندم و می خندیدم. تخیل قوی و سرشار. فیلم نامه نویس و نمایشنامه نویس هم هست.
با علی چنگیزی و آرش سالاری و زمان ادواری ها و قصه ی مریم و... قاسم شکری هم آشنا شدم. همه را فیدبو دارد.
.
شلورا گل گلی ام از چین رسد. نرم است و راحت. با میم می رویم خرید و برایم خودمان تولد می گیریم و بادکنک اویزان می کنیم و چراغ و ... مثل جنین هایی در بطن تولد که به محض ورود به دنیا چنان ناله ای سر می دهند که دل هر رهگذری بلرزد نیسیتم. خوشحالیم.
من خیلی خوشحال بودم چون به اشتباه و با همان محاسبات ریاضی خودم که در جدول ضرب گیر می کند و فقط ضریب پنج را می تواند به درستی درک کند و بقیه با تحلیل های فلسفه ی قاره ای از روی پنج پیش می برد ، با همین ریاضیات حساب کرده بودم که سی ساله می شوم.اما اینها می گویند نه می شوی بیست و نه...
من نمی دانم که باید به ان ها اطمینان کنم یا نه.. اما دوست دارم سی ساله باشم. ساعت سه.. همانی که دکارت می گفت. جایی معلق در زندگی که یک عالمه چیز بلدی و یاد گرفته ای و دیده ای و شنیده ای و خوانده ای و تجربه کرده ای و زیسته ای و می دانی یک عالمه چیز دیگر است که باید بخوانی و بدانی و زیست کنی و غوطه بخوریدر ان.. این علم به دانستن نداستن. این درد که از نقصان می آید و با خودش روح و نفس دارد. من این درد را دوست دارم. دردهایی هست که مفهوم ساز هستند. که نقطه ی شناخت و مفاهمه اند.
مریم دهه ی هفتادی ست و شجاع ترین و جسورترین ادمی ست که در زندگی دیده ام. فکر نمی کنم هیچ وقت پایش به اینجا باز شود. درگیر دخترش مهروست. او می گفت وقتی بچه را به طبیعی ترین شکل ممکن به دنیا آورده بسیار درد کشیده. می گفت اما دردش خیلی حال داد. می گفت درد عجیبی بود. می گفت دوباره هم می خواهد طبیعی به دنیا بیاورد.
من این درد وجودی را در خواندن می گویم. در اینکه می دانی هیچ نمی دانی و این نادانی آزارت می دهد و از ان شرمساری و سرخ و خجل. در اینکه می دانی انقدر کتاب هست و وجود دارد که هیچ عمری را بسنده نیست. در این نادانی که هر روز بیدار می شوی تا به ذره المثقالی کمترش کنی. در این خوف و رجا. در این درد و امید.
در این بیدار شدن به امید کمرنگ کردن این جهل بسیر و گسترده... این درد را می گویم که جاودان است و قلبت را در هر روز زیستن ابدی می کند. 
نمی دانم چطور باید این درد را بگویم. کلمه برای درد تا خمیدگی رستنگاه پیش می آید به دل و روح که می رسد، می شکند انگار. 
.
یک ربع وقت دارم تا بیشتر بنویسم. تا با خودم خلوت کنم. قرار است برویم نود و نه سنتی. فروشگاه های رنگ به رنگ خنزرپنزر فروشی ای که همه چیز دارد. ارزان و بی کیفیت و خوشحال کننده. 
قرار است برای خودمان بادکنک بخریم و ناله نزنیم از بودن مان. از دوباره آمدن مان. گفته بودم که همسایه بغلی مان یک نوزاد به دنیا آورده تازگی ها.. هر روز بچه از صبح بیدار می شود و تا عصر گریه سر می دهد. گریه هایش خیلی حان گداز است. من ریش می شوم. جمع می کنم و می روم طبقه ی پایین کتابخانه تا درد وجودش را نشنوم. این مرحله ی عادی شدن و گرد و غببار نشستن بر تن ادمی سخت است. من صدایش را از پشت درهای بسته تاب نمی اورم. دلم می گیردم. انگار نشسته باشی در دلتنگی بی قدر ادم از چیزی که نمی دانی چیست. که تو هم سال ها پیش. سی سال پیش دچارش بودی و از خاطرت رفته.
.
دوست هایم می گویند کی می آیی تا دوباره دور هم جمع شویم؟ پس کی میایی؟ کی برویم خانه او؟ کی با هم باشیم؟ کی...؟
من به مثابه ی مرده ای که هر باری چند هفته ای از ماه را جان می گیرد و دوباره نفس الرحمان بر او می دمد تا در یک شهر خاکستری دودالود ظاهر شود می روم و" بودن " را به یادشان می آورم.
خودم از ان دسته بودم که جواب تلفن دوست هایم را به وقت بی حوصلگی نمی دادم و شاید هم بعدتر یادم می رفت تکستی و تماسی بگیرم. امروز حتما به این کار می گویم بیشعوری محض. می گویم نداشتن آداب احتماعی. می گویم ماندن در مرحله ی خود و گیر کردن در "تر" بودگیِ حضور حجیم خود بر صفحه ی هستی.
نه اینکه آداب دان باشم و مرام را به غایت راسنده باشم. اما بعد از این مرگ فیزیکی و قاره های پیموده شده انگار "بودن" معنای دیگری یافته برایم. حواسم هست که بودن یک امر همیشگی و ازلی و ابدی نیست. که گیاه جاندار است و اینکه همیشه سبز است و رو به روی تو و پنجره ی اتاقت به این معنا نیست که نور نمی خواهد.
ان هایی که در یک مرز جغرافیایی زندگی می کنند، بودن برایشان حتی مخحل سوال و اعراب دانی هم نیست. بودن یک فعل کشدار و بدیهی ستف بی تردید و بی انتها. 
من اما یک بار نبودن را چشیده ام که بودن برایم رنگ گرفته است این چنین. که قدر می دانم آبی موشکی را روی تلفنم. که می دانم نامه نوشتن برایم ساده است اگر تلفن زنده و حرف زدن در یک آن به هر زبانی برایم دشوار است. می دانم حتی از پس نامه های مرده و صدا گذاشتن های خاطره گون هم به خوبی برمی آیم. پس با همین ها " بودن" ، " من و دیگری هایم" را زنده نگاه می دارم. با همیت دایره هایی که من و فضای پاییز پشت سرم را ثبت می کند و رنگ باخته تر برای دیگری ام می فرستد. با نامه هایی پر شده از صدا و سوال و خنده و تعجب. 
با کلمه هایی سیاه شده بر کالبد آبی تلگرام.
مادرم هر بار که زنگ می زند، خالی شدن ادم ها در فامیل و دوست و روابط را می فهمم. او نمی گوید اما ادم ها رفته اند از هم. دورند در نهایت نزدیکی و فاصله های با ترافیک تهران یکی دو ساعته شان. رفته اند و خیال شان به حضور همیشگی ادم ها و دوست ها و فامیل هایشان جمع است. رفته اند از هم و با خودشان می گویند کاری ندارد که تلفن می زنم هر وقت خواستم.
و این ضمیر" هر وقت" دلگرمی بی بدیلی ست که دروغین ترین قصه ها را با خود دارد. 

به این انیمیشن عاشقم. پرنده از پریدن می ترسد.

لینک انیمیشن ترس از پریدن

 

به پیشنهاد نجمه شروع کرده ام به خواندن. خواندن که نه- گوش دادن قصه های کتاب" بلاخره یک روز قشنگ حرف می زنم" دیوید سداریس. واقعا بامزه و خنده دار است.دو داستان را گوش دادم. یکی که پدر به زور می خواهد بچه ها را موسیقی دان کند و دیگر که معلم گفتاردرمانی هر روز می آید و تمرین درست تلفظ کردن س و شین را می دهد.
 
دیروز در کتابخانه من بودم و یک آقای هندی. در تمام مدت ما تنها نشسته بودیم و او داشت با لپ تاپ سیب دارش چیزهایی می خواند و من با لپ تاپ سفید بدون سیبم چیزهایی می نوشتم. او برای من یکی از ادم های از قصه بیرون آمده ی جومپا لاهیری بود. شاید از همنام بیرون افتاده بود. شاید از مترجم دردها. شاید از گودی که به تازگی شروعش کرده ام.
برایم جالب بود این نگاه. اولین بار که این همه احساس نزدیکی و دوستی داشتم با ادمی که حتی با هم یک کلمه هم حرف نزدیم. 
من سه دوست هندی دارم که یکی شان از همان اول گفت بیا با برادرم آشنا شو.. و خیلی سنتی مابانه به شیوه ی ایران راه و رسم مزدوج شدن شرقی را داشت فراهم می کرد.
با هیچ کدام این احساس نزدیکی بعد از خواندن کتاب های لاهیری را نداشتم. معجزه ی قصه به دیگر سخن...
.
داستان کوتاه هایی که این روزها می خوانم از وبلاگ دوست تازه یافته ی نویسنده ام امین شیرپور است و وب سایت دوات رضا قاسمی
.
شهر کوچک ما- احمد محمود را برای دومین بار خواندم و این بار بسیار بیشتر از بار اول که برایم سخت خوان بود دوست داشتم.
آفاق این داستان که می میرد با موهای شبق گون اش. که تیر می خورد و خانه شان را هم خراب می کنند. فضا گرم و مرطوب و جنوبی ست.
آفاق این داستان من را تا آفاق داستان اسفار کاتبان هم برد.نمی دانم چرا. شاید به دلیل اسم های همنام شان.
.
داستان دیوانه ها از عبدالواحد برهانی را خواندم.
فضای عجیب و نامنسجمی داشت.
.
مدونا نوشته ی مرتضی بخشایش
داستانی روایتی و گزارش گونه که با پایان بندی ای از نوع کلاسیک و اخلاق مدارانه بسته شد.
.
عاشقیت در پاورقی نوشته ی مهسا محب علی
سیر عشق و ملال با ظرافت
.
آمیخته به بوی ادویه ها مریم منوچهری که برگزیده ی داستان بهرام صادقی ست. این داستان را در سایت خوابگرد خواندم. یکی از داستان های قابل تامل و دوست داشتنی. نامه هایی از تهران و قاهره با موضوع دوری و عشق ومهاجرت.
.
داستان پله نوشته ی خسرو دوامی
این داستان را از سایت دوات رضا قاسمی خواندم.
قبل تر از خسرو دوامی که در آمریکا زندگی می کند داستان فوق العاده ای به اسم مهتاب را در کتاب داستان های کوتاه پست مدرن در ایران که توسط حسین پاینده جمع آوری شده خوانده بودم. داستان در قالب های گزارش کارآگاه پلیس و نامه ی عاشقانه و قصه و خیال و دورهمی های شبانه می گذشت. 
داستان پله تا حدی رنگ و بوی آن را داشت. باز هم گم شدن و غرق شدن دختر داستان به مثابه ی شخصیت اصلی
.
دو داستان خواندم از کتاب" رو به آسمان شب" خولیو کورتاثار.
نویسنده های آمریکا لاتین که به احساس و برانگیختن خواننده بسیار بها می دهند. داستان ها به اسم " آکسوتول" و دیگری" رو به آسمان شب"
.
سه داستان خواندم از فریبا منتظرظهور.
 داستان هایی روان و شیرین که تا آخرش می خوانی.
 اسم داستان ها " یک پاراگراف" " دلبستگی ساده ست"داستانی ضدکلیشه ای از دل بسته شدن به حضور همیشگی یک مگس در خانه و داستان " سرت به کار خودت باشه"  در این داستان شخصیت ها با یک دیالوگ خودشان را رو می کنند.درانتها وقتی صاحب بنگاه به پسر می گوید " سرت به کار خودت باشه" نماد همه ی ادم هایی می شود که در را برای دانشجویان فراری باز نمی کردند.
.
کبوترهای تراس
احمد داوری
داستانی که کبوتر به عنوان نمانیده ی مالدربزرگ گم شده به دلیل آلزایمر ظاهر می شود. این داستان نیاز به بازنویسی دارد از این جهت هنوزبسیار می شود از داستان برید و حذف کرد.
.
همسایه امیرحسین خورشیدفر
به صورت ظریفی شروع یک رابطه ی ممنوعه را خبر می دهد. علاقه ی دو زن همسایه به یکدیگر که هر دو قبلا ازدواج کرده اند. 
.
یک داستان هم از گابریل گارسیا مارکزدانلود کرده بودم به اسم خواب نیمروز سه شنبه. داستان به شیوه ی همینگوی نوشته شده که به مارکز نمی آید.
.
داستان های بهرام صادقی که در سایت خوابگرد خواندم.
دو داستان فوق العاده ی " گروه پزشکی65 یاسمن دارابی" و " کار گل" محمدمهدی پارسا 
هر دو داستان آشنایی زدایی شده و پرازخلاقیت هستند.(امروز در نقد کاشوب در مجله ی الفیا دیدم نوشتن کیریتور به  جای خلاقیت. "ر" ش هم زیاد بود :| 
داستان کار گل قصه ی طلبه ای ست که  مادرش معتاد است و او با لباس روحانی مجبوراست برای او مواد تهیه کند. طلبه از ان هایی ست که در زیرگذر ولیعصر می نشینند و سفالگری می کنند و میز دارند و...)
و داستان گروه پزشکی، پزشکی های ورودی سال 63 دانشگاه تهران است که در تلگرام گروه زده اند.
 عالی بودند این دو داستان.
.
داستان تاسیان الهام نظری را خواندم.
تاسیان یک کلمه ی گیلانی ست به معنای غمی که بعد از رفتن ادم ها بر دل نشنید. قصه ی جالبی بود اما داستان های فرعی زیادی داشت که کاملا قابل حذف بودند و به خط سیر داستانی آسیبی نمی رسه به حذف شون.
.
داستان گردالی یاسمن دارابی
سوژه ی خاص و قوی ای بود. سه دختر یک چشم. اما داستان کمی پیچیدگی داشت که می تونست روان تر نوشته بشه.
.
داستان گرگ گلشیری را هم خواندم. فضای بسیار فوق العاده و سوریالی داشت و من را یاد داستان های پیمان اسماعیلی مخصوصا نگهبان انداخت.
 
ترسیده ام مثل اولین بار که می خواستم یک تحقیق 40 صفحه ای را تایپ کنم. یک پروژه ی کودکانه بود که من برایش آرزوهای بزرگ چیده بودم. مربئط می شد به جشنواره خوارزمی و قرار بود در راستای پیوند ادبیات و قصه و نفت و پتروشمی چیزی بنویسم و تایپ کنم و در فلاپی کپی کنم و بفرستم برای جشنواره.
 ما کامپیوتر چاق بزرگ مان را داشتیم که مدل پنتیوم4 بود. نمی دانم پنتیوم چه بود اما می دانم ما آخرین مدلش را داشتیم و وقتی می گفتیم 4 یعنی ما از شما بهتریم. بیشتر از فور چیز دیگری نبود. 
فقط سه روز مانده بود و من نمی دانستم ورد چیست و کجای داستان است و چگونه می توانم انگشت هایم را روی کلیدها تکان بدهم تا تبدیل به کلمه های سیاه بشنوند. از قبل یک فلاپی خریده بودم که برای همه ی اهالی خانه جادویی بود، چیزی به مثابه ی نگهدارنده ی راز که باید با دقت از آن مراقبت می کردم. 
دوستم و برادرش ان روز امدند خانه مان که کمکم کنند. دوستم سال ها بعد دانشگاه بهشتی مدیریت خواند و طرفدارسرسخت نظام شد و پایبند ایدلوژی و اعتقاداتش. همین چند وقت پیش در یکی از این گروهک های تلگرامی یکدیگر را پیدا کردیم. اولش ذوق زده مثل همه ی شروع ها و بعد کمی در فضای پرایوت هم سخن شدیم و او از بچه پرسید و اینکه چرا بچه ندارم و من به شوخی گفته ام بچه ام و سخت است و از ما گذشته و پیر شده ایم و او انرژی داد و گفت ما هنوز جوانیم و بچه بسیار خوب است و مایه ی شادی و ... دیگر حرفی نداشتیم در فضای با هم بودن. بعد تویگروه برای هم جوک و چیزهای مسخره می فرستادیم و موقع انتخابات دعوایمان شد و من بخشی از نوشته اش را در استوری ایستاگرام گذاشتم و بیشتر دعوایمان شد و... من از گروه لفت دادم و دوباره یکی از صلح طلبان گروه من را وارد کرد و تمام. بالای آن گروه عدد125 نشسته است اما می دانم که چیزی جز همان جوک هایی بی معنی نیست.
آن روز دوستم امد خانه مان و برادرش که بیشتر از همه ی ما کامپیوتر را بلد بود برایم ورد ریخت. با سی دی وردی که با خودش آورده بود ریخت و نشانم داد که چطوز می توانم تایپ کنم. دستش خوب بود. نه خیلی تند اما می توانست تایپ کند.
بعد هم رفتند و من ماندم و کلیدهایی که قرار بود داستان روی کاعذ را پررنگ کنند. نمی شد. تمام شب را در ان شانزده سالگی پر آرزو و عشق به جشنواره ی خوارزمی بیدار ماندم و چهار پنج صفحه بیشتر نشد. ترسیده بودم. خیلی ترسیده بودم. 
فردا صبح به هر دری زدم تا ادمی ار پیدا کنم که برایم تایپ کند. پول زیادی نداشتم اما وقتی این همه ترس را مامان و بابا دیدند کمکم کردند وگرنه من آدم گفتن نبودم. هرگز به ان ها نمی گفتم که چه می گذرد در من.
بابا گفت زن یکی از دوستانش تایپ می کند و پول می گیرد و ادرس خانه شان را به من داد و قرار شد با دست نوشته هایم به خانه ی او بروم.
پیاده راه افتادم و بعد از بیست دقیقه جلوی درب خانه شان بودم. زن با موهای ژولیده و بچه ای که لای در ایستاده بود و قد کوتاه وپوست سبزه درب را باز کرد و برگه ها رار از من گرفت. نصف پول را دادم. شاید ده تومان بود. بعد گفت سه شننبه ساعت سه بعدازظهر بیا و فلاپی را ببر.
می خواست تایپ کند و بریزد داخل آن مربع سیاه که قرار بود گنجینه ی اسرار شود.
رفتم و در راه فکر کردم این زن که خیلی عادی و معمولی بود چطور این همه علم داشت و می توانست به این سرعت تایپ کند و اصلا چطور ممکن است این حرکت خارق العاده را بلد باشد. در تمام راه در حیرت بودم و به زن و این مهارتش حسودی می کردم.
سه شنبه شد و رفتم فلاپی را از زن گرفتم. در خانه وقتی فلاپی را داخل کیس گذاشتم و به سختی وارد فضای ورد شدم همه چیز کلمه شده بود و من یک رمان(آن موقع فکر می کردم ان سی صفحه ای که نوشته ام اسمش رمان است) راجع به پتروشیمی و ادبیات داشتم. ( کاش داشتمش. چه شد واقعا؟ در بزرگسالی احتمالا در یکی از حرکت های انفلابی آتشش زده ام. دلم می خواست ان حجم سرخوشی را داشتم.) 
روزهای بعد درگیر یافتن پرینتر بودم و توی مدرسه زنگ های تفریح با اکیپ مان کمتر می گشتم و آن ها فکر می کردند من دارم خودم را می گیرم درصورتیکه من فقط دنیال پرینتر بودم. همین. بعدها دوباره با هم دوست شدیم.
کلمه ها پرینت شدند و کاعذ شدند و راحت ترین قسمت فرستادن رمانم به جشنواره ی خوارزمی بود.
.
دو ماه بعد دفتر پرورشی من را صدا کرد. اسم معلم پرورشی مان خانوم شکری بود. زنی بود به غایت زشت و دلی مهربان داشت گرچه سعی می کرد به بچه ها رو ندهد. رفتم در اتاقک شیشه ای و گفت برایت دعوت نامه آمده. خودش باز کرده بود از قبل. 
نگاه کردم. رمانم برگزیده ی جشنواره شده بود و برای مراسم دعوتم کرده بودند. به تاریخ مراسم نگاه کردم. دو روز قبل بود.
گل گلی به بهار نزدیک. طوسی ملایم. امروز امد از چین و ماچین رسید. رفتم واز خانوم عینکی که موهایش را کوتاه می کند گرفتم. موهایش سفید و تن تنی ست.بلند بلند سلام و صبح بخیر و شب بخیر می گوید . رسا احوال پرسی می کند و فصیح انسان خطابت می کند. من مچاله می شوم و آرام و بی صدا می گویم آیم فاین. آی هو عه پکیج. آپارتمان.
داستان خواندم. از همه جای دنیا. داستان های دیوانه و کوتاه.
 داستان بیلی که ریحانه ترجمه کرده بود. دوست های مترجمم در چوک را دوست دارم. بیلی نوشته ی گرس کراسی بود. داستان یک دسته گل آبی برای سومین بار نوشته ی اکتاویو پاز نویسنده ی مکزیکی. وقتی می گویم نویسنده ی مکزیکی انگار یک پرتره از همه جای دنیا داشته باشم. از نویسنده ی مکزیکی به مثابه ی همسایه ی مکزیکی. دیشب با هم تصمیم گرفتیم دیگر نارکوز را ادامه ندهیم. بعد از مردن اسکوبار همه چیز بی مزه شد.
.
داستان سی و دو سالگی و هیجده سالگی از موراکامی را خواندم. تیزبینانه بود. 
.
داستان پرنده پرنده بود گلشیری را برای دومین بار خواندم و مثل اولین بار خیلی من را نگرفت. داستان در فضای علی آباد روستا می گذرد. 
.
داستان آسمان سرپناه را برای دومین بار یا یک ترجمه ی متفاوت خواندم. اولی اش را گلاره عباسی ترجمه کرده و اسم این دومی خیمه بود. آدم هایی که پشت کاغذ و نوشته هایشان پناه می گیرند.
.
یک داستان خواندم از کتابی که دوست دارم. کتاب هایی که دوست دارم را برای دومین بار گذاشته ام جلوی چشمم باشند تا داستان هایشان را مرور کنم. کتاب بلبل حلبی یکی از ان هاست. داستان می گویم آب، می گویی آب را دوباره خواندم. طنز کارهای کشاورز استاد را دوست دارم. خوب طنازی دارد کارهایش.
.
مرشدو مارگاریتا را به وسطش رسیدم. تازه مرشد وارد شده است. تازه دارد جان می گیرد داستان اما چقدر سخت خواندن این همه جزییات فضاسازی و مکان ها و زمان ها. سختی دارد خواندش. من را سردرگم می کند وبه هوس خواندن سایر داستان ها رهنمون می کند. تمامش می کنم. ادامه دارد فعلا.
.
دو داستان خواندم برای دومین بار از مجموعه ای که مثل کتاب درس می ماند برایم از حسین پاینده. داستان نازی نوشته ی علی اصغر عزتی پاک. داستانی که دوستش دارم. داستانی که شخصیت خودش می روددنیال زندگی خودش و نویسنده را به هیچی اش حساب نمی کند اما نویسنده نمی تواند به این راحتی ها از او چشم بپوشاند.
.
و داستان پرتره ی صادقی نوشته ی احمد اخوت که به خوبی داستان های بهرام صادقی را خوانده و می شناسد او را و در مکان هایی که او قدم زده و مکان های داستان هایش کرده رفت و امد می کند این نویسنده ی دوم. این دو داستان را از مجموعه داستان های پست مدرن خواندم. در ان کتاب بود.
کتاب های اماده و دانلود شده ی نخوانده زیاد دارم. چقدر باید خواند و آموخت. زیاد.. من به شوق کتاب های نخوانده هر روز بیدار می شوم.
یکی کتاب شروع کرده ام what's your dip? 
دارم می خوانم ببینم کجاست چاله ی من و هر ادمی. خوب است اما می ترسم به دام عوام گرایی بیفتد.
ریحانه می گفت این فیلم ملی و راه های نرفته خیلی مزخرف و چرت بود. می گفت اجتماعی بود مثلا اما پکیج کامل کلیشه بود.
ساعت چهار تا پنج ساعت الهام است و تنفس. 
میم ر ناشر ایتالیایی امروز گفت توضیح بده داستان انگشت قطار را. ویس گذاشتم توضیح دادم. واقعا سنگین بود این نوشتار. 
کتاب اتاقی از ان خود و کارهای فرشته احمدی را دارم. کی بشود ان ها را شروع کنم. امروز دیدم یک کتاب دیگر دارم از جومپا که نخوانده ام. خوشحالم کتاب هایی دارم از جومپا برای خواندن. به من شوف می دهد. هنوز کتاب هایی دارم که بادی بخوانم و بعد به ایران سفر کنم.
.
داستان نوشتم. شد 12 صفحه. تحت تاثیر داستان های کوتاهی که خواندم خیلی با سرعت و بدون حاشیه نوشتم. نمی دانم. شاید تلخ شود. دوست ندارم از ان مدل هایی که خواندم در کتاب داستان های کوتاه بنویسم اما انها شاهکارند.
.
این برج کوتاهی که در کنار دو برج بلند دیگر ایستاده و رنگ به رنگ است. رنگ دارد من می بینم. رنگ های سرخ و زرد و آبی دارد. می بنیم خودم. رنگ دارد اما ح می گوید نه رویش چیزی انداخته اند چون نیمه ساخت است مثل آن یکی ساختمان. اما من می بینم که به ذات رنگ دارد.
.
داستانم را تایپ کنم و نوشته های راز فارسی من و مام هالیما را ادیت کنم.
دارم همان اهنگ را گوش می هم " غمی که از تماشای دشت به دل می نشیند."
یا مثلا به تعبیر خودم شاید بشود " غمی که از تماشای رودخانه ی هادسون به دل می نشیند." " غمی که از تماشای هوای ابری و باران ومه به دل می نشیند."
.
 نصفه خوان شده ام. شهوت خواندن از نوع کاشتن بذر و رها کردن کتاب برای مدتی افتاده در جانم. مثل زمان دادن به خودم و نهالی نورس که باید نفس بکشد و بکشم. 
چندکتاب خوانیِ هم زمان به مثابه ی بیماری استسقا که تشنگی اش را هیچ آبی سیراب نمی کند افتاده به جانم. شبیه بیماری ای که خشکی لب است و زخم و ترک بر پوست می نشیند.
زخم خورده ی این همه کتاب و داستان و قصه که در جهان است شده ام. کتاب های نصفه ی این روزها را با هم پیش می برم و گاهی یکی بر دیگری پیشی می گیرد و زودتر از بقیه تمام می شود با خط های زردی که بر جانش کشیده ام به مثابه ی ستاره های زرد بر پیشانی اش که یعنی مدال گرفته ای. که یعنی درود بر تو.
.
کتاب های با هم خوان این روزها
سالمرگی اصغر الهی - مرشد و مارگاریتا- رو به آسمان شب- داستان های کوتاه به همراه تحلیل که نشر ققنوس چاپ کرده- آوای بال سیمرغ زرین کوب
.
دیروز صبح فهمیدم داستانم از بین 1600 داستان به مرحله ی دوم رفته و در بین صد داستان برگزیده است.
دیروز از احمد کریمی حکاک نامه ای آمد در جواب نامه ام.
" آدم فکر می کند با جاودانگانی همراه است و شاگردیِ ان ها را می کند."
از ادبیات که حرف می زد.
دیروز یک خبر خوب از ناشری در بریتانیا گرفتم که قرار شد داستان های نیویورکم را به انگلیسی ترجمه کند و پابلیش
دیروز یک پیاز پوست کردم و سرخ کردم. عطرش در خانه پیچید. نصف پیازها سوخت و سیاه شد.
دیروز یک دیگ بزرگ قرمه سیزی درست کردم و پیازهای سرطانی را هم داخلش ریختم.
دیروز یک کتاب 300 صفحه ای موراکامی را تمام کردم.
دیروز یک داستان تایپ کردم الهام گرفته از عکس ان هیولای چند دست.
دیروز  دو تا داستان خیلی خوب خواندم و با ان ها خندیدم و گریه کردم. داستان گروه پزشکی 63 نوشته ی یاسمن رحمانی.
داستان کار گل نوشته ی مهدی حمید پارسا.
امروز خبر خوب از مریم رحیمی ناشر ایتالیایی آمد که قرار شده کتاب آوای ایران با داستان هایی مشترک از نویسنده های ایران را چاپ کند. قصه ی انگشت قطار موخوره هم در ان است و به ایتالیایی ترجمه شده.
 

پرسید‌‌‌ه‌اید چرا باید باورهای جمعی را نقد کرد؟ همه‌­ی ما از خطر یکسا‌‌ن­‌سازی گله‌­وار بسیار خواند‌‌ه‌­ایم و شنیده­‌ایم. نیچه از خراشیدن قله‌­ها و ساختن تپه‌های یکسان بیشتر از هرچیز دیگری به سوز، ناله سر داده است. هر چه جامعه بیشتر به سمت امر مدرن پیش می­‌رود این سوهان‌کشیدن و قالب‌زدن و به قامت یکسان درآوردن بیشتر می­‌شود. نتیجه­‌اش را در تولیدات یکسانِ ادبی و هنری و سینما و ... می­‌بینیم.

یعنی متاسفانه درست در جایی که انسان، ادعای امر خلق و آفرینش را دارد، این اتفاق افتاده است. سلیقه‌­ها به سرعت یکسان سازی می­‌شوند. حتا میزان ترشح آدرنالین و سایر غدد درون ­ریز هم در شهربازی‌­ها و بانجی جامپینگ‌­ها و... کنترل می‌­شود. هنگامی که درباره­‌ی این امور ذهنی که قطعیتی در آن نیست، حرف می­‌زنم، سعی می­‌کنم از کلماتی که سرریز احساسی دارند، خودداری کنم ولی اجازه می­‌خواهم تا از کلمه­‌ی فاجعه برای این برنامه­‌ی فردیت کُشی و یکسان­‌سازی استفاده کنم.

چرا نویسنده و هنرمند نباید از این بترسد و هشدار دهد؟ ترسناک است چون ما آموزش دیده­‌ایم از هر کسی که شبیه ما نباشد، انتقام سختی بگیریم! چون تمام چارچوب‌­ها مقرر شده است و از همان گریه‌­ی اول تولد تا شیون پایان، ما را در کلیشه جای داده­‌اند و اگر کسی بیرون از این قاب باشد، به یقین گمراه است و اولین کار ما فراخواندن او به قاب مقرر است و وای به روزی که او به چارچوب برنگردد و بر همگان واجب است که به هر شکلی و با هر ابزاری!  که می‌تواند، باید به فرد بیرون از قاب افتاده، بفهماند که آن بیرون بودن، چقدر هزینه دارد.

در جایی خواندم که امروزه در یک دامداریِ صنعتی تولید گوشت، گوساله را بلافاصله بعد از تولد از مادرش جدا و در قفسی بسیار تنگ، درست به اندازه­‌ی بدنش، نگه می‌­دارند. گوساله‌­ی نر که قرار است چهار ماه بعد کشته شود، تمام مدت عمرش را در همان قفس سر می‌­کند. نمی­‌تواند جُم بخورد. او هرگز هیچ سرخوشی حیوانی گاوگونه‌­ای را تجربه نخواهد کرد زیرا اولین باری که او را از قفس درمی‌­آورند و او فرصت می­‌کند سربچرخاند تا ببیند دنیا چه بوده، در واقع به سمت مسلخ می‌­رود. او باید تکان نخورد تا تارهای پروتئینی عضلاتش نازک بمانند و او در آینده  به استیک نرم و زودپختی بدل شود. گاو ماده هم به شکلی دیگر. او هم تمام عمر پنج‌ساله‌­ی پیش از سلاخی را یا باردار است یا در حال لقاح مصنوعی یا دارد شیر تولید می­‌کند. وقتی این را درباره­‌ی گاوداری­‌ها خواندم، ناگهان ته دلم تلخ شد. چیزی مثل شیر فاسد و ترشیده جوشید. دیدم آن­چه در تئوری خوانده بودم، چگونه پنهان و آشکار دارد اعمال می­‌شود. انگار سرنوشت محتوم همه­‌مان در دلم زهر شد. فهمیدم که این یک شیوه­ و ساختار ذهنی است. یکی از ده فرمان مدرنیسم است!

این همان ساختار شومِ یکسان‌­ساز است. انسان این بلا را سر هر چیز و هر کسی که سر راهش قرار گرفته، آورده است و تازه برنامه ­های مفصل‌­تری هم در سر دارد. ذهن ما هم بهتر است عضلانی نشود. بهتر است نرم باشد. فرم­‌دهی راحت و در نتیجه آنان که اربابان جنگ و سرمایه و سیاست و مرزها و... هستند، راحت­‌تر می‌­توانند از جاری شدن امرشان مطمئن شوند. حکومت بر ارتش مردگان سرسپرده و فرم پذیر، بسیار راحت ­تر است.

مردگان راحت­تر حمله می­‌کنند و بی هیچ سوالی می درند. برای داشتن چنین فرمانبرانی نباید ذهن عضلانی شود. نباید سفر کند و ببیند. به نظر من یکی از مهم‌­ترین کارها در ادبیات و هر امر خلاقه‌­ای ایستادن در برابر این فرم‌پذیری و مایع بودن و مظروف بودن و تن به ظرف دادن است. در روز حلزون، مادر خسرو یک سوگواری به تاخیر افتاده دارد. چرا؟ چون باید مایع ذهنت را در گفتمان موجود ریخته و خبر مرگ و مفقودالاثری فرزندت را هدیه به آرمان اعلام می­‌کردی. حالا مادر خسرو بعد از سی سال، به اتاق خسرو می­‌رود و زار زار مویه می‌کند. در ناتمامی هم امثال جعفری با گزینش و به کرنش واداشتن، عرصه را بر نافرمانان و سوال کنندگان و منتقدان، تنگ می­‌کند تا منعطفان بمانند و ظرف، خیالش از بابت مظروف راحت باشد. او در محدوده‌­ی تعیین شده و در حصار مقرر، تکان محدود و بی­‌خطری دارد تا استیک مناسبی در نان تُست اربابان باشد.
این در تمام کلیشه­‌ها و یکسان‌سازی‌­ها صدق می­‌کند. کلیشه‌­ی هویت جنسی هم همین‌طور. زن بودن و زن بودگی هر دو باید طبق تعاریف از پیش تعیین شده باشد و تا جایی حق جنبیدن دارد که از هدف نهایی استیک شدن! منحرف نشود.

ادامه

متن مصاحبه با زهرا عبدی

 

از چیزهایی که می خوانم.
بالاخره " نجات یافتگان مثلث برمودا نوشته ی محمدرضا زمانی را پیدا کردم و خواندم. با یک نگاه جدید و یک ایده ی ناب و سوژه ای که نمی شد دوستش نداشت. 
نمی دانم از کجا بوی پیاز سرخ کرده می آید. همه ی عصاره ی زندگی ست این بو. از کولر می آید. مثل کولرهای ایران نیست که آبی باشد و با دریچه از همه ی خانه ها و قصه ها رد شود و از همه شان به زیاد و به کم خبر داشته باشد و بوها را از بالا به پایین انتقال دهد. هم کولر است و هم شوفاز. همین است که نمی دانم از کجا بود می آید. 
خوب است و خوش... جمعه است امروز. با مرضیه و ریحانه حرف زدم و ساعت ها به یاری هم قاب های رنگی خریدیم و چقدر خوب است تکنولوژی و فضای مجازی. من عاشقش هستم. همیشه. سی دقیقه به ویسی که ی برایم گذاشته بود و از افسردگی فصلی گفته و دوستشان و سرطان و.. حرف زده را گوش دادم. با استاد کلاس داشتیم و داستان های " من و مام هالیما" " راز اوا در سیگار اسپانیایی" " آدم آدم نیست" را پسندید. پروانه هیا رعنا را هنوز نخوانده. گفت در بازنویسی بهتر شده ام و نمی دانست چقدر سخت بود برایم سلاخی کردن 600 کلمه. گفت باز هم باید سلاخی کنی. گفتم چشم.
 داستان از کتاب در دهان اژدها انتخاب شده بود که درگیری پسری بود که می خواست کلیه اش را به دوستش بدهد اما پشیمان شده بود. این خلل را دوست داشتم. این پشیمانی ار.. و صدای پشه ها که در هوا می پیچید و می مردند.
داستان آدم کش های همینگوی را برای سومین بار خواندم. یک لایه های دیگری کشف شد اما باز هم داستان را انچنان دوست نداشتم. سنگین است این اعتراف به مثابه ی دوست نداشتن داستان های چخوف. م الف گفت داستان شام خانوادگی کازو ایشو را بخوانم. یادم باشد.
داستان آدم کش های همینگوی داستان نیک آدامز است. پسری که در رستوران کار می کند و زبل است و در نوجوانی با مصایب دنیای بزرگسالان و کشتن آشنا می شود.
کتاب نگهبان را خواندم. چقدر فضای کارهای پیمان اسماعیلی را دوست دارم. شبیه برف و سمفونی ابری بود اما باز هم دوست داشتم. سرد و زمهریر و ترسناک وهولناک و پدر و پسر و زیرلایه های اسطوره و شاهنامه.
کیومرث پدر و سایمک پسر که کسی ست گرگ خزوران را می کشد و پسری ندارد اما در شاهنامه اسم پسرش هوشنگ است که در داستان هم رازان به او می رسد. در جایی اشاره می شود که قبلا او را هوشنگ صدا می زدند.
.
صلاح و ندا. صلاح سرطان دارد و می میردو شیمی درمانی می کند و نقاشی و از زندان بیرون امده. ندا نقاش است و عاشق او.
.
رصام و رازان در پوکه پیدایشان می شود و رازان تا اخر با او همراه می ماند. ادریس سردخواب شد. ادریس دایه ی رازان است و برادرزن رصام که سردخواب خواهرش و گرگ را توامان گرفته. همین ایده ی سردخواب شدن که بسیار درخشان بود و من رو برد به ایده ی مقابلش در " زن در ریگ شنی" کوبوآبه که همه ی اتفاق ها در بیابان است و در ریگ. 
اینجا همه چیزدر کوهستان و سرما و مرگ و خون و گرگ است. فضا به دشت خشک و خشن و سوزدار است و کاملا مردانه و تلخ
.
سیامک و روشنک که دیگر رفته از زندگی سیامک و با فردی به اسم عطا دیت می کند. سیامک به یاد اوست در همه ی احوال
.
سیامک و کودکی اش و تاثیری که پدر کیومرث بر زندگی او گذاشته از لحاظ شکار و به نوعی سرخواب پدر است سایمک
.
کپرنشین ها. شکیب و زنش و بچه اش که بعد از پیچیدن شایعه که سامک با زن شکیب بوده است ان ها را به آتش می کشد و سیامک ناخودآگاه شکیب را به قتل می رساند و فرار می کند تهران. قرار بوده سایمک و سایر کارکنان شرکت، برای گازکشی در روستا و کار گذاشتن لوله ها به پیرانشهر و میناب رفته اند.
.
به شدت این کتاب را برای خوانش و هوای تازه ی داستان پیشنهاد می کنم. کلا کتاب های خوب زیاد خواندم در این ماه که از شادی های زندگی کوتاه ادمی ست.
 ناتمامی
نگهبان
اسفار کاتبان
.
دو تا داستان از " خولیو کورتاثار" خواندم. که خیلی بامزه بود. کتاب " رو به آسمان شب" که چکیده ای از داستان های کوتاه امریکای لاتین و کشورهای مکزیک و برزیل و ... را گرفتم و دارم می خوانم.دو تا داستان یکی " آکسوتول" و دیگری" رو به آسمان در شب" را خواندم. آکسوتول را بیشتر دوست داشتم. ان احساس یکی شدن با حیوانی عجیب و در نهایت در او حلول کردن و جهان و خود را از چشم او دیدن.
.
یک کتاب هم دانلود کردم به جهت اسم خیام. نوینسده هوشنگ معین زاده" خیام و دروغ های دل آویزش" کتاب در لایه ی اول شک کردن به بهشت و قیامت و دلسرد شدن در ان فضا بود.
.
چی می خوانم؟ سالمرگی اصغر الهی. دارد خوب می شود. اولش را دوست نداشتم. اما کم کم خوب شد.
.
 
تمام دیروز را نشستم. ترسیده بودم. لرز برم داشته بود. می دانستم کار من نیست. روزها بود فرار کرده بود. اما گیرم انداخته بود. روز آفتابی مناسبی بود که با دمای بیست درجه من را گیر انداخت. راه فراری نبود. گفتم باید بروم دانشگاه. گفتم امروز رزو کرده ام. می دانست راست می گویم اما از سر بهانه.
 از اضطرابی بود که به جانم افتاده بود. نه ساعت نشستم. نه ساعت با ایمانی راسخ به کلمه ها و دردهای توی قوس کمرشان.
نه ساعت بزرگ شدم آنچنان که وقتی او امد گفتم باید جشن بگیریم. به خاطر شکستن یک باور . به خاطر ترسی که در ویرگول ها شکست. با "میم" حرف زدیم و ویس گذاشتیم و گفت رویای صادقه می بینی. گفت ص کفش هایش را پوشیده که برود. توی خواب دیده بودم با کفش های ورزشی بالای کوه ایستاده و ما را هم بالای کوه می برد. "ی"پشت سر ما حرکت می کند و زیاد حرف نمی زد. میم قرار بود رازی را سر در زنخدان به ما بگوید. 
گفت اتفاقا رازی را به ص گفتم. 
ی بعد از سال ها و هزاران سال امروز پیدایش شد و گفت افسردگی فصلی گرفته. ادمی ست برای غیب شدن در مقاطع گوناگون. دور می شویم از هم. خیلی چیزها را نمی گوید. ناگفته پیداست. گفت به فکر پدیداری ست. فکری برای همه. فکری برای سنی که ان چیزهای کوچک که قرار است جان ببخشند و هستی رو به کاهش و نابودی می روند.
امروز 80 خیابان را پیاده رفتم. کفش های ورزشی آبی ام را پوشیده بودم. آفتاب بود و پاییز و سنترال پارک بوی برگ های پیری را می داد که به بازگشت ایمان دارد. همانگونه که استاد به من ایمان دارد. سه بار گوش دادم. برای او هم گذاشتم بشنود. خودش خواست برایش بگذارم. گذاشتم. " من به شما ایمان دارم." " به نویسنده بودن تان." " به داستان نویس خوب شدنتان"
دیشب ساعت نه، جای همیشگی سرخ مان جشن گرفتیم. خلوت بود وبرای اولین بار شماره نگرفت ازمان. شاید چون وسط هفته بود و سرد بود و انجا یکی را کشته بودند.
دیدم چه راحت از مرگ رد می شویم این روزها. دعوایشان شده بود جلوی رستوارن. یکی برگشته بود بالا و از روی میز چاقویی آورده بود و فروکرده بود در گردن دیگری. انگار کلمه است چاقو و گردن و فور شدن. انگار کتابت می کنیم بدون محضری برای بازیابی مضادیق. انگار آدم است در بطنی برای مرگ. به سوی شب.
دو کتاب شروع کرده ام. داستان کوتاه های " کوزو اشاگور" اسمش را صد در صد غلط می نویسم. دهکده ی مدفون را خواندم. خوب نبود. مزخرف بود. لایه داشت اما... یعنی نگهبان پیمان اسماعیلی یا برف و سمفونی ابری اش به مراتب بهتر است. چقدر داستان های خوبی که به دلیل بی زبانی در کلماتشان می میرند و مچاله می شوند. او هم اگر همان ژاپن مانده بود پیمان اسماعیلی بود بدون نوبل.
یک کتاب دیگر هم می خوانم گزیده ای از داستان کوتاه های امریکای لاتین با آن فضای جادویی ست. دوست دارم فضایشان را. غذاهایشان را هم دوست دارم. خانه ی سرخ مان کوبایی ست. رفتیم امپانادا خوردیم و فیله مینیوم و پنجره ی رو به شب را نشستیم که رودخانه ی تاریک داشت.
امروز دست های نازکی که انگشت های ریزی داشت و رو به سوی نور بود همه ی من را برد. مجسمه را چندین بار دور زدم. بدن زن و مردی که اسب واره بود و زنی که دست هایش به غایت به سمت نورو عروجو هرچه در دنیا اهورایی ست بود. نمی گذاشتند عکس بگیرم. اسمش را نوشتم.
یک چیزی فهمیدم. یک نقطه های روشنی از رنگ و نور و ظرافت های نقاشی امروز من را گرفت.دست های توپول خانوم پرتره و صورت پف کرده ی بدون آرایشش وخیره شدن به چشم هایی دور از زندگی 
نقاشی ceremony on the mount زندگی ها همه کوه بوده و آب و دریا و سبزه.. بعد کم کم بدیهیات انسانی و حیوانی جایش را به چیزهایی غیرمعمول و لاکچری داده. ارگ در حوالی کوه های تهران زندگی کنید یا خانه ای رو به دریا داشته باشید به نوعی از طبیعت امروزی به دورید و پیرو امپریالسیم و کاپیتالیسم. بدیهیات غیربدیهی...
.
دست ها را یافتم.
http://collections.frick.org/objects/280/nessus-and-deianira

از صبح چشم هایم می سوزد. چند روز است از خواب بیدار می شوم و می سوزم. نمی دانم کجا ایستاده ام؟ سرچ می کنم موما میوزیم. می خواهم بروم یکی از شاهکارهای دنیا را ببینم. چند وقت پیش فهمیدم عاشق یک عکاس شده بودم و عکس هایش را دوست داشتم و نیویورک است. نمی دانم اینجا زندگی می کند یا آمده تاک بدهد. حوصله دارم بروم. خودم را به طرز بی معنی ای مجبور می کنم. دیشب رفتیم خانه ی آن ها. دوست داشتم از کتاب ها حرف بزنیم. از اینکه آیا  از مریضی رهایی یافته؟ از مرض خواندن و خواندن و نوشتن و نوشتن. نشد. دوباره همه چیز شد هم نشینی های مزخرف فیزیکالی. چشم هایم آبی ست. رو به روی آب استخر و پشتش رودخانه. دیشب سرچ کردیم بوت. دو خوابه. می شد با پنجاه هزار دلار. ان ها از فمنیسم و لییل زدن و برچسب ها حرف می زدندو بحث های بی معنی فمنیستی و انتلکتچوال. یاد همنام می افتادم توی مهمانی . مهاجرها و بحث هایشان با زبانی که اینجا به دسته ای خاص تعلق دارد. گریه می کند. چشم هایش اشک دارد. دیوانه شده. من هم. می میرد. شاید چهل. برای خودش سوگواری ی کند. راس گلر را می دیدم که عکسش را برای فیونرال ش اماده کرده بود با آجیل و پسته. او می گفت مریضی دو زبانه می نویسی؟ منظوری داری؟ چه مرگت است؟ خوابم می آید. مدرسه های شکوفه و خرد و دانشگاه بهشتی می فرستد. دیشب بچه پشت ان ها قایم شد و رفت توی اتاق... او می گفت س پسیو است و هیچ غلطی برای زندگی نمی کند و برای خودش متاسف بود که چرا نتوانسته تاثیری بگذارد. دمیان توی آب است. می شناسمش. دمیان هرمان هسه را می گویم. توی آب طبقه ی زیرین بوت اتاق خواب بود. سفیدبا ملحفه و پنجره. ترسناک بود. می ترسم زیر آب خفه شوم. خانه مان توی آب باشد. ما اینجاییم. گیر کرده در هزارتوهای خودمان و من از آن ها و و ما متنفرم.

از قصه ها
چند داستان تازه خوانده ام این روزها.
- شکارچیان در برف نوشته ی نسیبه فضل اللهی 
داستانی که با عناصر نقاشی در ارتباط است. سرما در رابطه و در نقاشی و شکارچی و نقاش در خانه که نقش شکارچی سوسک ها را بازی می کند. خانواده ای که در نقاشی دیده می شوند و در حال گرم کردن خود در فضای سرد و پر از برف نقاشی هستند و دور یک آتش جمع شده اند. که هنوز جرقه های امید و گرما را در خانواده و رابطه ی داستانی هم می توان پیدا کرد. " مرد می پرسد امشب با هم می خوبیام. قهر که نیستی؟؟"  داستان در سطح اول ساده است اما بعد از تطبیق دادن با عناصر نقاشی پرمفهوم تر می شود. 
کتابی به همین نام نشر ثالث منتشر کرده. که یکی از داستان ها " خواهران برونته" نام دارد. کاغذی کتاب را باید بخرم.
.
داستان لاتاری شرلی جکسون
از داستان های ابزورد که برای اولین بار وقتی نیویوکر ان را منتشر کرد بسیار سرد و صدا راه انداخت و استادان فلسفه اخلاق گفتند این پایان انسانیت است. مردم یک روستا دور هم جمع می شوند و قرعه کشی می کنند که یک نفر از اهالی را برای سنگسار انتخاب کنند.
.
داستان بانو با سگ ملوسش آنتوان چخوف
داستان را دوست نداشتم. ساده و سرراست و دارای لایه های روان شناسی و اجتماعی که من را یاد داستان مادام بواری می اندازد.
.
داستان دوماهی. ماهی و دوست کوچکش ابراهیم گلستان
شاعرانه و با نتیجه ی اخلاقی
.
داستان داش آکل برای چهارمین بار
کاکارستم و داش آکل در شیراز و فضای قهوه خانه و طوطی که به مرجان می گوید" عشق تو مرا کشت."
.
داستان نام شهرت شماره ی شناسنامه با صدای مهشید امیرشاهی را گوش دادم. از صدایش هم خوشم می آید. نویسنده ی محبوب و باکلاس من است.
.
گربه زیر باران ارنست همینگوی
زبان نوشتاری همینگوی را که صاف و محکم داستان می گوید دوست ندارم. 
داستان دختری که با همسرش به یک هتل امده و سفر و آرزوی داشتن گربه ای را دارد که در زیر باران در حال خیس شدن است.
.
و دو داستان فوق العاده
 مترجم دردها جومپا لاهیری را به تازگی شروع کرده ام. سه داستان اول جانم را گرفت. 
مترجم دردها--- آقای پیرزاده--- شب های تاریک که شمع روشن می کردند و اعتراف می کردند. امروز هم یک داستان به اسم دربان واقعی خواندم که به قدرت سه داستان پیشین نبود.
.
و اسفار کاتبان ابوترات را شروع کرده ام. توی موبایل می خوانم. دست هایم درد می گیرد اما چقدر عجیب است نوشتارش... افسون دارد. سحر دارد. شیراز نویسنده پرور است به جد. من را یاد شهریار مندنی پور می اندازد. هنوز اول های داستان هستم.
.
در کلاس عکاسی قرار شده به خودم فکر کنم. به خود قبل از مهاجرت و بعد از مهاجرت. خودی که مدت هاست به او فکر نکرده ام. خودی که انگار بین سوژه های مختلف داستان های خوانده و نوشته و در حال نوشتن گم شده. خودی که قصه هایش را با تکه هایی از خیال و رویا و واقعیت توی رگ های آدم های کاغذی و شیشه ای تزریق می کند و با هر سُرنگ، انگار کمی از خودش را می میراند.
 به خودم که فکر می کنم کم می آورم. انگار همه چیز بدیهی و بی معنی و بورینگ است. تمام این روزها لابه لای خواندن ها و نوشتن ها و دیدن ها و خندیدن ها و لحظه های کش دار بارانی به "او" فکر کردم که شبیه ترین به من است و قرار است " خود من" باشد. 
.
دیروز داشتم "مترجم دردها" می خواندم. جومپا لاهیری که خودش مترجم دردهای خلا و روح و روان است. که آشناترین است به ظرایف. که آدم نیاز دارد بخواند و با نویسنده های دور و نزدیکی مثل جومپا آشنا باشد تا بفهمد کجای خودش ایستاده. جومپا دست من را گرفت و برد به چهار سال پیش.
چهار سال پیش هنوز دختر زیبایی بودم که زیبایی برایش صفتی درخورِ تلاش بود. موهایم را از بالا بسته بودم. به دو قمست مساوی، نیمی روی شانه ها و نیمی صاف جلوی صورت، چشم ها سیاه سیاه با مداد و ریمل و سرمه، پیراهن توری سرمه ای و...
تولد دعوت بودم. تولد فارسی زبانان نیویورک. از اولین مهمانی هایی بود که در خارج از ایران می رفتم. شاید فکر کنید درستش "ایرانیان مقیم نیویورک" باشد که در دعوت نامه ی فیس بوکی ایونت هم همین را نوشته بودند اما من می گویم فارسی زبان. چون تنها نقطه ی مشترک میان دویست نفرمان(کمی بیشتر و کمتر) همین کلمه های فارسی بود نه ایران و دوره های مشترک و دردها و خاطره ها ی شبیه به هم...
شما نمی توانید تصور کنید که به یک تولد دعوت شده اید که مثلا دختر فلان سرهنگ قبل از انقلاب و پسر فلان آقازاده ی بعد از انقلاب و مادر فولان فرد مذهبی معروف و همسر فلان چهره ی علمی شاخص و خواهر فلان خواننده ی لس آنجلسی و برادر فلان استاد بزرگ فلسفه و ... همه  با هم نشسته اند و فارسی می خورند و فارسی می نوشند و فارسی می خندند و...
میهمانی ملغمه ای بود از همه ی این آدم ها که اگر دوباره توی مرز ایران می گذاشتی شان خرخره ی هم را می جویدند یا حداقل چشم غره ای کوتاه و بلند نثار یکدیگر می کردند. آنجا بود که معجزه ی فارسی و شکر بودنش برایم برقع برانداخت.
چراغ ها را خاموش کردند و شروع به رقصیدن کردند. تاریکی خیلی خوب است. قشنگترین خودبودگی ها را با خود به ارمغان می آورد. میان نورپردازی های قرمز و آبی از دوستم پرسیدم تو هم فکر می کنی اینا واقعی نیست؟
گفت: یعنی چی؟
نمی توانستم توضیح بدهم.هر توضیحی فضا را مسخره تر می کرد. دوستم حتما فکر می کرد به خاطر نورها و اتمسفر سوریال، توهم زده ام و دارم چرت و پرت می گویم. آن موقع نتوانتسم توضیح درستی بدهم. اما حالا می توانم آن لحظه را دوباره نگاه کنم. حالا آن لحظه و آدم ها و کلمه های فارسی که توی هوا مثل گرده هایی بی جان پخش می شدند و عمرشان ثانیه ای بیش نبود را می فهمم.
آن روز، آن مهمانی، آن آدم ها و آن دورهمی، شبیه یک تصویرِ برساخته ازدنیایی دیگر بود. انگار کن که عالم مُثلی داریم نه از آن نوع فلسفی اش که افلاطون می گفت. فقط جایی دیگر که اضلاع حقیقی زندگی جاری ست و حالا این فضا شده گوشه ای از آن عالم.
.
" حالا که می دانستم آقای پیرزاده هندی نیست بیشتر توی نخش رفته بودم. یک ساعت جیبی داشت که کوک می کرد و روی میز می گذاشت.آن ساعت، زمان داکا را نشان می داد. احساس گنگ و مبهمی پیدا کردم. یک آن متوجه شدم زندگی، اول توی داکا جریان دارد. مجسم کردم دخترهای آقای پیرزاده از خواب بیدار شده اند. موها را با روبان بسته اند. صبحانه شان تمام شده و حالا دارند حاضر می شوند بروند مدرسه. غذا خوردن و باقی کارهای ما فقط سایه ای از چیزهایی بود که انجا اتفاق می افتاد. شبح عقب افتاده ای از جایی که آقای پیرزاده به آن تعلق داشت."
.
 
این جمله را که خواندم احساس کردم آن میهمانی و آن روزها تا مدت ها سایه ای بود از زندگی در ایران. انگار ایران بود که حقیقت محض بود و اینجا قرار بود واقعیت را با سعی و خطا بازسازی کنیم. این یکی از قصه های جومپاست که از پدر و مادری هندی در آمریکا به دنیا امده و به خوبی با جزییات هر دو فرهنگ آشناست.
همان روزها یک بار خانه ی " اولگا" رفتم. دختری روس بود که در بروکلین زندگی می کرد. توی هال دو ساعت خیلی بزرگ عین هم آویزان بود. یکی به وقت روسیه و سن پترزبورگ و دیگری به وقت آمریکا و نیویورک. او هم مثل آقای پیرزاده در تلاش بود تا با کوک کردن ساعت، زندگی در دو دنیا را روی دیوار خانه اش کوبیده باشد.
.
یک فکری هست که همیشه ازبیان کردنش با صدای بلند می ترسم. اما می گویند ترس از ترس از خود ترس، جان کاه تر است. با صدای بلند می گویمش. اینکه شاید روزی برسد که اینجا بشود آن عالم مُثل، آن حقیقت محض و الگوی جهان های دیگر، بعد ایران و ادم ها و زندگی های جاری در آن، حکمِ کاغذهای الگو را پیدا کنند. بشوند آن زندگی هایی که قرار است دوباره واقعی بودنشان را از نو بسنجیم و بسازیم.
نه ساله ام. در یکی از شهرهای کوچک ایران زندگی می کنم. دبستانی هستم و هر روز صبح از زیرِ پل عابر پیاده رد می شوم. زیر پل، آدم هایی خواب هستند که وقتی بزرگ می شوم می فهمم معتادهای سُرنگی هستند. آن موقع نمی دانستم و از کنار آدم های خواب، پاورچین و آرام آرام رد می شدم که مبادا شیشه ی نازک خوابشان بشکند.
سرمای خشکی توی زمستان هان آن سال ها بود. سرمایی که دست ها را قرمز می کرد و انگشت ها را به سوزش می انداخت. 
نه ساله ام و یک آرزو بیشتر ندارم. به خدا هم گفته ام. با هم شرط بسته ایم که اگر به این یک آرزو برسم، فقط به همین یک آرزو دیگر هیچ چیزِ هیچ چیز دیگر نمی خواهم. هرگز آرزوی دیگری نخواهم داشت. اصلا مگر آدم ها چه چیز دیگری از زندگی می خواهند که من بعد از برآورده شدن این رویا بخواهم؟
هر روز که از مدرسه برمی گردم چه آن روزهایی که صبحی هستم و ساعت دوزاده و نیم خانه هستم و چه روزهایی که بعدازظهری هستم و ساعت6 به خانه می رسم، تلویزیون ، یک پلاستیک را نشان می دهد که دکمه ای قرمز دارد. پلاستیک توی جیب های مانتوی مدرسه ی همه ی دبستانی ها جا می شود. دکمه را که فشار بدهی، پلاستیک گرم می شود و می توانی دست هایت را توی جیب مانتویت گرم کنی.
آرزویم داشتن یکی از آن پلاستیک های گرم و جادویی ست. فکر اینکه یک چیزی توی جیب هایم دارم به مثابه ی منبع گرما و دست هایی که دیگر از سردی، سرخ نمی شوند من را می برد تا آرزوهای محال.
.
پروست در جست و جوی زمان از دست رفته، راویِ جوانی دارد که بعد از خوردن نهارش با انزجاربه اطرافش نگاه می کند و از تصویر نهار نیمه خورده و کتلت بی مزه و رومیزی ای که گوشه اش تا خورده و مادری که در انتهای اتاق نشیمن مشغول بافتنی ست...حالش به هم می خورد. ابتذال این لحظه با سلایق مرد جوان که آرزوی دیدن هلند و ایتالیا را دارد در تضاد است. راویِ پروست  مثل خودّ پروست در اطراف فرانسه زندگی می کند.
پروستّ دست او را می گیرد و به موزه ی لوور می برد اما او را به سالن نقاشی های باشکوه و بزرگانی چون کلودو و ورونر نمی برد. او را به سمت تابلوهای ساده ی شاردن می کشاند. تصویر ساده و عادی آدم ها و طبیعت بی جان و گلوله ی نخ و جعبه ی خیاطی و ...
راوی چرا باید از دیدن نقاشی های ساده ی شاردن خوشحال باشد؟ 
چون شاردن به او فضایی را نشان داده بود که در آن زندگی می کرد و می توانست با هزینه ای اندک دارای بسیاری از جذابیت هایی باشد که او پیشتر فقط با قصرها و زندگانی اشرافی همسان می دانست. بنابراین از این به بعد به آن شدت دردناک از عرصه ی زیبایی شناختیِ اطرافش رنج نمی برد.
شاردن با لحظه های معمولی طبیعت، دوباره چشم او را به جهان اطرافش باز کرده بود. همه چیز حتی یک لیموی ساده زیبا بود. شاردن با زبان بی زبانی می گفت: فقط به شکوه و جلال رم و زیبایی های ونیز و حالت غرورآمیز شارل اولِ سوار بر اسب اکتفا نکنید بلکه به کاسه ی روی میز، ماهی روی میزِ آشپزخانه و لایه های خشک گرده ی نان هم توجه داشته باشید.
یک شخصیت دیگر هم در این رمان وجود دارد که در یک عصر زمستانیِ مغموم از سرماخوردگی رنج می برد و روزهایش کسالت بار است تا اینکه مادرش به او یک فنجان چای با لیمو ترش می دهد. 
او می نویسد" به محض آن که آن مایع گرم را نوشیدم لذتی عمیق، حس های من را درنوردیده بود و ناملایمات زندگی برایم بی اثر شد. فجایعش تعدیل و کوتاهی اش توهم آمیز شد.
این مکاشفه ی باشکوه برای یکی با رفتن به موزه  و برای دیگر با چای رخ داد.
.
هنوز نه ساله ام و پول هایم را جمع می کنم و به آن جادوی گرم که در جیب جا می شود فکر می کنم. پول هایم همیشه کم است و از آن مهم تر و دردناک تر این است که تا به حال هیچ کس در شهر کوچک ما یک نمونه از آن وسیله ی گرمایشی را ندیده. هیچ یک از همکلاسی هایم ندارند و نمی دانند چیست. شاید هم می دانند ولی من ترجیح می دهم با آن ها از این معجزه ی قرن حرفی نزنم. می ترسم رویا پخش شود و ویران. در بچگی به شهود دریافته ام خاصیت بعضی از رویاها مسکوت ماندن شان است.
.
چند هفته است که ازآن تبلیغ خبری نیست. هر روز از مدرسه به خانه می آیم و توی تلویزیون آن پلاستیک با دکمه ی دایره ای قرمز رنگ تبلیغ نمی شود. گفته اند دروغ بوده. گفته اند صحت ندارد. گفته اند تقلبی ست.گفته اند جمع کرده اند کارخانه اش را... 
رویا تمام شد. آرزوها اما همیشه هستند. کوچک و بزرگ و آماده برای جایگزین شدن. برای من نه موزه ی لوور اند و نه چای و گرمایش وسط یک روز مه آلود. 
در راه بازگشت به خانه هستم. توی یکی از مغازه ها اردک زرد خشک شده می فروشند.هیچ چیز از حقوق حیوانات نمی دانم و باور نمی کنم که اردک یک زمانی نفس داشته و روی چمن ها راه می رفته. مغازه دار می گوید" گران است." (یعنی تو بچه ای. نمی توانی بخری) می گوید: 600 تومان. پول هایم را می شمرم.  می دانم که پول خون رویای پلاستیکی ام است. 
خوشحالم. روی طاقچه یک اردک زرد با چشم هایی خالی شده و پر شده از دو دکمه ی سیاه دارم.
حافظ 500 غزل دارد. اگر هر روز صبح دو غزل را با دقت بخوانم در یک سال تمام می شود. اینطوری که تقسیم بر دو می کنیم و می شود 350. از یک سال دوماه زودتر هم تمام می شود. منطق الطیر عطار را می خواهم شروع کنم به خواندن. امروز یک داستان از تذکره الاولیا ی عطار را خواندم در باب ابوسعید ابوالخیر که راستش کمی فهمیدم و بیشتر گیج شدم. یعنی به نظرم مطول آمد و اطاله ی کلام زیادی داشت.
فروغ را دوباره خواندم. هر بار یک لایه ی جدید از نور دارد شعرهای فروغ. گرم و صمیمی و زنانه. 
" باور کنید باغچه دارد می میرد. 
قلب باغچه زیر آفتاب ورم کرده است.
که ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود."
از برادرش می گوید که فیلسوف بود و صدای قشنگ داشت و به وحشیانه ترین شکل بدنش را قطعه قطعه کردند. از خواهرش می گوید که همین چند سال پیش فوت کرد و خانواده ی فروغ را انگار نقطه ی پایان گذاشت. که می گوید " در پناه عشق مصنوعی اش، ریز شاخه ی درختان سیب مصنوعی، بچه های طبیعی می زاید."
" من مثل دانش آموزی که درس هندسه اش را دیوانه وار دوست می دارد تنها هستم."
راستش من هیچ وقت در زندگی هیچ دانش اموزی را ندیده بودم که این دیوانه وار دوست داشتن را نسبت به هندسه و ریاضی داشته باشد. او اما این شکلی ست. غریب است که صبح ها زودتر بیدار می شود و شب ها دیرتر می خوابد مثل بچه های کنکوری نگران. مثل آن ها که دلشان برای المپیاد و کلاس های فردا و امتحان های یک روز فرجه می ترسد و نگران اند. مثل آن ها ریاضی را می خواهد. مثل ان ها کتاب های لینیر الجبرا را می خواند و روی برگه هایش خرچنگ های بزرگ زیگما می کشد. او به همین اندازه تنهاست.
" و ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود."
.
این ترس همیشه هست حتی وقتی اتفاق های خوب می افتد حتی وقتی بیست سال نوشته ای. الف می گفت این ترس همیشه هست. وقتی توی میهمانی نشسته ای و داری چای می خوری و وقتی می گویی امروز را تعطیل کنم و ... همیشگی ست این ترس. چسبیده به تن ادبیات و کلمه. ذات نوشتن است. ذات این تن خسته است.
.
دوست تازه ام گفت با آوای دوستانه من را دعوت می کند به شهری که پر از آبشار نیاگارا که شب ها آبی و قرمز و سبز و بنفش می شود. گفت: جهان به طرز هولناکی به سمت بی معنایی پیش می رود." 
من قید را دوس داشتم. هولناکی را خیلی دوست داشتم. کلمه ها را در حریر می پیچد و می گذاشت شان بر طاقچه ی دل... روز خوبی ست.
من دو غزل خواندم.
" چراغ مرده کجا و شمع آفتاب کجا؟"
.
" ادر کاسا و ناولها"
.
" دلم از صومعه بگرفت و خرقه ی سالوس  کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا"
" ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها"
.
" شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل 
کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها"
.
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها"
.
از بچگی اینطور بوده که اسم "الناز" که می آمد یک خاطره ی مشترک در ذهن همه مان می چرخید حالا چه گفته می شد و چه گفته نمی شد. اینقدر که به طرق گوناگون این خاطره را از زبان مامان شنیده بودممی توانستم صدا و لحظه و قیافه ی بچه که الناز باشد را تصویر کنم. "الناز" می شود دختردایی من. و مامان معتقد است یک بار که الناز بچه بوده در خانه با مامان که می شود عمه ی الناز، با هم تنها بودند و داشتند بازی می کردند که صدای آژیر قرمز بلند می شود و دیوار صوتی می شکند و مامان، الناز را سفت بغل می کند و با هم می دوند و می روند به زیرزمین حیاط... پناه می گیرند و بچه گریه می کند و از ترس می لرزد... اما به خیر می گذرد و...
 
خوب که نگاه می کنم می بینم زندگی همه ی ما دهه شصتی ها پر است از این خاطرات نجات یافتگی. از این قصه های شنیده و مبهم که زندگی مان را یک یاقوت گذر یافته از لبه ی پرتگاه ساخته. زندگی ای که آغازش،کودکی اش از دهان مرگ گذشته باشد خیلی جدی می شود. خیلی شیشه ای می شود. همین شد که ما آدم های جدی تری شدیم. که فکر کردیم باید در برابر همه ی خاطره های خونی مان، یک دیوار دفاعی ای داشته باشیم با اینکه جنگ تمام شده بود. با اینکه آن دوره گذشته بود اما قصه هایش هنوز پراکنده بود. هنوز از تلویزیون اخبار جنگ بوسنی و هرزگویین و فلسطین پخش می شد و من یادم هست که فکر می کردم هرزگویین چه کشور عجیبی ست. اسمش یک جوری بود که همش دوست داشتم با خودم تکرار کنم. یک حس دوگانه ی چندش و لذت...
مثلا من خودم همیشه در ذهنم یک راه جلوگیری از جنگ داشتم اما سعی می کردم نقشه ام را زیاد جایی بیان نکنم تا رازم لو نرود. واقعا اینچنین استراتژیک مواظب اش بودم. نقشه ام این بود که وقتی تانک ها و سربازها درحال حمله کردن هستند یک کودک برود بالای یک ماشین و برایشان شعر و دکلمه ی ضدجنگ بخواند و آن ها دلشان به رحم بیاید و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود.
 
فقط این ها نبود. ما را زیادی با آرمان و عقیده بزرگ کردند. زیادی زندگی و عشق و خواستن و هستی و زیست را برایمان جدی شرح دادند. بعد اسم مان را گذاشتند نسل سوخته...شاید بهتر بود اسم مان را می گذاشتند نسل مانده،نسل گیر کرده،نسل بزرخ،نسل تردید،نسلی که تکلیف خودش را نمی داند. کودک بودیم اما کودکی نکردیم. چون کودکی مان در آرمان ها دود شد و شناسنامه هایمان را همه  شهریور گرفتند و هول بودند که زود بزرگ شویم و بپیوندیم به آرمان ها و رمز جاودانگی شان. خودشان هم داغ بودند. حق داشتند. خون دیده بودند. خون، دل ها را نرم می کند و گره ها را محکم...
 
دهه ی هفتادی ها را نگاه می کنم که سهل گیرترند. که راحت تر با زندگی کنار آمده اند. که می دانند آش دهن سوزی هم نیست که بخواهند تردید کنند و بمانند توی بزرخ. نیمکت هایشان خبری از قلب سوراخ شده از تیر کمان و قطره ی اشک و لب سرخ نیست. اینطوری نیست که گیر کنند و دل نکنند. عشق برایشان یک ایموجی قلب سرخ است. می فرستند و تمام می شود. راحت عاشق می شوند، راحت فارغ می شوند، راحت وارد بازی زندگی می شوند و...
رهایی شان، این دانش ناخواسته شان از اصل" بازی بودن زندگی"، این اکنون مندی زیست شان، آدم را حسود می کند.
دیروز یک متنی می خواندم به اسم "مکتب اصالت دهه ی هفتاد". می گفت هفتادی ها زاده ی حال اند. زاده ی گذر کردن هستند.
 
الناز را می گفتم. بزرگ شده با هجمه ای قصه ها و صداهای شکسته شدن پنجره ها و نفس هایی گرم و زنده بعد از هر خاطره... مدیر یک آموزشگاه است. کارآفرین خلاق است و مثل همه ی ما دهه شصتی ها یک جور دیگری،تُنگ شیشه ای زندگی را مراقب است. یک جوری که باید یکی از سوخته های نسل باشی تا بفهمی دقیقا چطوری...

با دنیای جدید از نگاه کردن آشنا شده ام. با قصه هایی که طولانی ست و نورپردازی شده و دیزاین شده. من این قصه ها را دوست دارم. یکی شان را خیلی. اینجا لینکش را می گذارم.

روزی روزگاری در کازیمیر